8 września 2022 roku po raz trzeci odbył się Podlaski Kongres Rad Seniorów. Rady Seniorów z naszego województwa spotkały się on-line, aby rozmawiać o sprawach ważnych dla seniorów, wymienić się doświadczeniami w swoich działaniach. Mówić o sukcesach, jak również o trudnościach, które napotykają w obszarze swego działania. Przedstawiciele rad obecnych na kongresie, mogli posłuchać ekspertów w dziedzinie polityki senioralnej.

grafika

Po powitaniu uczestników i gości przez przedstawicieli Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów – Jana Oniszczuka, Bożenę Bednarek i Jolantę Wołągiewicz, głos zabrał Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, który wyraził uznanie dla działań Rad Seniorów w naszym województwie.

Trzy Rady Seniorów z podlaskiego zostały wyróżnione za swoją aktywność i skuteczność w działaniu. Rada Seniorów z Supraśla, pomimo zmiany kadencji, nadal jest bardzo aktywna. Rada Seniorów w Wasilkowie doprowadziła do powstania Klubu Seniora w tym mieście. Trzecia z wyróżnionych to Białostocka Rada Seniorów. Powstała na początku 2022 roku i ruszyła do pracy z zapałem i konsekwencją w działaniu. Swoją pracę zaczęła od szkoleń i przygotowania strategii senioralnej w Białymstoku. 

Uczestnicy spotkania zapoznali się, jak działają rady seniorów w innych krajach Europy. Model norweski przedstawiła Bożena Chmielewska z supraskiej rady. W Norwegii rady seniorów powstają obligatoryjnie, w których w 9-osobowym składzie jest 3 przedstawicieli rady miejskiej. Działanie rady jest  dotowane przez ratusz. Rada Seniorów dokonuje podziału środków finansowych na działania senioralne. Zakres obowiązków jest podobny, jak w Polsce, a jej głos ma mocną pozycję w polityce senioralnej w obszarze jej działania i musi być uwzględniany. Katarzyna Łotowska i Anna Skorko z Białostockiej Rady Seniorów odbyły wizytę studyjną do niemieckiego miasta Aachen. Tam Rada Seniorów w składzie 50-osobowym ma swoich przedstawicieli z osiedlowych rad seniorów, które funkcjonują w każdej dzielnicy miasta. Rada Seniorów tylko opiniuje projekty uchwał dotyczących seniorów. Niestety, z realizacją bywa różnie. Aachen jest dużo obcokrajowców, którzy tworzą zamknięte grupy kulturowe i nie mają swoich przedstawicieli w radzie seniorów.

Podczas kongresu wrócił temat finansowania działania rad seniorów. Propozycje rozwiązań w tym zakresie przedstawiła w swoim wystąpieniu Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Projekt nowelizacji art. 5c ustawy o samorządach dot. finansowania od 2019 roku czeka w zamrażarce parlamentarnej. 

Obywatelski Parlament Seniorów w nadchodzącej kadencji będzie miał aż 15 przedstawicieli Województwa podlaskiego, dużo więcej niż w poprzednich kadencjach. Brawo! To znaczy, że ich głos na temat potrzeb podlaskich seniorów będzie brzmiał głośniej i będzie bardziej słyszalny w ogólnopolskiej polityce senioralnej

Co jest kluczem do sukcesu w działaniach Rad Seniorów mówiła Karolina Poczykowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. Plan działania i dobra komunikacja to podstawowe narzędzie pracy rad seniorów. Takim modelem jest powstała przed pół rokiem Białostocka Rada Seniorów. Zaczęli od szkoleń. Jasno określili, co chcą robić oraz jakie zadania nakłada na nich ustawa. Drogowskazem działań jest strategia senioralna miasta, tworzona przez Departament Spraw Społecznych białostockiego ratusza. Znów bez udziału członków Białostockiej Rady Seniorów.

Czy możliwa jest współpraca Rady Seniorów z instytucją społeczną? Takim przykładem jest współpraca Białostockiej Rady Seniorów z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9. Mówił o tym Karol Kossakowski, dyrektor tej placówki, który zaprosił radę na wizytę studyjną. 

,,Seniorzy w domu pomocy społecznej to nie smutny schyłek życia, to ich przyszłość, bo to jest ich dom. Tu funkcjonuje Rada Mieszkańców, która jest skutecznym narzędziem do zarządzania domem. Jest wydawana gazetka lokalna z aktualnościami, i własną twórczością mieszkańców. Stąd wybrano dwie osoby do Białostockiej Rady Seniorów. Z DPS wypłynęły dwa projekty do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Białegostoku, które znalazły uznanie w oczach komisji weryfikującej” – zakończył swoją wypowiedź dyrektor placówki. 

W Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku powołano pełnomocnika wojewody ds. osób starszych w osobie Elżbiety Ufnal. Uczestnicząca w kongresie przedstawiła kierunki swojego działania na rzecz seniorów i nawiązanie współpracy z Radami Seniorów w województwie podlaskim.

Bardzo ważnym elementem III Kongresu Podlaskich Rad Seniorów była informacja o pilotażowym Programie edukacyjno-informacyjnym organizowanym przez II Komisariat Policji w Białymstoku ,,Seniorze, nie wiesz? Zadzwoń do dzielnicowego” w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pn. ,,Świadomy Senior = Bezpieczny Senior” Mówiła o tym sierżant szt. Edyta Pasieka.

Pomimo, że III Podlaski Kongres Rad Seniorów odbył się w innej formie (on-line), z powodu braku dotacji na zorganizowanie w formie dwudniowej konferencji jak dwa poprzednie, musiał dojść do skutku. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów jest istotnym wsparciem merytorycznym dla rad działających na terenie Województwa Podlaskiego. W kongresie uczestniczyło około 90 osób. Oprócz samych seniorów, zaproszeni goście: przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego i białostockiego ratusza. Województwo Podlaskie było partnerem strategicznym wydarzenia a Artur Kosicki marszałek Województwa Podlaskiego Patronem Honorowym.

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok