Jak zmienić stereotypowy wizerunek seniora, jak wykorzystać jego potencjał – podsumowanie pierwszej Społecznej Burzy Mózgów. Czy w Białymstoku powstanie Centrum Aktywności Wielopokoleniowej. To tematy kolejnego posiedzenia Białostockiej Rady Seniorów(BRS). 

13 maja 2024 roku w Centrum Aktywności Społecznej spotkali się członkowie BRS i zaproszeni goście, aby rozmawiać o sprawach ważnych dla białostockich  seniorów. Gośćmi obrad byli Marcin Nawrocki, brainstormer, edukator kreatywności, organizator różnych wydarzeń społecznych, Karol Mastalerz, Radny Rady Miasta Bialystok oraz Jolanta Wołągiewicz z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. 

uśmiechnięty mężczyzna stoi na tle ekranu z niebieskimi napisami

Marcin Nawrocki podsumował wyniki kreatywnej burzy mózgów, która odbyła się 17 kwietnia w Baristacji. Hasłem przewodnim i tezą spotkania było: ,Senior wśród  nas, czyli jak zmienić stereotypowy wizerunek seniora oraz jak wykorzystać jego potencjał”. Pracowali nad tym uczestnicy w różnym wieku. Powstało 130 pomysłów, jak to zmienić aby wszystkie pokolenia czuły się wspólnotą.

Postawiono na:

– wielopokoleniowość:

Dyskusja wygenerowała 18 pomysłów. Są to min. tworzenie miejsc wielopokoleniowych – kawiarni i klubów społecznych, gdzie w kreatywnych działaniach można było łączyć pokolenia (np. pokazy mody, warsztaty, wieczory poetyckie), spacery po osiedlu i poznawanie jego historii, wymiana doświadczeń i nowoczesności (dawne tradycje i nowoczesne techniki cyfrowe).

– relacyjność sąsiedzką:

Tu ważne są aktywne kontakty sąsiedzkie i budowanie pozytywnych relacji, spotkania przy herbatce, wymiana doświadczeń i porad, wspólne sadzenie kwiatów, zaopiekowanie się dzieckiem sąsiadów, kreatywne tablice ogłoszeń na klatkach schodowych.

– aktywność:

Tu postawiono na wolontariat. Wymieniono min. społeczne osiedlowe pogotowie techniczne. Zaproszenie osób starszych do wykonywania różnych prostych prac np. prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach prowadzenie unikalnych warsztatów ,,wszyscy dla wszystkich”. A poza tym uśmiechać się na co dzień do ludzi spotykanych, ,,Rozmawiać” w autobusach. Więcej starszych aktorów w reklamach a nie tylko ,,piękni i młodzi”.  

Ważne też było życzenie uczestników, aby nie tworzyć eventów tylko dla poszczególnych grup wiekowych i nie dzielić pokoleń.

dwie kobiety i mężczyzna patrzą przed siebie a po drugiej stronie stołu młoda kobieta coś notuje

Druga część spotkania BRS to wystąpienie radnego Karola Mastalerza. Przedstawił perspektywę  powstania na osiedlu Starosielce klubu międzypokoleniowego. Opuszczony od kilkunastu lat budynek po dawnym Technikum Kolejowym będzie miejscem dla ,,dużych i małych”. Miejscem aktywności wielopokoleniowej, gdzie, jak powiedział radny, będą odbywały się wydarzenia kulturalno-edukacyjne. W części przestrzennego budynku powstanie żłobek. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Taki klub, to kropla w morzu potrzeb miasta Białegostoku, o czym świadczą długie listy rezerwowe w nowopowstałych klubach seniorów na terenie naszego miasta. Jak podkreślił  radny, w planach magistratu jest utworzenie takiego miejsca na każdym  osiedlu. Powinny one mieć charakter otwarty, gdzie każdy mieszkaniec miasta może przyjść, aby uczestniczyć w wydarzeniach organizowany przez klub.

Członkowie BRS apelowali do radnego o większą aktywność magistratu o pozyskanie partnerów do programu Karta Aktywnego Seniora skierowanego do mieszkańców stolicy województwa i nie przynosi oczekiwanych przez seniorów korzyści.

Jolanta Wołągiewicz, ekspertka z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS) mówiła o komunikacji między radami seniorów, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk a także o współpracy z lokalnymi samorządami. Temu służą właśnie Podlaskie Fora Rad Seniorów online, których od powstania  OWPRS odbyło się osiemnaście. Biorą w nich udział także zaproszeni goście, urzędnicy samorządowi a także posłowie na sejm oraz senatorowie. 

Białostoczanie 60+, którzy stanowią wg danych statystycznych 25% ludności miasta mają  wsparcie w aktywnie działającej Białostockiej Radzie Seniorów, co przekłada się na polepszenie ich warunków życia.

zdjęcia: Archiwum Podlaskiej Redakcji Seniora

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok