Dokumenty dotyczące seniorów i prezentacja  na temat smogu w stolicy województwa to tematy październikowego spotkania Białostockiej Rady Seniorów (BRS). 

Ania Pawłowska na BRS

Te ważne dokumenty były omawiane na posiedzeniu Białostockiej Rady Seniorów w dniu 4 października 2022 roku. Pierwszy przedłożony do konsultacji  projekt to ,,Program współpracy Miasta Białegostoku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Proponowane zmiany zaprezentowała Anna Pawłowska, pełnomocnik Prezydenta Białegostoku d/s organizacji pozarządowych. Są to niewielkie zmiany, ale dosyć istotne, dla całkowitego kształtu dokumentu.

Drugi dokument to ,,Program Polityki Senioralnej dla Miasta Białegostoku na lata 2023 – 2025″, stworzony przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku we współpracy z Pracownią Badań, Analiz i Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego. Przedstawia on, oprócz danych statystycznych dotyczących populacji seniorów w Białymstoku, analizę ich potrzeb. Prezentuje dotychczasowe działania białostockiego ratusza na rzecz seniorów. Pokazuje też założenia polityki senioralnej Miasta Białystok na lata 2023 – 2025. Zakłada on rozbudowę sieci wsparcia dla seniorów, rozwijanie bezpiecznej sieci społecznej oraz skuteczną aktywizację społeczną seniorów z efektywnym wykorzystaniem posiadanych zasobów i potencjałów miejskich instytucji oraz otoczenia społecznego.

przy stole siedzi 5 kobiet i jeden mężczyzna.

Oba programy zostały przeanalizowane i poddane konsultacji przez członków rady. Wypracowano także wspólne stanowiska w tych sprawach. 

Na posiedzeniu rady poruszono także trudny, lecz bardzo ważny, temat smogu w naszym mieście. Mariusz Konopko, gość spotkania, ekspert w tej dziedzinie, przedstawił prezentację pt. ,,Czy Białystok ma problem ze smogiem”. Wynika z niej, że w Białymstoku, zwanym  w raportach ,,zieloną wyspą”, systematycznie przybywa pyłu emisyjnego.

Członkom Białostockiej Rady Seniorów zaprezentowano też statuetkę, którą Rada otrzymała podczas III Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów. Podobne wyróżnienie za aktywną działalność otrzymała też Rada Seniorów Gminy Supraśl i Rada Seniorów Gminy Wasilków.

_

Następne spotkanie Białostockiej Rady Seniorów już w listopadzie. Będzie tam mowa m.in. o Karcie Aktywnego Seniora.

Fot. Centrum Aktywizacji  Seniorów

Krystyna Cylwik
Podlaska Rada Seniorów Białystok