Czy seniorzy chcą wpływać i czy wpływają na zmiany w lokalnym środowisku, oferty dedykowane seniorom przez biblioteki, przykłady dobrych praktyk w działaniach seniorów, debata oxfordzka, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego – to tylko niektóre punkty V Podlaskiego Forum Osób Starszych.

V Podlaskie Forum Osób Starszych za nami. 13 listopada 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku spotkało się ponad 150 osób z województwa podlaskiego, zainteresowanych problematyką senioralną.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Marek Olbryś, otwierając forum powiedział: „Możliwość współpracy z państwem jest dla nas, zarządu województwa, ogromną wartością. Wasze opinie i wskazówki są nieocenione w działaniu uchwałodawczym, dlatego wiele z planowanych przedsięwzięć z wami konsultujemy. Posiadacie doświadczenie i wiedzę, a my chcemy z tego korzystać”. 

W poprzednich latach na Forum  gościło wiele znakomitych osób z kraju i z zagranicy, którzy przyjechali, by podzielić się swoimi doświadczeniami, a także posłuchać, co dzieje się na „podlaskim podwórku seniorów”. Byli to goście z Holandii, Norwegii, Bułgarii, Portugalii.

Tegoroczny gość to dr Lidia Maria Jedlińska, główny specjalista ds. integracji społecznej i koordynator programu „Szkoła @ktywnego seniora” w Bibliotece Publicznej w Krakowie. Przywiozła do Białegostoku ciekawą propozycję: „Należy zmieniać myślenie o seniorach. Nie myśleć o nich jako o grupie, której należy pomagać, ale z której doświadczenia należy korzystać” – powiedziała. Dodała, że trzeba wspierać  ich działanie, edukować, zachęcać do działań społecznych, stworzyć takie mechanizmy na poziomie lokalnym i krajowym, które przyczyniłyby się do wzrostu aktywności ludzi starszych.

Dorota Łuckiewicz, wicedyrektorka Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, powiedziała, że senior w Książnicy Podlaskiej  i w filiach w całym województwie nie tylko wypożyczy książki, ale znajdzie dużo ciekawych ofert edukacyjno-kulturalnych. Podała dobre przykłady współpracy Książnicy z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz seniorów.

Czy istnieje w podlaskich miastach oferta kulturalna skierowana do seniorów? Fundacja SocLab przeprowadziła badania w tym i zdiagnozowała stan kultury dla seniorów  w województwie. Prezentując wyniki badań, Agnieszka Maszkowska, wiceprezeska fundacji powiedziała, że seniorzy stanowią liczną grupę uczestników wydarzeń kulturalnych i w wielu instytucjach kultury są głównymi odbiorcami. Wolny czas, którym dysponują, sprawia, że organizowane są wydarzenia kulturalne dedykowane przede wszystkim seniorom (np. seanse przedpołudniowe w kinach). Obecnością na takich wydarzeniach kulturalnych wyróżniają się grupy zorganizowane, Uniwersytet Trzeciego Wieku, kluby seniora, do których łatwiej dotrzeć z informacją.

Przedstawiciele Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Sejnach, Rad Seniorów z Supraśla i Suwałk zaprezentowali przykłady dobrych praktyk działań seniorów.

Jak kształtuje się pomoc społeczna dla osób starszych na terenie województwa podlaskiego, przedstawiła Monika Jodłowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

Podczas V Podlaskiego Forum Osób Starszych ogłoszono także wyniki konkursu fotograficznego dla seniorów „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać prace konkursowe wyeksponowane na wystawie.

„Aktywność seniorów zmienia środowisko lokalne” to teza debaty oxfordzkiej, która kończyła V Podlaskie Forum Osób Starszych.  Poprowadziła ją Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski, redaktor naczelna portalu podlaskisenior.pl.

 

Oczywiście, że osoby starsze mogą wpływać na zmianę środowiska i coraz częściej zdają sobie sprawę, że mogą. Do tej pory mówiło się o działaniach dla seniorów, a teraz przyszedł czas na działania seniorów, aby to oni brali sprawy w swoje ręce – powiedziała mediom Jolanta Wołągiewicz ze Stowarzyszenia Szukamy Polski, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, dziennikarka portalu podlaskisenior.pl.

Organizatorami Podlaskiego Forum Osób Starszych było Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

(foto: Teresa Wysocka-Kluczny)

Krystyna  Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok