Współpraca rad seniorów z samorządami i przygotowanie się do udziału w II Podlaskim Kongresie Rad Seniorów –  to temat VI Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, w którym uczestniczyło 120 osób.

Obrady online IV Forum Podlaskich Rad Seniorów

2.09.2021 r. przed ekranami komputerów zasiedli przedstawiciele podlaskich rad seniorów a także zaproszeni goście. Było to już kolejne takie spotkanie online: do tej formy spotkań na Zoomie w czasach pandemii zaczęli się przyzwyczajać, aby nie tracić kontaktu z innymi osobami z rad oraz kadrą Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów i Radą Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

To spotkanie dotyczyło przygotowań do II Kongresu Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, które odbędzie się 7 i 8.09.2021 r. w Supraślu. Przedstawiciele rad uczestniczących w forum zaprezentowali problemy, które chcieliby poruszyć podczas dyskusji w Supraślu oraz pytania, które  chcą skierować do ekspertów i samorządowców, obecnych na kongresie.

Uczestnicy IV Forum Podlaskich Rad Seniorów

Krystyna Bobrowska-Dąbrowska  z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku mówiła o pokutującym nadal niewłaściwym rozumieniu roli  rad seniorów przez same rady. Rady nie organizują działań seniorów, rady konsultują, doradzają, inicjują pewne aktywności starszych mieszkańców, ale na pewno nie powinny się włączać w ich organizację.  Tu jest ciągle potrzebna pomoc merytoryczna OWPRS.

 

Współpraca samorządów z radami seniorów jest potrzebna. Rady podpowiedzą gospodarzom gmin i miast,  jakie trzeba podjąć działania na rzecz osób starszych. Choć w ostatnich latach podjęto szereg działań, mających poprawić sytuację  seniorów, to niestety, wobec skali potrzeb są one daleko niewystarczające. Strategia senioralna, mądrze wdrażana, przyczyni się do rozwiązania  wielu problemów społecznych i będzie gwarancją realizacji praw osób starszych w Polsce..

 

Czekamy na wnioski z II Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów.

Krystyna Cylwik
Redakcja Podlaskiego Seniora  Białystok