Utworzenie centrum międzypokoleniowego w stolicy województwa, wyniki naboru do białostockiej rady seniorów oraz oferta  Książnicy Podlaskiej, skierowana do mieszkańców województwa podlaskiego,  to tematy VII Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, które odbyło się w dniu 17 listopada 2021 roku.

 

VII Forum – zrzut z ekranu

Chociaż VII Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego odbyło się kilka dni temu, warto przypomnieć czytelnikom naszego portalu, jakie tematy, ważne dla seniorów z naszego województwa i  Białegostoku, zdominowały obrady.

Marszałek Artur Kosicki w swoim wystąpieniu nawiązał do listu otwartego, skierowanego do niego w czasie trwania II  Kongresu Podlaskich Rad Seniorów w Supraślu, w sprawie utworzenia centrum integracji międzypokoleniowej w Białymstoku.

Już wcześniej deklarowałem pomoc w tej sprawie i cały czas tę deklarację podtrzymuję. Analizujemy w tej chwili możliwości lokalowe samorządu województwa, szukamy miejsca, które spełniałoby oczekiwania i potrzeby centrum. Nie jest to łatwe zadanie, bo też nasze zasoby nie są duże – mówił marszałek.

 

Podkreślił on, że współpraca pomiędzy urzędem marszałkowskim, a Radą Seniorów przy marszałku, jest bardzo dobra i oparta na konkretnym działaniu. 

Jolanta Wołągiewicz, Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego stwierdziła, że centrum będzie pełniło funkcję nie tylko klubu seniora, ale będzie to przede wszystkim placówka o charakterze wielopokoleniowym,  miejscem spotkań rad seniorów, rad młodzieżowych, organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych.

Dorota Szubzda, przedstawicielka Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, zaprezentowała bogatą ofertę skierowaną do mieszkańców Podlasia. Są to spotkania literackie, zajęcia dla dzieci i młodzieży, cykl wykładów dla seniorów o zdrowym odżywianiu w jesieni życia. Bardzo ważna jest współpraca Książnicy z Redakcją Podlaskiego Seniora, która organizuje od siedmiu lat konkurs literacki SREBRO NIE ZŁOTO.

Dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego – Agata Puchalska – zaproponowała konkurs literacko-kulinarny dla podlaskich seniorów, pt. Smaczny konkurs, który przypomni smaki dzieciństwa, przedstawione w formie przepisu, wiersza, wspomnienia.  

Urszula Dmochowska, dyrektor Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, przedstawiła wstępne wyniki naboru do Białostockiej Rady Seniorów. Oficjalna lista zostanie wkrótce przedstawiona. W grudniu odbędzie się pierwsze posiedzenie. Zgłosiło się 22 kandydatów, w tym 6 panów i 16 pań. 

Przedstawiciele rad seniorów, uczestniczący w spotkaniu, zaprezentowali sposób zagospodarowania voucherów, które otrzymali jesienią tego roku po II Kongresie Podlaskich Rad Seniorów w Supraślu. Była to też okazja podzielenia się nie tylko swoimi sukcesami, ale też kłopotami. Przedstawiciele Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów udzielali na miejscu poradnictwa.

Podczas trwania forum jego uczestnicy wystosowali apel do władz gmin, położonych w strefie stanu wyjątkowego, o szczególną troskę o osoby starsze, zamieszkałe na tych terenach, poprzez dostępność do usług opiekuńczych. 

VII Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego odbyło się w trybie online i zgromadziło przed monitorami komputerów 98 osób, co świadczy o potrzebie takich spotkań oraz konsultacji w ważnych sprawach seniorów naszego województwa.

Organizatorami spotkania były:  Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów prowadzonych przez Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. 

Forum zrealizowano ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w  ramach   Programu  na rzecz osób starszych „Aktywni plus”  na lata 2021-2025.  

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok