Ukazał się dziesiąty numer nieregularnika „Epea. Pismo literackie”, wydawanego przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Tym razem inspirowany humorem.

Historia dziesiątego numeru naszego pisma bierze swój początek wsłowie „humor”, czyli u podnóża góry zrobionej ze wszystkich przeszłych
i przyszłych ludzi. Wokół nie było już kwiatów piwonii. W każdej
sekundzie stwarzał się nowy wszechświat i daty naszych urodzin nie tylko
oddalały się od nas, ale też pojawiały się wciąż nowe i nowe, lecz słowo
„humor” dalej z nami było. Humor, czyli nie rzecz obserwowalna, o
pewnych cechach, a obserwator o pewnych cechach, które zasady naszego
kosmosu czynią nieuniwersalnymi, a piasek, osiemnastowieczne statki i
natura mają humory, odczuwając. – o inspiracjach i nowym numerze mówi
Piotr Janicki, redaktor naczelny pisma.

Strona tytułowa EPEA Pismo literackie

Na łamach nieregularnika znajdziemy teksty nie tylko debiutantów, ale i twórców z literackim doświadczeniem, a także nazwiska znane i nagradzane: m.in. Mateusza Górniaka, Wojciecha Kassa, Miry Łukszy, Katarzyny Drogiej. Wśród zaproszonych do rozmowy gości znaleźli się: literaturoznawcy: Katarzyna Sawicka-Mierzyńska oraz Dawid Bujno, poeta Wojciech Kass oraz raper Michał Ciruk. Wątki translatorskie wprowadzają do pisma tłumacze – Anna Wanik i Krzysztof Puławski.
Po raz kolejny do współtworzenia warstwy graficznej pisma zaproszeni zostali uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu.
Dziesiąty numer Epei dostępny na stronie internetowej: ksiaznicapodlaska.pl/epea oraz w Dziale Promocji i Wydawnictw Książnicy podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, e-mail:

Wydanie dwóch numerów nieregularnika „Epea. Pismo literackie” w 2023 r. dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok