Święto to wymyślono na cześć pierwszego parku narodowego w Europie, którym jest Sarek w Szwecji. Od 24 maja 1909 roku, kiedy powstał, na naszym kontynencie utworzono ponad 250 parków, w tym ponad 20 w Polsce.

Orzeł w locie

 

Park narodowy

To obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, objęty ochroną prawną. Tereny objęte parkiem posiadają szczególną wartość naukową, przyrodniczą, krajobrazową lub kulturową. Pierwszym parkiem narodowym na świecie był Park Narodowy Yellowstone, utworzony w 1872 w Stanach Zjednoczonych.

W Polsce zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe

Krajobraz górski

Pierwszym parkiem narodowym jaki powstał w Polsce był Pieniński Park Narodowy, założony 1.06.1932 r. Następnym był Białowieski Park Narodowy – 11.08.1932 r.

Obecnie mamy w Polsce 23 Parki Narodowe. W woj. podlaskim, oprócz wymienionego Białowieskiego Parku Narodowego, są jeszcze: Wigierski Park Narodowy (1.01.1989), Biebrzański Park Narodowy (9.09.1993) i Narwiański Park Narodowy (1.07.1996).

Korzystamy z walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszych parków, uprawiając turystykę pieszą, rowerową i zmotoryzowaną. Są zadbane i dobrze oznakowane. Pracownikom parków narodowych i sobie życzymy aby jak najdłużej przetrwały w stanie nienaruszonym przez człowieka.

Źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_narodowy

(zdjęcia: pixabay.com)

Zredagowała: Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok