Już po raz czwarty w Suwałkach 17 października odbył się Europejski Dzień Seniora na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury. Głównym inicjatorem tej imprezy od 2016 roku jest Suwalska Rada Seniorów. 

Tegoroczną edycję zrealizowało Stowarzyszenie Twórczych Seniorów “Rozłogi” w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”. Na scenie oprócz zespołu Wspomnień Czar i Rozłogi wystąpili goście: zespół seniorów Suwalskie Starszaki, Małe Suwałki – dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Oleńki Kujałowicz w Suwałkach oraz zespół wokalny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Raczkach. Był to nowy element łączący pokolenia. Życzenia suwalskim seniorom złożyli: Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk, Zdzisław Przełowmiec – Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, Maria Lauryn – sekretarz Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Wiesława Kwaterska – Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów.

 

Dzień Seniora obchodzony jest w wielu wariantach: na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października Europejski Dzień Seniora, 14 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie te daty mają wspólny cel: kształcenie w społeczeństwie pozytywnego postrzegania osób starszych, oraz podejmowanie wszelkich działań dotyczących poprawy standardów życia osób starszych, szczególnie na poziomie lokalnym.

Prezydent Miasta Suwałk składając życzenia szczególnie podkreślił, że suwalscy seniorzy są bardzo aktywną grupą społeczeństwa, która na co dzień ma duży wkład w życie społeczne i kulturalne miasta.

(zdjęcia: Teresa Wysocka-Kluczny) 

Maria Lauryn
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki