Kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz działań zapewniających im godne życia – to są główne cele jakie przyświecają obchodom Europejskiego Dnia Seniora. Seniorzy świętują ten dzień 20 października.

Europejski Dzień Seniora – plakat

Głównym założeniem obchodów jest przypomnienie społeczeństwu o wsparciu seniorów poprzez m.in. walkę z wykluczeniem, zapewnienie dostępu do opieki medycznej. Tego dnia zachęca się również ludzi dobrej woli do codziennej organizacji osobom starszym różnych form aktywności. Zaliczamy do nich warsztaty, szkolenia, kursy. W Polsce seniorzy mogą uczęszczać na zajęcia organizowane przez Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy.

Cezary Rutkowski

źródło: Wrota Podlasia

Podlaska Redakcja Seniora Białystok