Partnerzy projektu COM-IN (Communication Inclusion) z Erasmusa+ spotkali się w Białymstoku, aby zainaugurować pracę nad ważnym europejskim przedsięwzięciem edukacyjnym związanym z komunikacją włączającą. 

Zajęcia z partnerami projektu

Istotą projektu jest wykorzystanie doświadczeń Stowarzyszenia Szukamy Polski w aktywizowaniu i edukowaniu seniorów przy pomocy dziennikarstwa obywatelskiego.

13 i 14 lipca odbyło się spotkanie inicjujące projekt COM-IN. Wzięli w nim udział przedstawiciele 5 organizacji: SSP oraz 4. organizacje partnerskie z Francji, Hiszpanii, Słowenii i Słowacji. Było to pierwsze spotkanie kadry w ramach tego projektu, który zgodnie z umową rozpoczął się w październiku 2020 r.

Partnerzy zobowiązali lidera (SSP) do wystąpienia do Narodowej Agencji z wnioskiem o przedłużenie projektu do 36 miesięcy (pierwotnie zaplanowano 27). Ze względu na opóźnienia spowodowane pandemią obowiązujące terminy uznano za nierealistyczne. Szczególnie zagrożone są przedsięwzięcia upowszechniające produkt intelektualny, które kończą całe przedsięwzięcie.

Podczas spotkania ustalono też nowe terminy krótkich programów szkoleniowych, poza wizytą we Francji, której termin wymaga jeszcze doprecyzowania. Wszyscy uczestnicy uznali, że największe znaczenie dla przebiegu projektu ma pierwsze spotkanie szkoleniowe w Białymstoku zaplanowane na 3-7 listopada 2021. Podczas tego wydarzenia partnerzy (edukatorzy i organizatorzy) zostaną zapoznani z modelem edukacyjnym rozwijanym przez SSP, który jest podstawą całego projektu. Po odbyciu warsztatów i obserwacji pracy zespołu redakcyjnego lidera podejmą decyzję, które z elementów tego modelu mogą być wykorzystane w pracy ich organizacji. Od tego momentu rozpocznie się też realna praca nad produktem intelektualnym (podręcznikiem dla edukatorów) oraz testowanie modelu.

Uczestnicy spotkania przyjęli założenie, że praca nad podręcznikiem będzie przebiegać dwoma równoległymi torami. 

  1. Wymiana doświadczeń. Każdy z uczestników, zgodnie z wcześniej ustaloną specjalizacją, zaproponuje wykorzystywane przez siebie narzędzia edukacyjne, a także doświadczenia, które mogą wzbogacić testowany model. Miejscem takiej prezentacji będą krótkie programy edukacyjne.
  2. Testowanie modelu przez zespoły redakcyjne organizowane przez partnerów. Bardzo ważne jest, aby nie były to twory sztuczne powołanie tylko na potrzeby projektu. Chodzi o to, aby partnerzy organizowali je w środowiskach, w których pracują, w celu realizacji konkretnego działania ważnego dla tego środowiska. Padły dwie wstępne propozycje. DISORA (Słowenia) zaproponowała wykorzystanie zorganizowanie zespołu redakcyjnego i wykorzystanie mediów społecznych w grupie kobiet z problemami społecznymi. DESES3 (Hiszpania) chce wykorzystać model edukacji medialnej do udoskonalenia współpracy w środowisku lokalnym gminy Medina del Campo.

Partner hiszpański zaproponował zmiany udoskonalające wymianę informacji między partnerami oraz zarządzanie projektem. Zaproponował (i przygotował) miejsce na Dysku Google przeznaczone na dokumenty i korespondencję dostępne dla wszystkich uczestników. Na wniosek przedstawiciela DESES3 przyjęto też zasadę, że co miesiąc (poczynając od września) wszyscy partnerzy będą spotykać się na 30-40 minutowej sesji ZOOM. Spotkania mają odbywać się regularnie niezależnie do bieżących potrzeb. Ma być to narzędzie inspiracji i koordynacji niezbędne w sytuacji tak znacznych opóźnień w realizacji projektu i związanych z tym zmian harmonogramu.

Była też okazja do wzajemnego poznania się, integracji oraz zwiedzenia Białegostoku i okolic. Goście zobaczyli Ogrody Pałacu Branickich, ulicę Kilińskiego, Rynek Kościuszki oraz gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej. W Operze zobaczyli wystawę fotograficzną „Orkiestra lockdown”, po której osobiście oprowadzał uczestników jej autor Michał Heller. Duże wrażenie wywarł też na nich Supraśl i wizyta w Muzeum Ikon.

zdjęcia: Stowarzyszenie Szukamy Polski

Kliknij w poniższe zdjęcie:

1/7
Zajęcia prowadzi Jolanta Wołągiewicz
Zajęcia prowadzi Jolanta Wołągiewicz
Uczestnicy projektu podczas zajęć
Uczestnicy projektu podczas zajęć
Zajęcia prowadzi Jan Oniszczuk
Zajęcia prowadzi Jan Oniszczuk
Michał Heller oprowadza uczestników projektu po swojej wystawie fotograficznej
Michał Heller oprowadza uczestników projektu po swojej wystawie fotograficznej
Uczestnicy projektu w restauracji
Uczestnicy projektu w restauracji
Uczestnicy projektu na dachu Opery Podlaskiej
Uczestnicy projektu na dachu Opery Podlaskiej
Zajęcia z partnerami projektu
Zajęcia z partnerami projektu

 

 

Jan Oniszczuk
Podlaska Redakcja Seniora Białystok
Koordynator COM-IN