29 stycznia 2019 r. rozpoczynamy cykl comiesięcznych spotkań w Klubie Czytelniczym Ex Libris. Idea pozostaje ta sama, co w roku ubiegłym. Wybieramy 2 książki i zapraszamy do rozmów o nich – jedną z półki ogólnopolskiej i jedną regionalną. Będą też mini-konkursy z nagrodami książkowymi i druga edycja konkursu „Moja książka życia”. W tym roku będzie też dużo poezji, przewidujemy spotkania w Klubie z regionalnymi poetami.

Bohaterami pierwszego w Nowym Roku Klubu Czytelniczego Ex Libris będą Wiesław Myśliwski i nasza regionalna pisarka Anna Markowa. Jak zawsze swobodnie, przy kawie i herbacie, mówić będziemy o „Uchu igielnym” Wiesława Myśliwskiego i twórczości Anny Markowej – szczególnie o wydanym pośmiertnie tomiku jej prozy ”Śmierć”.

Cieszymy się, że Klub Czytelniczy Ex Libris na antenie Radia Białystok został dostrzeżony przez niezależnych krytyków i czytelników – jako ciekawe wydarzenie mijającego roku i spotkania miłośników literatury niebanalnej i ważnej.

Na prośbę czytelników zmieniamy dzień i godzinę spotkań klubowych, wracamy też do pierwotnego miejsca w budynku UwB.29 stycznia (we wtorek) o 18.00 w restauracji „Kwestia Czasu”, Plac NZS 1.

Ideą Klubu jest promowanie czytelnictwa wartościowej literatury. Zależy nam na integracji wielopokoleniowej wokół wartościowych utworów literackich. Wierzymy, że literatura – ambitna, oryginalna, głęboko osadzona w historii i obyczajowości naszego regionu – jest szansą na międzypokoleniowy dialog.

Organizatorem Klubu Czytelniczego Ex Libris jest Stowarzyszenie Szukamy Polski a partnerami Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku i Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Patronat medialny – portal podlaskisenior.pl

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora Białystok