W ostatnich dniach  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  dotarły zgłoszenia o kolejnym sposobie oszustw. Tym razem  to fałszywe telefony od osób podszywają się pod pracowników Zakładu, którzy chcą wyłudzić dane od starszych osób. Oferują one pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę.

Oszustka zadzwoniła do emerytki i zaproponowała pomoc przy wypełnianiu wniosku o dodatkową czternastą emeryturę. Próbowała nakłonić ją do podania danych osobowych. Seniorka odmówiła przekazania danych, tłumacząc się, że sprawami urzędowymi zajmuje się córka, która w tej chwili jest w pracy – informuje Katarzyna Krupicka  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż pracownicy nie kontaktują się telefonicznie w sprawie czternastej emerytury. Nie proponują pomocy przy wypełnianiu wniosku, ponieważ czternastą emeryturę ZUS wypłaci z urzędu wraz z listopadowym świadczeniem.

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. Pełną kwotę dostaną osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

 

Oszuści, podając się za pracownika ZUS, liczą na zaufanie seniora, by ukraść jego dane osobowe, dlatego uczulamy szczególnie starsze osoby, aby były ostrożne i nieufne w stosunku do osób, które kontaktują się z nimi telefonicznie – przestrzega rzeczniczka.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika ZUS, powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod nr tel. 22 560 16 00. O każdej próbie oszustwa należy również niezwłocznie powiadomić policję.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Białymstoku

Zredagowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok