Uzależnianie się od alkoholu jest procesem. Nasz organizm stopniowo przyzwyczaja się do spożywanej trucizny, zmieniając dotychczasowe schematy związane z wypoczynkiem, reagowaniem na stres, koncentracją i wydolnością fizyczną. Okazuje się, że każda faza choroby alkoholowej ma swoją określoną, opisaną przez specjalistów charakterystykę.

Cykl filmów poświęconych profilaktyce uzależnień sfinansowano z budżetu Miasta Białystok.