Festiwal Inny Wymiar istnieje od 2007 roku. W 2013 roku pojawił się w nowej odsłonie, w ramach projektu Wschód Kultury, będącego formą współpracy kulturalnej trzech miast Polski Wschodniej: Białegostoku, Lublina i Rzeszowa z krajami Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.

Od samego początku główną ideą Festiwalu było pokazanie bogactwa wielokulturowości Podlasia, w szczególności Białegostoku. Inny Wymiar promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współżyli ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym.

Każda edycja Festiwalu poświęcona jest innej narodowości, od wieków tworzącą historię i kulturę regionu. Do tej pory byli to Tatarzy, Białorusini, Żydzi i Ukraińcy.

W tym roku jest to powrót do pomysłu swoistej Wieży Babel. Proponowane wydarzenia będą związane z szeroko pojętym Wschodem i krajami Partnerstwa Wschodniego. Będą to koncerty, spektakle, filmy, wystawy, spacery edukacyjne, działania artystyczne dla całych rodzin i pokazy mody.

Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury oraz przez trzy wspomniane miasta. Ideą projektu jest wspólne odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, a także wymiana doświadczeń artystycznych. Z biegiem czasu Wschód Kultury stał się także pomostem włączającym naszych wschodnich partnerów w obieg kultury europejskiej.

Festiwal rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 3 września.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Dokładny program festiwalu znajdziecie tutaj

 

( Źródło i zdjęcie: Białostocki Ośrodek Kultury)

Lija Półjanowska

Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok