W telewizji seniora TVS  przedstawiamy filmowe zaproszenie na Forum Rad Seniora Województwa Podlaskiego, które odbędzie 18 grudnia 2020 r.

Kończy się projekt pod nazwą:  „Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniora” realizowany przez  Stowarzyszenie Szukamy Polski. Jednym z ostatnich działań jest organizacja Forum Rad Seniorów i podsumowanie działań szkoleniowych, doradczych i promocyjnych, z jakich korzystały rady w regionie.

Aby obejrzeć w spot kliknij w zdjęcie poniżej:

Seniorzy na I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, wraz z marszałkiem województwa podlaskiego i Stowarzyszeniem Szukamy Polski zapraszają na Forum on-line które odbędzie się w piątek 18 grudnia od 10.00 do 11.30 na fanpage’u  Ośrodka na Facebooku.  Wydarzenie będzie transmitowane  poprzez platformę Zoom.
Forum dofinansowano ze środków ASOS – Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora
koordynator OWPRS