21 kwietnia odbyło się III Forum Rad Seniorów Województwo Podlaskie poświęcone przyszłości rad i ich umocowań prawnych i finansowych. Podczas Forum podpisano petycję przegłosowaną przez 15 rad seniorów i Stowarzyszenie Szukamy Polski. 

W Forum online uczestniczyło 112 osób, wśród nich Podlascy Parlamentarzyści, Posłowie: Mieczysław Kazimierz Baszko, Stefan Krajewski, Paweł Krutul, Robert Winnicki oraz asystent Posła Roberta Tyszkiewicza – Adam Utko.

Forum otworzył Marszałek Artur Kosicki – w formie filmowego przywitania. Organizatorami Forum była Rada Seniorów przy Marszałku i Stowarzyszenie Szukamy Polski. 

Spotkanie zrelacjonujemy wkrótce na portalu podlaskisenior.pl, który był patronem medialnym Forum. Zapis filmowy Forum opublikujemy na naszym portalu 22.04.2021 w Telewizji Seniora TVS. Forum.

Treść petycji w załączeniu:

PETYCJA – 6.pdf  do pobrania

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniora