Od 4 do 7 września 2019 r. odbyło się w Nowym Sączu XI Forum III Wieku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. To największe i najważniejsze spotkanie w Europie Środkowo Wschodniej liderów świata polityki i biznesu. Forum stało się też ważnym i wyjątkowym wydarzeniem dla środowisk seniorskich. 

Forum III Wieku utwierdziło mnie w przekonaniu, że zmiany demograficzne postrzegane być powinny nie jako zagrożenie, ale jako szansa dla rozwoju ekonomicznego i społecznego. Po raz pierwszy miałam możliwość w ramach trzyletniej działalności Klubu Ambasadorów ” Świat tworzą ludzie z pasją” przy Towarzystwie inicjatyw Twórczych  i Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności uczestniczyć w obu wydarzeniach. 

Ambasadorzy mieli za zadanie przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych partnerów w grupach seniorskich z całej Polski. Obrady Forum III Wieku koncentrowały się na zagadnieniach polityki senioralnej, w tym: ochrony zdrowia i polityki społecznej, kultury, edukacji, rozwijania aktywności osób starszych w życiu publicznym i społecznym, nowoczesnych technologii, praw osób starszych, bezpieczeństwa, nowoczesnych technologii oraz ” srebrnej gospodarki” – rynku usług i produktów.

Zmiany demograficzne zachodzące obecnie w większości krajów europejskich sprawiają, że to właśnie seniorzy będą stanowili w najbliższych latach szczególną grupę, zarówno z punktu widzenia gospodarki, jak i społeczeństwa. W ponad 38 milionowej populacji mieszkańców Polski liczba seniorów w wieku 60+ przekracza 9 milionów osób i ma tendencję rosnącą. Według prognoz specjalistów, przewiduje się, że do roku 2050 osoby powyżej 60+ będą stanowiły ok. 40 procent polskiego społeczeństwa. 

W Europie proces starzenia się następuje szybciej niż na innych kontynentach. Dlatego też, w 2050 roku, co trzeci Europejczyk będzie miał skończone 60 lat. Dzięki aktywnemu udziałowi w Forum mogłam przekonać się, że to jest miejsce efektywnych debat, dyskusji, warsztatów oraz platforma wymiany krajowych i międzynarodowych doświadczeń z udziałem ponad 250 uczestników i gości. Byli to przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządów, nauki, organizacji pozarządowych, biznesu, mediów oraz reprezentacje podmiotów zagranicznych.

Była to niepowtarzalna okazja do wspólnego wypracowania propozycji rozwiązań dla godnego, zdrowego i satysfakcjonującego życia, obecnych i przyszłych pokoleń seniorów. Organizatorami Forum III Wieku są organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku i Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego. 

Jednym z ważniejszych gości był Dirk Jarre – Prezydent Europejskiej Unii Seniorów w Luksemburgu. Osobiście podczas warsztatów edukacyjnych dla seniorów z całej Polski miałam możliwość zaprezentować aktywną działalność obywatelską suwalskich seniorów oraz ostatnie wydanie ” Encyklopedii Suwalskiego Seniora”.

(foto: Maria Lauryn)

Maria Lauryn
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki