21-23 października 2020 r. odbędzie się coroczne spotkanie organizacji społecznych: stowarzyszeń, fundacji oraz instytucji publicznych pod nazwą „Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok”. Ze względu na zagrożenie zdrowotne i procedury wynikające z ochroną przed Covid-19 wydarzenie zorganizowane będzie w całości online.

ODPORNE Miasto, Organizacje, Liderzy czyli jak wykorzystać kryzys do rozwoju – to hasło tegorocznego Forum. Doświadczenie pandemii jest jednym z tych kryzysów, które uświadamiają nam, w jak złożonej rzeczywistości funkcjonujemy. Idea „odpornych miast” odzwierciedla nie tylko zdolność do przetrwania czy adaptacji, ale także wykorzystania sytuacji trudnych do rozwoju. Jednym z kluczowych wymiarów kształtowania odpornego miasta jest budowanie silnego, otwartego społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji oraz rozwój umiejętności przywódczych liderów. Organizacje społeczne elastycznie reagujące na zmiany i liderzy, którzy wiedzą, jak działać w obliczu wyzwania to podstawa miasta przyszłości.

Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok wspólnie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych zapraszają do wspólnego czasu pełnego dyskusji o tym, jak budować Białystok, zespoły i liderów organizacji pozarządowych w odporności na nieprzewidziane wydarzenia.

Jak informuje nas Agnieszka Otapowicz, wiceprezeska Federacji Białystok i główna organizatorka Forum: „W zgłoszeniu na Forum warto zaznaczyć, w których częściach chcemy wziąć udział – to ważne szczególnie przy warsztatach z ograniczoną liczbą miejsc (wszystkie sesje i panele szczegółowo opisane w programie forum)”. 

Do udziału w sesjach oznaczonych jako SESJA ONLINE wystarczy komputer z dźwiękiem, do udziału w PANELU ONLINE niezbędna jest także kamera i mikrofon. Do wszystkich wydarzeń linki dostępu będą wysyłać dzień przed wydarzeniem. Przez cały czas trwania forum zapewnione będzie wsparcie techniczne. 

Harmonogram spotkań jest tu:

Link do zgłoszeń

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora Białystok