EnglishEsperantoPolish
13 Cze 2021

Podlaskie Rady Seniorów

Silny głos podlaskich rad seniorów – spot radiowy

W województwie podlaskim działa 15 rad seniorów. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów pomaga w zdobyciu wiedzy i umiejętności członkom rad, aby jak najskuteczniej reprezentowali potrzeby seniorów w dialogu z władzami samorządowymi. Wzmacniamy ten głos  poprzez organizację Forów z udziałem wszystkich rad seniorów w regionie. Dzięki temu rady mogą się wymieniać opiniami, doświadczeniami i działać wspólnie. 

A gdyby tak w  naszym województwie powstało najwięcej rad? To możliwe! Jeżeli chcesz, aby powstała  rada w Twojej gminie, napisz do nas: owrsp2020@gmail.com lub znajdź nas w Internecie.
Zapraszają Stowarzyszenie Szukamy Polski i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Partnerem Strategicznym Programu jest Województwo Podlaskie.

Bożena BednarekMiejska Rada Seniorów w Sejnach zaprasza seniorów do włączenia się w aktywne życie miastaJak radzą rady seniorów w Podlaskiem

Wolontariat, współpraca z samorządem, udział w sesjach rad miejskich inicjowanie zmian w przepisach o samorządach, działania na rzecz społeczności lokalnej – to tylko niektóre przykłady pracy rad seniorów województwa podlaskiego.

Pandemia pokrzyżowała nieco plany, ale nie zatrzymała działań rad seniorów w naszym regionie. Można było przekonać się o tym podczas IV Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego 19 maja 2021 roku.  Mówiono o sprawach bieżących, problemach, potrzebach i działaniach. Oto przykłady takich działań z Augustowa, Łap i Supraśla

logo – _Rada_Seniorow_Augustów

Augustowska Rada Seniorów

Świetnie radzi sobie Rada Seniorów w Augustowie. Jej przewodnicząca Helena Jolanta Sołtys do sukcesów działań rady zalicza nabycie umiejętności  pracy z mediami społecznościowymi. W jego wyniku powstał profil społecznościowy rady, gdzie zamieszczane są aktualne informacje dotyczące seniorów. Jej członkowie uczestniczyli w opracowaniu wniosku do Urzędu Miejskiego pt. Zegarek Życia i Usługi Opiekuńcze. W ramach wolontariatu zorganizowano pomoc w zakupach potrzebującym. Spotykają się raz na kwartał, aby omówić i wdrożyć w miarę potrzeb działania.  Czynnie uczestniczą online we wszystkich forach Rad Seniorów Województwa Podlaskiego. To wielki sukces, że dzięki staraniom  rady i dobrej współpracy z Urzędem Miejskim powstanie w Augustowie, Centrum Aktywności Seniora. Zorganizowano IV Augustowski Dzień Seniora. Członkowie rady uczestniczyli w szkoleniu Lokalne Usługi Społeczne w obliczu demografii. Przewodnicząca uczestniczyła w lutym tego roku w sesji Rady Miejskiej. Rada Seniorów i wzięła udział w projekcie do Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego  Łąka Kwietna. Inne przykłady aktywnego uczestnictwa Rady to Pozytywny Marsz Kobiet promującym zdrowy styl życia i profilaktykę raka piersi oraz  Augustowska Sztafeta po Zdrowie . W planach na przyszłość jest nawiązanie współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Augustowa i zorganizowanie  kursu obsługi komputera dla seniorów. Ważnym wydarzeniem będzie spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Wspierania Rad Seniorów Województwa Podlaskiego na warsztatach kompetencyjnych 11 czerwca 2021 r. 

Seniorka pisze na laptopie_zdj, BB

Gminna Rada Seniorów w Łapach

Działania Gminnej Rady Seniorów z Łap ograniczyła pandemia COVID-19. Jednak poprzez współpracę z Urzędem Miasta i regularnym spotkaniach raz w miesiącu z burmistrzem, magistrat jest na bieżąco informowany o potrzebach działań na rzecz seniorów. Z inicjatywy Rady Seniorów w Dniu Święta Ziemi 22 kwietnia 2021 roku zorganizowano sprzątanie miejsc najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców Łap pod hasłem: „Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna”. Uczestnicy otrzymali sadzonki drzew i krzewów ozdobnych. Jak mówi przewodnicząca Stanisława Grzybowska dążeniem rady seniorów jest zabezpieczenie w budżecie gminy dotacji na działania rady, która nie posiada żadnego źródła finansowania.

logo Rady Supraśl

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Młoda stażem rada seniorów z Supraśla ma na swoim koncie wiele osiągnięć i sukcesów, co potwierdza, że jest radą skuteczną. Na IV Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego przedstawiła sprawozdanie z działania od 15 grudnia 2020 do chwili obecnej. Wiele się działo w tym czasie u supraskich seniorów za przyczyną  rady. Było to zgodne z wytycznymi Burmistrza Supraśla w okresie trwania pandemii. Dzięki zakupionej aplikacji Zoom odbyło się 12 posiedzeń Rady Seniorów w składzie pozwalającym na podejmowanie uchwał. W trzech z nich uczestniczył burmistrz Radosław  Dobrowolski. Rada Seniorów uczestniczyła we wszystkich Forach Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, biorąc aktywny udział w formułowaniu apelu do społeczeństwa w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Inicjowała i brała udział w redagowaniu petycji do naczelnych władz RP o przyspieszenie prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym,  regulującej na nowo tryb powoływania rad seniorów i nadanie im nowych kompetencji i uprawnień. Opracowano zmiany w Statucie Rady Seniorów Gminy Supraśl w formie uchwały Rady Miejskiej. Poprawiono relacje między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a  Radą Seniorów. Supraska Rada Seniorów spotkała się z przewodniczącą Rady Miejskiej Supraśla Moniką Suszczyńską, aby omówić bieżące problemy Rady Seniorów. Opracowano plan pracy rady na drugie półrocze 2021 roku. Rada bierze udział w tworzeniu koncepcji Leśnego Parku Uzdrowiskowego. Jej przedstawiciele uczestniczyli w sesjach rady miejskiej i pracach komisji  statutowych w sprawach ochrony przyrody i planach zagospodarowania przestrzennego gminy. Opracowano scenariusz i zlecono produkcję filmu “Seniorzy Gminy Supraśl”, teraz trwają prace nad formą jego rozpowszechniania. Przygotowywane są wnioski o dotacje. W wyniku interpelacji, interwencji i rozmów Rady Seniorów  z władzami Gminy Supraśl doszło do skutku uruchomienie specjalnej linii autobusowej Białystok – Supraśl. Trwają prace na rzecz wprowadzenia 50% zniżki na przejazd autobusami PKS dla emerytów i rencistów poniżej 70 roku życia.  Wszystkie informacje o działaniach Rady zamieszczane są na stronie internetowej  i profilu Facebooka – powiedzieli Krzysztof Wolfram – przewodniczący Rady Seniorów z Supraśla i Bożenna Chmielewska – członek zarządu rady.

Jak widać podlaskie rady seniorów chcą wrócić do swojej aktywności sprzed pandemii.

 

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok    Interpelacja poselska

Pierwszą interpelację w sprawie finansowania i powoływania rad seniorów złożył Stefan Krajewski, Posła na Sejm RP.

flaga polska biało-czerwona

Na petycję III Forum  Rad Seniorów Województwa Podlaskiego odpowiedział Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szrot.

 
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów prowadzony przez Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i 14 rad seniorów z naszego regionu czekają jeszcze na odpowiedź Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Premiera oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 fot: pixabay.com
 
 
 


IV Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego za nami

Potrzeby rad seniorów to temat IV Forum Podlaskich Rad Seniorów. Mówili o tym przedstawiciele rad seniorów z naszego województwa.

IV Forum Rad Seniorów grafika

19 maja 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli rad seniorów województwa podlaskiego. Chociaż pandemia pokrzyżowała im plany, miejmy nadzieję, że rady powrócą do dawnej aktywności. Od ponad roku wyjątkowa sytuacja wymusiła spotkania w trybie online. Jak powiedziała Bożena Bednarek z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, działalność ich ograniczyła się do spotkań w internecie. Nie udało nam się osobiście spotykać, ale wracamy do spotkań na żywo, na razie na świeżym powietrzu. Są plany aby spotkać się z organizacjami działającymi na rzecz seniorów.

Echo wysłanej petycji 

Na IV Forum wrócił temat petycji w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w kontekście zapisów dotyczących rad seniorów, przygotowanej przez uczestników kwietniowego spotkania. Przypomniała o tym Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Dokument został wysłany do adresatów oraz parlamentarzystów podlaskich biorących udział w ostatnim forum. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów otrzymał informację zwrotną z Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Refleksje Rad Seniorów

O potrzebie zmian współpracy rad seniorów z samorządami mówiła Grażyna Czajkowska z Łomżyńskiej Rady Seniorów.

Trwa przepychanka na temat, jak ma wyglądać pomoc samorządów, zarówno finansowa jak i techniczna radom, powiedział Krzysztof Wolfram, przewodniczący Rady Seniorów w Supraślu. Wskazał też na problem zbyt małej liczby zaszczepionych seniorów. 

Uczestnicy spotkania prezentowali, co udało się zrobić a z jakimi działaniami trzeba będzie poczekać do kolejnego złagodzenia obostrzeń pandemicznych. Jak się okazało, pomimo trudnego czasu rady doskonale sobie radzą w swoich działaniach. W sytuacjach trudnych, mogą liczyć na wsparcie Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Przewidziane są szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne.

Jak bumerang wrócił temat braku rady seniorów w Białymstoku, stolicy województwa. Jej pierwsza kadencja zakończyła się w styczniu tego roku, ale prezydent nie zdecydował się na powołanie nowej. Dopiero teraz białostocki magistrat przedstawił do konsultacji społecznych projekt uchwały powołującą w Białymstoku radę seniorów i statut, całkowicie w nowym brzmieniu, przygotowany przez miejskich urzędników. Do organizacji społecznych zostały przesłane karty zgłoszeniowe kandydatów na członków rady, których wybierze prezydent miasta.

W województwie podlaskim jest 15 rad seniorów przy samorządach gminnych i jedna przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Miejmy nadzieję, że dołączy do nich miejska rada seniorów z Białegostoku.

 Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniorów Białystok

Zapis IV Forum Podlaskich Rad Seniorów

 

 Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19 – kliknij

 IV Forum rad seniorów 19 maja 2021.

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów(OWPRS) i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego zapraszają członków rad oraz przedstawicieli samorządów i media do udziału IV Forum online, które odbędzie się 19 maja.


Na III Forum 15 rad seniorów oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski wystosowało petycję w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w kontekście zapisów dotyczących rad seniorów.

Chodzi o prawne możliwości ich finansowania i funkcjonowania nie tylko w gminach, ale też w miastach, powiatach i województwach.  Petycja została wysłana do adresatów – Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera RP, Rzecznika Praw Obywatelskich  i wszystkich Posłów Podlaskich.
Informacje zwrotne nadeszły już z Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP (petycja przekazana do Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Czekamy też na reakcję podlaskich parlamentarzystów, którzy brali udział w III Forum.
Dokument z treścią petycji opublikowaliśmy w mediach społecznościowych i przekazaliśmy do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy rad Seniorów, Jest opublikowany na profilu  Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów na Facebooku i powinno być rozesłane do zrzeszonych rad  z zaproszeniem do wsparcia tego apelu.

grafika-forum-maj-

Kolejne, IV Forum  Rad Seniorów Województwa Podlaskiego planujemy na 19 maja 2021 o naszej stałej porze godz. 11;00 – 13:00. Tym razem będziemy rozmawiać o  bieżących sprawach i planach wszystkich rad seniorów. Przechodzimy trudny czas związany z pandemią. Chcemy porozmawiać o Waszych działaniach w tym okresie. Poprosimy każdą Radę o przygotowanie  krótkiej wypowiedzi  o sukcesach i problemach jakie napotkaliście. Porozmawiamy też o najpilniejszych potrzebach, przedstawimy nasze plany – czekamy na wyniki konkursu Aktywni + 2021, powinny być lada moment. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli spotykać się z Wami w realu, szykujemy się już do szkoleń, warsztatów i debat poza platforma Zoo. Na Forum Rozpoczniemy też dyskusję na temat propozycji sposobu wyborów Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego następnej kadencji.

Szczegóły i link do spotkania zostanie przesłany jak zwykle drogą mailową . Prosimy o przekazanie informacji i linku pozostałym członkom rad  oraz o zorganizowanie wspólnego oglądania tam, gdzie będzie to możliwe.

Jolanta Wołągiewicz
Przewodnicząca Rady Seniorów
przy Marszałku Województwa
OWPRS

 

——————————————————————————————————————————————————- 

Łomżyńska Rada o III Forum Rad Seniorów

Pomimo pandemii COVID – 19 i związanych z nią obostrzeń Łomżyńska Rada Seniorów aktywnie uczestniczy w spotkaniach podlaskich rad organizowanych przez Radę Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów oraz w pracach dotyczących ważnych dla rad i seniorów tematów.

V posiedzenie Zespołu do Spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP 29.01.2020

Przyszłości rad seniorów, zdrowiu i lepszej starości poświęcone było III Forum Podlaskich Rad Seniorów, które odbyło się 21 kwietnia br.

Przyszłość rad seniorów

Obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku wraz z późniejszymi zmianami daje radom gmin możliwość tworzenia rad seniorów, które mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

W naszym kraju istnieje 2807 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 16 wojewódzkich, 380 powiatowych i 2477 gminnych. Jednak tylko nieco ponad 400 z nich (mniej niż 20%) powołało rady seniorów. Zainteresowanie taką formą aktywności obywatelskiej jest duże, ale według opinii istniejących rad seniorów czynnikami hamującymi powoływanie i funkcjonowanie rad są zbyt pasywne regulacje ustawowe nie dające radom gmin zbyt dużych możliwości co do wyposażania rad seniorów we właściwe kompetencje oraz środki do działania. Oczekiwania środowisk senioralnych co do ról, jakie powinny pełnić rady seniorów są o wiele większe niż te, które nakłada na nie ustawa i te, które regulują ich statuty.

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację demograficzną, kierując się doświadczeniem w działalności i lokalnymi potrzebami, rady seniorów od kilku lat wypracowują propozycje zmian w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa. Chodzi tu o czytelne przepisy, które umożliwią powoływanie na wszystkich szczeblach samorządu podmiotów reprezentujących osoby starsze oraz dadzą narzędzia do prawidłowego ich funkcjonowania.

Łomżyńska Rada Seniorów dołączyła do ogólnopolskiego ruchu rad seniorów działającego w kierunku oczekiwanego przez seniorów ustawowego umocowania rad. Rada Seniorów w sierpniu 2019 roku skierowała pisma do łomżyńskich Posłów Bernadety Krynickiej i Lecha Antoniego Kołakowskiego z prośbą o wsparcie w procesie legislacyjnym postulatów rad seniorów dotyczących zmian w ustawach o samorządzie terytorialnym. Przewodnicząca – Grażyna Czajkowska brała czynny udział w pracach Zespołu do Spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, które również wyraziły swoją opinię dotyczącą tych zmian.

W związku ze wstrzymaniem prac nad zamianami w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, podlaskie rady seniorów, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski wystosowały do decydentów petycję o jak najszybsze przygotowanie i uchwalenie nowelizacji ustaw w części dotyczącej tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego rad seniorów. Treść petycji opracowana przez zespół w składzie: Krzysztof Wolfram, Grażyna Czajkowska, Maria Jolanta Lauryn, Bożena Bednarek i Jolanta Wołągiewicz została przedstawiona uczestnikom III Forum, tj. członkom podlaskich rad seniorów oraz podlaskim parlamentarzystom.

Piętnaście podlaskich rad seniorów oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski podpisało się pod petycją skierowaną do prawodawców, a uczestniczący w spotkaniu Posłowie: Mieczysław Kazimierz Baszko, Stefan Krajewski, Paweł Krutul, Robert Winnicki oraz w imieniu Posła Roberta Tyszkiewicza – asystent Adam Utko zadeklarowali wsparcie postulatów podlaskich rad w procesie legislacji projektu ustawy o zmianie ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa w obszarze dotyczącym rad seniorów.

Jest już pierwsza reakcja na petycję Podlaskich Rad Seniorów. Kancelaria Premiera poinformowała nas o przekazaniu petycji w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym do rozpatrzenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 Potrzeby podlaskich rad seniorów

Stowarzyszenie Szukamy Polski prowadzące Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów przeprowadziło ankietowe badanie potrzeb podlaskich rad seniorów. Problemy i potrzeby rad są bardzo różne, a ich wyartykułowanie spowoduje ukierunkowanie działań Ośrodka na rzecz rad w przyszłości. Będą one skierowane na ich wzmocnienie, dostarczenie im kompetencji niezbędnych do dobrego funkcjonowania. Równocześnie konieczna jest debata na temat roli rad seniorów i ich pozycji (zwłaszcza wobec lokalnego samorządu), a także zwiększania poczucia wpływu osób starszych na własne życie i współtworzenie społeczności lokalnej.

Dla zdrowej i lepszej starości

W polskim systemie ochrony zdrowia brakuje zintegrowanego podejścia do osób starszych, a współczynnik geriatrów na liczbę osób starszych jest najniższy w Europie.

Problem ageismu czyli dyskryminacji seniorów w dostępie do należytych usług leczniczych w Polsce jak również monitoring systemu ochrony zdrowia pod kątem praktyki leczenia farmakologicznego osób starszych jest tematem projektu pn. „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”. Jego założenia podczas Forum zaprezentowały: prof. Barbara Bień – Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz dr Eliza Szadkowska – Prezes Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.

Grażyna Czajkowska i Stanisław Kaseja podczas VI sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 01.10.2020 r.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w ramach projektu zostaną opublikowane w raporcie i wykorzystane do działań rzeczniczych i edukacyjnych. Kampania edukacyjna „Dla Zdrowej i Lepszej Starości” obejmie m.in. akcje informacyjne, webinaria, konferencje prasowe, sympozjum eksperckie. W ramach projektu powstanie handbook dla lekarzy oraz poradnik o prawach pacjenta seniora. Podjęte zostaną także działania na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych na poziomie centralnym służących realizacji praw pacjenckich seniorów. Wiele działań w ramach projektu będzie skierowanych do seniorów, a także współtworzonych przez seniorów.

Organizatorzy zapraszają na inaugurację projektu „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”, która odbędzie się 30 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Dołączyć do wydarzenia można wybierając jedną z opcji:

Tematy, które były poruszane na Forum są istotne nie tylko dla obecnych seniorów, ale także dla młodszego pokolenia i decydentów. Dotyczą one bowiem prawa, ale też zdrowia i dostępu do usług medycznych, a te mają znaczący wpływ na aktywność obywatelską osób starszych w społeczności lokalnej.

Organizatorami Forum była Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Szukamy Polski, a otworzył je Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, który wspiera wszelkie aktywności osób starszych i uznaje za bardzo ważne kwestie prawne dotyczące rad seniorów jak również ochrony zdrowia osób starszych.

Grażyna Czajkowska
Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów

fot. Aleksandra Wójcik

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rada Seniorów Gminy Supraśl informuje

21 kwietnia 2021 odbyło się III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego z udziałem parlamentarzystów województwa podlaskiego.

W debacie poświęconej  petycji do władz Państwa wzięło udział ponad 100 przedstawicieli 15 rad seniorów, w tym sześciu członków Rady Seniorów Gminy Supraśl. Idea opracowania petycji powstała na II Forum Rad Seniorów Województw Podlaskiego w wyniku dyskusji nad niezadowalającym i zbyt wolnym stanem prac w Parlamencie nad nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym w zakresie powstawania i kompetencji rad seniorów  w współczesnych warunkach.

Założenia do petycji przygotował Krzysztof Wolfram Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl. Po  dyskusji nad tekstem petycji odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem jako stanowiska III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego. Petycję uchwalono jednogłośnie.

Petycja – kliknij

Obecni  na III Forum parlamentarzyści zobowiązali się do popierania petycji w kontaktach z instytucjami Państwa oraz w zespołach parlamentarnych Sejmu i Senatu RP pracujących nad nowelizacją właściwych ustaw. W debacie wzięli udział posłowie; Mieczysław Baszko, Stefan Krajewski, Paweł Krutul, Robert Winnicki oraz przedstawiciel Roberta Tyszkiewicza. Debata odbyła się w trybie on-line;  zapis debaty jest dostępny w Internecie.

Krzysztof Wolfram
Przewodniczący Rady Seniorów
Gminy Supraśl

 

——————————————————————————————————————————————————-Prawda i fałsz o szczepieniach seniorów

Prawda i fałsz o szczepieniach seniorów – to temat Drugiego Forum Podlaskich Rad Seniorów spotkania online podlaskich rad seniorów, które odbędzie się 22 stycznia 2021 o 11.00 na platformie Zoom.

fot. screen z Forum

W Internecie krąży wiele niesprawdzonych, kłamliwych wręcz informacji na temat COVID-19 i fałszywych wiadomości o szczepieniach przeciwko tej chorobie. Powodują one chaos informacyjny, a to właśnie osoby starsze są najbardziej podatni na ujemne skutki bałaganu informacyjnego.

I tu dobra wiadomość na początek 2021 roku. Jak zapowiadano  na grudniowym Forum Podlaskich Rad Seniorów, kolejne Forum będzie  poświęcone szczepieniom przeciw COVID-19.  22 stycznia 2021 roku (w piątek) w godzinach  11.00 – 13.00  odbędzie się  II Forum Podlaskich Rad Seniorów. Jego temat: „Prawda i fałsz o szczepieniach seniorów”.  Do udziału w spotkaniu, zgodnie z sugestiami uczestników grudniowego spotkania,  zaproszono  prof. Barbarę Bień, konsultanta wojewódzkiego ds. geriatrii, członka Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i prof. Joannę Zajkowską,  podlaskiego wojewódzkiego konsultanta ds. epidemiologii. Organizatorzy liczą też na obecność pana Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, który przyjął zaproszenie na to spotkanie i zadeklarował pomoc w działaniu Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, który prowadzić będzie Stowarzyszenie Szukamy Polski wraz z Radą Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Aby jak najlepiej wykorzystać doświadczenie i wiedzę ekspertów, organizatorzy Forum proszą poszczególne rady seniora o przesłanie pytań i ewentualnych wątpliwości nurtujących środowisko seniorów, które rady reprezentują. Pytania dotyczące pandemii oraz szczepień prosimy przesyłać pod : owsprs2020@gmail.com. Zebrane i opracowane pytania zostaną zadane uczestniczącym w Forum ekspertom.  Im więcej pytań i odpowiedzi na nie, tym mniej wątpliwości i większa wiedza na temat COVID-19, sposobów zabezpieczenia się przed pandemią i argumentów na temat decyzji o szczepieniu. 

Podczas Forum zaplanowano też dyskusję i głosowanie  nad apelem zainicjowanym przez Radę Seniorów Gminy Supraśl w sprawie szczepień seniorów przeciwko COVID-19.

 

 Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

——————————————————————————————————————————

W Telewizji Seniora TVS przedstawiamy relację filmową z I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów zrealizowaną przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.

W dniach  2 i 3 września 2020 r. przedstawiciele 15 Rad Seniora spotkali się na I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów w Supraślu. Były tam prelekcje, warsztaty, debata nad wartościami i debata nad wspólną strategią działania oraz wzajemne poznanie się .

Aby obejrzeć film kliknij w zdjęcie poniżej:

widok na salę z uczestnikami I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów
uczestnicy I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów

Kongres objął  patronatem marszałek województwa podlaskiego. Województwo Podlaskie było  też Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Stowarzyszenie Szukamy Polski inspiruje wiele działań na rzecz aktywności seniorów. Tym razem wspiera przedstawicieli 16 Rad Seniorów w województwie podlaskim. Powołano Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów umożliwiający zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy, oraz podnoszenie kompetencji społecznych przedstawicieli wszystkich rad w regionie. Dodatkowo wspiera Rady promocyjnie i finansowo  w formie voucherów na rozwój. Biuro Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów mieści się w Białymstoku przy ul. św. Rocha 10 lok.306 . Zaprasza od poniedziałku do czwartku w godz.10.00-14.00. Kontakt mailowy: owprs2020@gmail.com

Wizytówki Rad Seniorów

Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie

Rada Seniorów Miasta Augustowa

Rada Seniorów Gminy Choroszcz

Łomżyńska Rada Seniorów

Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

Miejska Rada Seniorów w Sejnach

Miejska Rada Seniorów w Sokółce

Gminna Rada Seniorów w Puńsku

Projekt  jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych ASOS 2014 – 2020

 

 

Bożena Bednarek
Telewizja Seniora TVS

  

Spotkanie w Supraślu

Prelekcje, warsztaty, debaty o wartościach i strategii działania oraz wiele innych atrakcji – tak można w skrócie podsumować  I Podlaski Kongres Rad Seniorów.

2 i 3 września 2020 roku przedstawiciele rad seniorów z naszego regionu na zaproszenie Stowarzyszenia Szukamy Polski – organizatora wydarzenia,  przyjechali do Supraśla aby integrować się, wymienić doświadczeniami i wziąć udział w warsztatach edukacyjnych. Jak powiedziała Maria Lauryn z Suwalskiej Rady Seniorów: “ Razem możemy więcej – pomóc, podzielić się doświadczeniem i po to to spotkanie”.

Otwierając kongres Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego powiedział: “Dla nas, zarządu województwa, korzystanie z waszej wiedzy, doświadczenia życiowego i zawodowego jest bardzo istotne, bo tylko wtedy będziemy mogli z sukcesem współpracować tak, aby nasze pomysły jak najlepiej trafiły do seniorów”.

Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu jeden z zaproszonych gości –  Jarosław Dobrowolski, burmistrz gminy i gospodarz miasta Supraśl: “My jako samorząd uczymy się współpracy z seniorami. Dlatego ten kongres jest dla nas bardzo ważny”. Sytuację ekonomiczną i zdrowotną podlaskich seniorów przedstawiła Bożena Tomaszewska, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Białymstoku.

Jak wspierać Rady Seniorów?

Prowadzące spotkanie: Bożena Bednarek, Jolanta Wołągiewicz
Prowadzące spotkanie: Bożena Bednarek, Jolanta Wołągiewicz

“Kongres to jedynie część naszego przedsięwzięcia. Po nim nastąpi praca bardziej indywidualna, dostosowana do potrzeb poszczególnych rad, które będziemy odwiedzać”  – powiedział Jan Oniszczuk ze Stowarzyszenia Szukamy Polski. Opowiedział o założeniach projektu Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Umożliwi on nowopowstającym radom, ale też tym, które borykają się z trudnościami w działaniu zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń poprzez nawiązanie współpracy z bardziej doświadczonymi radami. Wesprze też je finansowo, oferując vouchery  w wysokości 1000 zł.

Pierwszy dzień kongresu zakończyły warsztaty edukacyjne na tematy:”Czego jest w bród a czego brakuje radom seniorów”, które poprowadziła Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab, “Integracja ze sobą i otoczeniem – podstawy dobrej komunikacji zespołowej” poprowadziła Magdalena Gołaszewska dziennikarka. Trzeci temat warsztatów poprowadzonych przez Dominika Sołowieja  “Technologia cyfrowa w radach seniorów – kłopot czy pomoc”.

Po pracowitym dniu obrad uczestników kongresu na spacer po Supraślu zaprosili  burmistrz miasteczka Jarosław Dobrowolski z przewodniczącym Rady Seniorów w Supraślu Krzysztofem Wolframem.

Dobre praktyki z Pomorza

W drugim dniu kongresu uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami współpracy zachodniopomorskich rad seniorów. Prelekcję i warsztaty poprowadził Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej w Koszalinie.

Z inicjatywy uczestników Kongresu sformułowano list do Marszałka Województwa Podlaskiego z prośbą o pomoc w  rozwiązaniu problemu finansowania Rad Seniorów i  wstawiennictwo Marszałka  u Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Sejmie RP. List podpisało 57 uczestników Kongresu w Supraślu. Kopia listu w załączeniu.

Co czwarty z nas to senior

Jak podają statystyki w 1990 roku 12,8 % społeczeństwa stanowiły osoby 60+, w roku 2000 liczba ta wzrosła do 14,8 %, w roku 2010 osiągnęła 16,8% aby w 2019 roku wzrosnąć do 21,9 %. Już niedługo co czwarty mieszkaniec regionu to będzie osoba powyżej 60 roku życia. Jest to siła, którą można wykorzystać do tworzenia polityk publicznych, pewnych programów – powiedziała Bożena Bednarek z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. 

Po co rady seniorów?

Rady seniorów pełnią rolę konsultacyjną i doradczą. Mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminy (np. koperty życia , centra seniorów jak to ma miejsce w Łomży).

Kongres poprowadziły  Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i  Bożena Bednarek redaktor naczelna portalu www.podlaskisenior.pl. A w organizację i obsługę Kongresu włączyły się przedstawicielki Podlaskiej Redakcji Seniora: Krystyna Cylwik (jednocześnie członkini Rady Seniora przy Marszałku Województwa Podlaskiego), Jolanta Falkowska, Elżbieta Urban, Janina Żarnowska i Maria Beręsewicz.

Kongres zrealizowany był przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach projektu “Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”.  Zadanie zostało sfinansowane w ramach programu MRPIPS “Aktywizacja Społeczna Osób Starszych  (ASOS) na lata 2014-2020. Partnerem strategicznym wydarzenia było Województwo Podlaskie Honorowy patronat – marszałek województwa. Opiekę medialną zapewniły Wrota Podlasia  i Radio Białystok.

Materiały do pobrania

Odpowiadając na potrzeby uczestników Kongresu przedstawiamy  prezentacje przedstawione podczas wydarzenia – w formie plików do pobrania;

1.Prezentacja ogólna przygotowana przez organizatorów Kongresu.(do pobrania)
2. ”Sytuacja i aktywność seniorów w województwie podlaskim” –  Bożena Tomaszewska , ROPS w Białymstoku(do pobrania)

3. “Razem czy osobno” –  Marii Lauryn, Suwalska Rada Seniorów(do pobrania)

4. “Standardy – czym są, czym nie są: – Łukasz Cieśliński,Pracownia Pozarządowa w Koszalinie.(do pobrania) 

5. Kopia listu uczestników Kongresu do Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego(do pobrania)

1/12
Praca zespołowa - dobre praktyki
Praca zespołowa - dobre praktyki
Praca zespołowa
Praca zespołowa
Prace nad dobrymi praktykami Rad Seniorów
Prace nad dobrymi praktykami Rad Seniorów
Jan Oniszczuk - Stowarzyszenie Szukamy Polski
Jan Oniszczuk - Stowarzyszenie Szukamy Polski
Uczestnicy Kongresu
Uczestnicy Kongresu
Tworzenie dobrych praktyk Rad Seniorów
Tworzenie dobrych praktyk Rad Seniorów
Praca zespołowa
Praca zespołowa
Sala obrad
Sala obrad
Koordynatorki projektu
Koordynatorki projektu
Marszałek województwa podlaskiego
Marszałek województwa podlaskiego
Uczestnicy kongresu
Uczestnicy kongresu
Baner  kongresu
Baner kongresu

 

Wizytówki Rad Seniorów

Fot: Krystyna Cylwilk
Janina Żarnowska
Maria Beręsewicz
Teresa Wysocka Kluczny
Marcin Nawrocki

 Krystyna  Cylwik

                                                                       Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok

—————————————————————————————————————————————————-

I Podlaski Kongres Rad Seniorów

Tego jeszcze w naszym regionie nie było. W dniach 2-3 września 2020 r. przedstawiciele 16 Rad Seniora spotkają się na I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów w Supraślu. Prelekcje, warsztaty, debata nad wartościami i wspólną   strategią działania a także wzajemne poznanie się – to główne cele Kongresu, które swym patronatem objął marszałek województwa podlaskiego. Województwo Podlaskie jest też Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Rady seniorów istnieją w ponad 300 polskich gminach. Pełnią rolę konsultacyjną i doradczą, mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminę. W skład rady seniora wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz lokalnych podmiotów działających na rzecz osób starszych, m.in. UTW i innych organizacji senioralnych. Rady te różni sposób powołania, sposób naboru członków, styl działania. W województwie Podlaskim. W 2013 r. Rady Seniorów zostały wpisane do ustawy o samorządzie gminnym.

W naszym regionie działają następujące rady – mają status rad gminnych, miejskich i wojewódzkich:
1) Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego,
2) Miejska Rada Seniorów w Białymstoku,
3) Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów,
4) Miejska Rada Seniorów w Suwałkach,
5) Miejska Rada Seniorów w Sejnach,
6) Augustowska Rada Seniorów,
7) Gminna Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej,
8) Gminna Rada Seniorów w Kuleszach Kościelnych,
9) Gminna Rada Seniorów w Łapach,
10) Gminna Rada Seniorów w Puńsku,
11) Rada Seniorów Gminy Supraśl,
12) Rada Seniorów Gminy Choroszcz,
13) Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim,
14) Miejska Rada Seniorów w Sokółce,
15) Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka,
16) Rada Seniorów Gminy Wasilków.

Stowarzyszenia Szukamy Polski inspiruje wiele działań na rzecz aktywności podlaskich seniorów. Tym razem  realizuje przedsięwzięcie skierowane do przedstawicieli 16 Rad Seniorów w województwie podlaskim. Powołano Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów umożliwiający zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy, oraz podnoszenie kompetencji społecznych przedstawicieli wszystkich rad w regionie.  A przy okazji wspiera Rady finansowo – w formie voucherów na rozwój w wysokości 1000 zł.
Pomaga też  w promocji – powstają profesjonalne wizytówki filmowe każdej Rady, relacje filmowe, artykuły prasowe, nagrania radiowe. Powstał fanpage n Facebooku i specjalna zakładka na portalu podlaskisenior.pl Ośrodek organizuje warsztaty, doradztwo z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdej Rady. Dodatkowo inspiruje grupy nieformalne do organizowania nowych rad.

Efektem wspólnej pracy organizatorów i przedstawicieli Rad uczestniczących w projekcie będzie też przygotowanie i opublikowanie Poradnika Podlaskich Rad Seniorów „Pytania i odpowiedzi”. Organizatorzy mają nadzieję na wspólne korzyści oraz wymianę wiedzy i doświadczeń i integrację Rad.  Mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, realizują różne formy kontaktu – wirtualne, telefoniczne oraz osobiste spotkania z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów – ze względu na te obostrzenia – weźmie udział po 3 przedstawicieli każdej z rad.

Wizytówki Podlaskich Rad Seniorów

Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie

Rada Seniorów Miasta Augustowa

Rada Seniorów Gminy Choroszcz

Łomżyńska Rada Seniorów

Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

Miejska Rada Seniorów w Sejnach

Miejska Rada Seniorów w Sokółce

Biuro Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów mieści się w Białymstoku przy ul. św. Rocha 10 lok.306 i zaprasza od poniedziałku do czwartku w godz.10.00-14.00. Kontakt: owprs2020@gmail.com tel. 602 383 682

Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych ASOS 2020.

 

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, Wrota Podlasia i podlaskisenior.pl

Bożena Bednarek
Stowarzyszenia Szukamy Polski

 

 


 

W telewizji seniora TVS przedstawiamy filmowe zaproszenie na I Podlaski Kongres Rad Seniorów, który odbędzie się 2-3 września 2020 r. w Supraślu. Kongres objął patronatem Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Aby obejrzeć film kliknij w zdjęcie poniżej:

Jolanta Wołągiewicz, koordynatorka Kongresu

Kongres realizowany jest przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”. Zadanie sfinansowano w ramach ASOS 2014-2020.

 

Bożena Bednarek
Telewizja Seniora TVS
Podlaska Redakcja Seniora

 


 

Zakładka OŚRODEK WSPIERANIA PODLASKICH RAD SENIORÓW (OWPRS) na podlaskisenior.pl  – jest do Państwa dyspozycji.  Zapraszamy do lektury do przysyłania informacji do o radach, ich działaniach, składach, prezydiach/zarządach, problemach, radościach i komentarzach o polityce senioralnej w skali lokalnej i ogólnopolskiej. A my będziemy to publikować.

Chcemy też przyjeżdżać do Państwa na spotkania szkoleniowe i doradcze, jeśli dacie nam znać, jaki termin Wam pasuje. Korzystajcie z maila do Biura OWPRD: owprs2020@gmail.com,
janekoniszczuk@gmail.com ,
tel. kontaktowy 602 383 682.

2-3 września w Supraślu w Ośrodku „Pięć Dębów” w Supraślu organizujemy I Podlaski Kongres Rad Seniorów. Hasło przewodnie Kongresu to: „Siła współpracy, moc integracji”.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Ze względu na obostrzenia sanitarne nie możemy zaprosić całych składów Rad, tylko po 3 przedstawicieli każdej Rady. Poniżej załączamy kwestionariusz, prosimy o wypełnienie i jak najszybsze odesłanie nam mailem tego dokumentu. Dzięki temu będziemy mogli odpowiednio przygotować zakwaterowanie uczestników (pokoje 2-osobowe) i zadbać o odpowiednio dobraną dietę, jeśli zajdzie tak potrzeba.

 

I PODLASKI KONGRES RAD SENIORÓW
Siła współpracy, moc integracji
Supraśl  2-3 września 2020
Ośrodek 5 Dębów, ul. Rymarka 7, 16-030 Supraśl

Ramowy Program
I dzień 2 września

10.00 -11.00

Recepcja Kongresu, poranna kawa

 

11:00 – 11:10

Otwarcie obrad

 

11:10 – 11:15

Powitanie uczestników przez Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego

11:15 – 11:20

Powitanie uczestników przez Radosława Dobrowolskiego,  Burmistrza Supraśla

11:20 – 11:30

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniora – założenia projektu  Jan Oniszczuk, Stowarzyszenie Szukamy Polskli

11:30 – 12:20

Prezentacja uczestników poszczególnych Rad Seniorów (3-4 minuty dla każdej z  Rad)

12:20 – 12:35 

Sytuacja i aktywność  seniorów w województwie podlaskim Elżbieta Rajewska – Nikonowicz, Dyrektor ROPS w Białymstoku

12:35 – 12:50

Rady Seniorów – razem czy  osobno? Maria Lauryn –Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Suwalska Rady Seniorów

12:50 – 13:00

Prezentacja ekspertów prowadzących warsztaty w sesji popołudniowej

13:00 – 14:00

 

obiad

                                                          godzina

warsztat

14:00 – 15:00

15:15 – 16:15

16:30 – 17:30

Czego jest w bród a czego  brakuje Radom Seniora

Agnieszka Maszkowska

Grupa

niebieska

Grupa

czerwona

Grupa

 zielona

Integracja ze sobą i z otoczeniem – podstawy dobrej

komunikacji zespołowejMagdalena Gołaszewska

Grupa

 zielona

Grupa

niebieska

Grupa

czerwona

Technologia cyfrowa w Radach Seniorów  – kłopot

 czy pomocDominik Sołowiej

Grupa

czerwona

Grupa

 zielona

Grupa

niebieska

         

 

17:30 – 20:00 

Chwila relaksu – Krzysztof Wolfram (Rada Seniorów Gminy Supraśl) zaprasza na spacer po Supraślu

20:00

Kolacja integracyjna*

 

*Każda Rada Seniora przedstawi się na wesoło wszystkim uczestnikom – forma dowolna: śpiew, wiersz, skecz, taniec, kalambur lub coś innego  w wykonaniu  całej reprezentacji Rady Seniora  (rekwizyty, przebrania, transparenty i inne gadżety wskazane)

 

II dzień 3 września

9:30 – 10:00

Recepcja, kawa powitalna

 

10:00 – 10:10

Otwarcie II Dnia Podlaskiego Kongresu  Rad Seniorów

 

10:10. -10:18

Film o powstawaniu Rad Seniorów w naszym regionie 

 

10:20 – 10:45

Doświadczenia współpracy zachodniopomorskich Rad Seniorów  – po co standardy? Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa, Koszalin

10:45 – 11:30

Standardy funkcjonowania podlaskich Rad Seniorów – dyskusja  World Cafe

11:30 – 11:45

przerwa kawowa

11:45 –  12:15

 

Omówienie rezultatów pracy przy stolikach World Cafe i wnioski

12:15 – 12:40

Pytania, wnioski, uwagi uczestników

 

12:40 – 12:50

Podsumowanie Kongresu i zamknięcie  obrad

 

12:50 – 13:00

Wspólne zdjęcie uczestników Kongresu

 

13:00 – 14:00

Obiad

 

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy – do pobrania


 I PODLASKI KONGRES RAD SENIORÓW – program do wydruku

 

RAMOWY PROGRAM przestawia się następująco: (kliknij)

 

Bożena Bednarek

 

 


 

 

Wspólnota Obywatelska – refleksje łomżyńskiego seniora

Przedstawiamy opinię Stanisława Kasei z  Łomżyńskiej Rady Seniora na temat historii współczesnej Polski od czasów Solidarności po dzień dzisiejszy. Wszystkich przedstawicieli Rad Seniora w województwie podlaskim oraz naszych czytelników zapraszamy do dyskusji lub komentarzy. 

 

Należy zrobić wszystko, aby ludzie Solidarności znowu przemówili. Chciałbym, aby po latach oddać klimat tamtych czasów, czego byłem naocznym świadkiem. Należy przekazać rzetelną ocenę tamtego okresu, który był trudny dla Polaków. Niech to będą wydarzenia historyczne o sierpniu 1980 roku.
Nie chcę, aby o tym okresie mówiono i pisano, że było.

Jestem człowiekiem zbyt starym, nie umiem chodzić w stadzie, śpiewać w chórze, pierwszy rzucić kamieniem w bliźniego, ani go wychwalać. Mogę być denerwujący dla otoczenia. Kto takich ludzi potrzebuje?  Przeżyłem bezkrwawą rewolucję Solidarności. Czy dane mi będzie przeżyć podobne przemiany wynikające z ruchu obywatelskich i organizacji pozarządowych, której początkiem może być 2020 rok, wynikający z lipcowych wyborów na Prezydenta RP?

Początek jest frapujący. W ruchu demokratycznym może być zaangażowanych 10 milionów obywateli, porównywalnie do 9,5 miliona ludzi pracy pierwszej Solidarności demokratycznej.
W wydarzeniach lipca 2020 roku nie ma nudy. Będą zapewne opracowania naukowe z analizami porównawczymi i komentarzami. Polska na naszych oczach znów staje się inna. Mamy wizję budowy Polski zielonej i cyfrowej. Nie mogą w tym zakresie być ograniczenia przez nadmiernie rozbudowany aparat biurokratyczno-partyjny. Nie wolno niszczyć tkanki społeczno-samorządowej, budowy społeczeństwa obywatelskiego. Brak skutecznego ośrodka decyzyjnego. Efekty ludzkiej pracy nieracjonalnie są wykorzystane.

Staram się poszukać najbardziej odpowiedniej formy inwersji i narracji okresu sierpnia 1980 roku i lipca 2020 roku. Jest to edycja Polska, państwa obywatelskiego odnosząca się do naszego codziennego życia społeczno-politycznego.  Cieszy nas każde szczęśliwe życie. Zasadniczym źródłem narracji jest przekaz bohaterów tamtych i obecnych dni, tak jak pamiętamy, że było lub jak chcielibyśmy aby było.

Rewolucję ustrojową roku 89 można uznać za sukces Polski.
W pojęciu społecznym była to jednak rewolucja klasy średniej, inteligencji, której proces dokonywał się odgórnie, tzw. Reformy Balcerowicza. Na początku procesu była akceptacja społeczna, ponieważ miała wymiar zmian ekonomicznych. Jednak bunt podskórnie narastał przeciwko wpływom elit zachodniej Europy.  Czy przeżywamy obecnie Zimną Wojnę domową?

Polska dla mnie jest źródłem energii i sensu życia. Moja akceptacja Polski po 1989 roku nie była nadmiernie optymistyczna. Miałem świadomość, że trzeba zapłacić za cenę sukcesu. W tych warunkach było niemożliwe uzyskania konsensusu społecznego. Kryzys światowy w 2008 roku zaostrzył stosunki między władzą a społeczeństwem. Był to nasz Polski dramat pisany od początku przemian.  Brak było autorytetów i przywódcy, który mógłby doprowadzić Polskę do zbudowania kapitalizmu. Brakowało nam dobrego i sprawiedliwego gospodarza.

Co zwyciężyło w ostatnich wyborach? Język:
1. Wspólnoty narodowej i katolickiej
2. Antyelitarny
3. Godność dla ludu
4. Wyborcy powyżej 50 roku życia opowiedzieli się za kontynuacją obecnej polityki.

Czy nasza demokracja umiera po cichu?
Jako wyborcy mamy bardzo ograniczoną wiedzę o polityce Państwa. Czy uczniowie wynoszą ze szkoły niezbędną wiedzę o polityce naszego kraju? Nie musimy się kochać i jednoczyć, wystarczy tworzyć klimat dla dialogu. Pluralizm jest warunkiem demokracji. Należy w szerokim konsensusie wypracować program społeczny dla wszystkich grup mieszkańców.

Po roku 1989 kolejne ekipy rządowe są obciążane za afery na styku polityki i gospodarki, a także blokady społecznego i pokoleniowego awansu.  Brak zgody na system, w którym korupcja, nepotyzm, klientelizm stają się normą dla zdobywania zwolenników. Nastąpiła faktyczna likwidacja służby cywilnej, zaniechano procedury przetargowe w zamówieniach publicznych dla podmiotów prywatnych i pozarządowych, np. Ministerstwo Zdrowia (wykorzystując epidemię).
Bez wspólnej listy opozycji nie da się wygrać wyborów parlamentarnych, ani do sejmików wojewódzkich. Ordynacja wyborcza jest nieubłagalna, dla zdobycia i zachowania władzy wystarczy 36% poparcia.

Opozycja nie może sobie pozwolić na wielopartyjność w wyborach. Opozycja musi zrozumieć i odrzucić, czyli przestać powtarzać, że walka pomiędzy obozem demokratycznym a obozem władzy to nieistotna rzecz dla przyszłości Polski. „Wojna dwóch plemion” z których każde popełnia błędy, więc nie różnią się od siebie. Jest to zła diagnoza przywódców opozycji. Walka społeczeństwa obywatelskiego, broniącej praworządność i demokrację z populistyczną prawicą, jest sporem dużo ważniejszym niż spór prawicy z lewicą.

Sięgam do historii, ten podział istnieje od czasów, kiedy targowica skupiająca płatnych zdrajców, ale również ludzi uważających się za szczerych patriotów, broniących suwerenności przed jakobizmem i pruskim protestantyzmem, wystąpiła przeciwko Konstytucji 3 maja. Także ten podział wracał po 1989 roku pod różnymi postaciami, np. w sporze o przynależność do NATO i UE, o gospodarkę rynkową oraz nieśmiały rozdział Kościoła od Państwa.

Zapewniono, że nic co zostało dane przez Rząd nie będzie odebrane.  Strona demokratyczno-opozycyjna musi zaproponować własne 500+ motywacyjne, prorozwojowe, inwestujące w młode pokolenie, równości szans – małe ośrodki między dużymi metropoliami, uwolnienie dzieci ze środowisk patologicznych, obniżki podatków i zwiększenia kwoty wolnej od podatku.
Młodzieży zapewnić wiedzę i pokoleniową zmianę zastąpienia nostalgii za Państwem opiekuńczym w zamian za ograniczanie wolności.

Opozycja demokratyczna nie może wyrzec się chrześcijaństwa. Polski Kościół nie jest własnością jednej partii. Powinien być prowadzony dialog katolików świeckich z lewicą laicką. Opozycja demokratyczna musi dotrzeć na Polską wieś. Wieś jest podzielona na prawdziwych rolników i mieszkańców żyjących z zasiłków. Opozycja demokratyczna nie powinna prowadzić kulturowych wojen, w czym lubują się radykalni maniacy, których postulaty prowadzą do absurdu.

Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne nie mogą być konkurencją dla partii opozycyjnych.
Konieczny jest dialog i wsparcie. Eliminujmy z naszego pola wyrastające chwasty.
Tylko partia może zastąpić inna partię u władzy i realizować postulaty społeczne.
Zjednoczona Europa musi być silna, by znów budowała ze Stanami Zjednoczonymi Atlantycką Wspólnotę.

 

Stanisław Kaseja
Wiceprzewodniczący Łomżyńskiej Rady Seniora

 

WordPress Theme built by Shufflehound.
Skip to content