EnglishEsperantoPolish
07 Mar 2021

Podlaskie Rady Seniorów

Prawda i fałsz o szczepieniach seniorów

Prawda i fałsz o szczepieniach seniorów – to temat Drugiego Forum Podlaskich Rad Seniorów spotkania online podlaskich rad seniorów, które odbędzie się 22 stycznia 2021 o 11.00 na platformie Zoom.

fot. screen z Forum

W Internecie krąży wiele niesprawdzonych, kłamliwych wręcz informacji na temat COVID-19 i fałszywych wiadomości o szczepieniach przeciwko tej chorobie. Powodują one chaos informacyjny, a to właśnie osoby starsze są najbardziej podatni na ujemne skutki bałaganu informacyjnego.

I tu dobra wiadomość na początek 2021 roku. Jak zapowiadano  na grudniowym Forum Podlaskich Rad Seniorów, kolejne Forum będzie  poświęcone szczepieniom przeciw COVID-19.  22 stycznia 2021 roku (w piątek) w godzinach  11.00 – 13.00  odbędzie się  II Forum Podlaskich Rad Seniorów. Jego temat: „Prawda i fałsz o szczepieniach seniorów”.  Do udziału w spotkaniu, zgodnie z sugestiami uczestników grudniowego spotkania,  zaproszono  prof. Barbarę Bień, konsultanta wojewódzkiego ds. geriatrii, członka Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i prof. Joannę Zajkowską,  podlaskiego wojewódzkiego konsultanta ds. epidemiologii. Organizatorzy liczą też na obecność pana Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, który przyjął zaproszenie na to spotkanie i zadeklarował pomoc w działaniu Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, który prowadzić będzie Stowarzyszenie Szukamy Polski wraz z Radą Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Aby jak najlepiej wykorzystać doświadczenie i wiedzę ekspertów, organizatorzy Forum proszą poszczególne rady seniora o przesłanie pytań i ewentualnych wątpliwości nurtujących środowisko seniorów, które rady reprezentują. Pytania dotyczące pandemii oraz szczepień prosimy przesyłać pod : owsprs2020@gmail.com. Zebrane i opracowane pytania zostaną zadane uczestniczącym w Forum ekspertom.  Im więcej pytań i odpowiedzi na nie, tym mniej wątpliwości i większa wiedza na temat COVID-19, sposobów zabezpieczenia się przed pandemią i argumentów na temat decyzji o szczepieniu. 

Podczas Forum zaplanowano też dyskusję i głosowanie  nad apelem zainicjowanym przez Radę Seniorów Gminy Supraśl w sprawie szczepień seniorów przeciwko COVID-19.

 

 Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

——————————————————————————————————————————

W Telewizji Seniora TVS przedstawiamy relację filmową z I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów zrealizowaną przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.

W dniach  2 i 3 września 2020 r. przedstawiciele 15 Rad Seniora spotkali się na I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów w Supraślu. Były tam prelekcje, warsztaty, debata nad wartościami i debata nad wspólną strategią działania oraz wzajemne poznanie się .

Aby obejrzeć film kliknij w zdjęcie poniżej:

widok na salę z uczestnikami I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów
uczestnicy I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów

Kongres objął  patronatem marszałek województwa podlaskiego. Województwo Podlaskie było  też Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Stowarzyszenie Szukamy Polski inspiruje wiele działań na rzecz aktywności seniorów. Tym razem wspiera przedstawicieli 16 Rad Seniorów w województwie podlaskim. Powołano Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów umożliwiający zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy, oraz podnoszenie kompetencji społecznych przedstawicieli wszystkich rad w regionie. Dodatkowo wspiera Rady promocyjnie i finansowo  w formie voucherów na rozwój. Biuro Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów mieści się w Białymstoku przy ul. św. Rocha 10 lok.306 . Zaprasza od poniedziałku do czwartku w godz.10.00-14.00. Kontakt mailowy: owprs2020@gmail.com

Wizytówki Rad Seniorów

Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie

Rada Seniorów Miasta Augustowa

Rada Seniorów Gminy Choroszcz

Łomżyńska Rada Seniorów

Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

Miejska Rada Seniorów w Sejnach

Miejska Rada Seniorów w Sokółce

Gminna Rada Seniorów w Puńsku

Projekt  jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych ASOS 2014 – 2020

Bożena Bednarek
Telewizja Seniora TVS
Podlaska Redakcja Seniora

————————————————————————————————————–

Spotkanie w Supraślu

Prelekcje, warsztaty, debaty o wartościach i strategii działania oraz wiele innych atrakcji – tak można w skrócie podsumować  I Podlaski Kongres Rad Seniorów.

2 i 3 września 2020 roku przedstawiciele rad seniorów z naszego regionu na zaproszenie Stowarzyszenia Szukamy Polski – organizatora wydarzenia,  przyjechali do Supraśla aby integrować się, wymienić doświadczeniami i wziąć udział w warsztatach edukacyjnych. Jak powiedziała Maria Lauryn z Suwalskiej Rady Seniorów: “ Razem możemy więcej – pomóc, podzielić się doświadczeniem i po to to spotkanie”.

Otwierając kongres Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego powiedział: “Dla nas, zarządu województwa, korzystanie z waszej wiedzy, doświadczenia życiowego i zawodowego jest bardzo istotne, bo tylko wtedy będziemy mogli z sukcesem współpracować tak, aby nasze pomysły jak najlepiej trafiły do seniorów”.

Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu jeden z zaproszonych gości –  Jarosław Dobrowolski, burmistrz gminy i gospodarz miasta Supraśl: “My jako samorząd uczymy się współpracy z seniorami. Dlatego ten kongres jest dla nas bardzo ważny”. Sytuację ekonomiczną i zdrowotną podlaskich seniorów przedstawiła Bożena Tomaszewska, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Białymstoku.

Jak wspierać Rady Seniorów?

Prowadzące spotkanie: Bożena Bednarek, Jolanta Wołągiewicz
Prowadzące spotkanie: Bożena Bednarek, Jolanta Wołągiewicz

“Kongres to jedynie część naszego przedsięwzięcia. Po nim nastąpi praca bardziej indywidualna, dostosowana do potrzeb poszczególnych rad, które będziemy odwiedzać”  – powiedział Jan Oniszczuk ze Stowarzyszenia Szukamy Polski. Opowiedział o założeniach projektu Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Umożliwi on nowopowstającym radom, ale też tym, które borykają się z trudnościami w działaniu zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń poprzez nawiązanie współpracy z bardziej doświadczonymi radami. Wesprze też je finansowo, oferując vouchery  w wysokości 1000 zł.

Pierwszy dzień kongresu zakończyły warsztaty edukacyjne na tematy:”Czego jest w bród a czego brakuje radom seniorów”, które poprowadziła Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab, “Integracja ze sobą i otoczeniem – podstawy dobrej komunikacji zespołowej” poprowadziła Magdalena Gołaszewska dziennikarka. Trzeci temat warsztatów poprowadzonych przez Dominika Sołowieja  “Technologia cyfrowa w radach seniorów – kłopot czy pomoc”.

Po pracowitym dniu obrad uczestników kongresu na spacer po Supraślu zaprosili  burmistrz miasteczka Jarosław Dobrowolski z przewodniczącym Rady Seniorów w Supraślu Krzysztofem Wolframem.

Dobre praktyki z Pomorza

W drugim dniu kongresu uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami współpracy zachodniopomorskich rad seniorów. Prelekcję i warsztaty poprowadził Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej w Koszalinie.

Z inicjatywy uczestników Kongresu sformułowano list do Marszałka Województwa Podlaskiego z prośbą o pomoc w  rozwiązaniu problemu finansowania Rad Seniorów i  wstawiennictwo Marszałka  u Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Sejmie RP. List podpisało 57 uczestników Kongresu w Supraślu. Kopia listu w załączeniu.

Co czwarty z nas to senior

Jak podają statystyki w 1990 roku 12,8 % społeczeństwa stanowiły osoby 60+, w roku 2000 liczba ta wzrosła do 14,8 %, w roku 2010 osiągnęła 16,8% aby w 2019 roku wzrosnąć do 21,9 %. Już niedługo co czwarty mieszkaniec regionu to będzie osoba powyżej 60 roku życia. Jest to siła, którą można wykorzystać do tworzenia polityk publicznych, pewnych programów – powiedziała Bożena Bednarek z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. 

Po co rady seniorów?

Rady seniorów pełnią rolę konsultacyjną i doradczą. Mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminy (np. koperty życia , centra seniorów jak to ma miejsce w Łomży).

Kongres poprowadziły  Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i  Bożena Bednarek redaktor naczelna portalu www.podlaskisenior.pl. A w organizację i obsługę Kongresu włączyły się przedstawicielki Podlaskiej Redakcji Seniora: Krystyna Cylwik (jednocześnie członkini Rady Seniora przy Marszałku Województwa Podlaskiego), Jolanta Falkowska, Elżbieta Urban, Janina Żarnowska i Maria Beręsewicz.

Kongres zrealizowany był przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach projektu “Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”.  Zadanie zostało sfinansowane w ramach programu MRPIPS “Aktywizacja Społeczna Osób Starszych  (ASOS) na lata 2014-2020. Partnerem strategicznym wydarzenia było Województwo Podlaskie Honorowy patronat – marszałek województwa. Opiekę medialną zapewniły Wrota Podlasia  i Radio Białystok.

Materiały do pobrania

Odpowiadając na potrzeby uczestników Kongresu przedstawiamy  prezentacje przedstawione podczas wydarzenia – w formie plików do pobrania;

1.Prezentacja ogólna przygotowana przez organizatorów Kongresu.(do pobrania)
2. ”Sytuacja i aktywność seniorów w województwie podlaskim” –  Bożena Tomaszewska , ROPS w Białymstoku(do pobrania)

3. “Razem czy osobno” –  Marii Lauryn, Suwalska Rada Seniorów(do pobrania)

4. “Standardy – czym są, czym nie są: – Łukasz Cieśliński,Pracownia Pozarządowa w Koszalinie.(do pobrania) 

5. Kopia listu uczestników Kongresu do Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego(do pobrania)

1/12
Praca zespołowa - dobre praktyki
Praca zespołowa - dobre praktyki
Praca zespołowa
Praca zespołowa
Prace nad dobrymi praktykami Rad Seniorów
Prace nad dobrymi praktykami Rad Seniorów
Jan Oniszczuk - Stowarzyszenie Szukamy Polski
Jan Oniszczuk - Stowarzyszenie Szukamy Polski
Uczestnicy Kongresu
Uczestnicy Kongresu
Tworzenie dobrych praktyk Rad Seniorów
Tworzenie dobrych praktyk Rad Seniorów
Praca zespołowa
Praca zespołowa
Sala obrad
Sala obrad
Koordynatorki projektu
Koordynatorki projektu
Marszałek województwa podlaskiego
Marszałek województwa podlaskiego
Uczestnicy kongresu
Uczestnicy kongresu
Baner  kongresu
Baner kongresu

 

Wizytówki Rad Seniorów

Fot: Krystyna Cylwilk
Janina Żarnowska
Maria Beręsewicz
Teresa Wysocka Kluczny
Marcin Nawrocki

 Krystyna  Cylwik

                                                                       Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok

—————————————————————————————————————————————————-

I Podlaski Kongres Rad Seniorów

Tego jeszcze w naszym regionie nie było. W dniach 2-3 września 2020 r. przedstawiciele 16 Rad Seniora spotkają się na I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów w Supraślu. Prelekcje, warsztaty, debata nad wartościami i wspólną   strategią działania a także wzajemne poznanie się – to główne cele Kongresu, które swym patronatem objął marszałek województwa podlaskiego. Województwo Podlaskie jest też Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Rady seniorów istnieją w ponad 300 polskich gminach. Pełnią rolę konsultacyjną i doradczą, mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminę. W skład rady seniora wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz lokalnych podmiotów działających na rzecz osób starszych, m.in. UTW i innych organizacji senioralnych. Rady te różni sposób powołania, sposób naboru członków, styl działania. W województwie Podlaskim. W 2013 r. Rady Seniorów zostały wpisane do ustawy o samorządzie gminnym.

W naszym regionie działają następujące rady – mają status rad gminnych, miejskich i wojewódzkich:
1) Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego,
2) Miejska Rada Seniorów w Białymstoku,
3) Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów,
4) Miejska Rada Seniorów w Suwałkach,
5) Miejska Rada Seniorów w Sejnach,
6) Augustowska Rada Seniorów,
7) Gminna Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej,
8) Gminna Rada Seniorów w Kuleszach Kościelnych,
9) Gminna Rada Seniorów w Łapach,
10) Gminna Rada Seniorów w Puńsku,
11) Rada Seniorów Gminy Supraśl,
12) Rada Seniorów Gminy Choroszcz,
13) Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim,
14) Miejska Rada Seniorów w Sokółce,
15) Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka,
16) Rada Seniorów Gminy Wasilków.

Stowarzyszenia Szukamy Polski inspiruje wiele działań na rzecz aktywności podlaskich seniorów. Tym razem  realizuje przedsięwzięcie skierowane do przedstawicieli 16 Rad Seniorów w województwie podlaskim. Powołano Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów umożliwiający zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy, oraz podnoszenie kompetencji społecznych przedstawicieli wszystkich rad w regionie.  A przy okazji wspiera Rady finansowo – w formie voucherów na rozwój w wysokości 1000 zł.
Pomaga też  w promocji – powstają profesjonalne wizytówki filmowe każdej Rady, relacje filmowe, artykuły prasowe, nagrania radiowe. Powstał fanpage n Facebooku i specjalna zakładka na portalu podlaskisenior.pl Ośrodek organizuje warsztaty, doradztwo z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdej Rady. Dodatkowo inspiruje grupy nieformalne do organizowania nowych rad.

Efektem wspólnej pracy organizatorów i przedstawicieli Rad uczestniczących w projekcie będzie też przygotowanie i opublikowanie Poradnika Podlaskich Rad Seniorów „Pytania i odpowiedzi”. Organizatorzy mają nadzieję na wspólne korzyści oraz wymianę wiedzy i doświadczeń i integrację Rad.  Mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, realizują różne formy kontaktu – wirtualne, telefoniczne oraz osobiste spotkania z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów – ze względu na te obostrzenia – weźmie udział po 3 przedstawicieli każdej z rad.

Wizytówki Podlaskich Rad Seniorów

Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie

Rada Seniorów Miasta Augustowa

Rada Seniorów Gminy Choroszcz

Łomżyńska Rada Seniorów

Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

Miejska Rada Seniorów w Sejnach

Miejska Rada Seniorów w Sokółce

Biuro Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów mieści się w Białymstoku przy ul. św. Rocha 10 lok.306 i zaprasza od poniedziałku do czwartku w godz.10.00-14.00. Kontakt: owprs2020@gmail.com tel. 602 383 682

Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych ASOS 2020.

 

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, Wrota Podlasia i podlaskisenior.pl

Bożena Bednarek
Stowarzyszenia Szukamy Polski

 

 


 

W telewizji seniora TVS przedstawiamy filmowe zaproszenie na I Podlaski Kongres Rad Seniorów, który odbędzie się 2-3 września 2020 r. w Supraślu. Kongres objął patronatem Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Aby obejrzeć film kliknij w zdjęcie poniżej:

Jolanta Wołągiewicz, koordynatorka Kongresu

Kongres realizowany jest przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”. Zadanie sfinansowano w ramach ASOS 2014-2020.

 

Bożena Bednarek
Telewizja Seniora TVS
Podlaska Redakcja Seniora

 


 

Zakładka OŚRODEK WSPIERANIA PODLASKICH RAD SENIORÓW (OWPRS) na podlaskisenior.pl  – jest do Państwa dyspozycji.  Zapraszamy do lektury do przysyłania informacji do o radach, ich działaniach, składach, prezydiach/zarządach, problemach, radościach i komentarzach o polityce senioralnej w skali lokalnej i ogólnopolskiej. A my będziemy to publikować.

Chcemy też przyjeżdżać do Państwa na spotkania szkoleniowe i doradcze, jeśli dacie nam znać, jaki termin Wam pasuje. Korzystajcie z maila do Biura OWPRD: owprs2020@gmail.com,
janekoniszczuk@gmail.com ,
tel. kontaktowy 602 383 682.

2-3 września w Supraślu w Ośrodku „Pięć Dębów” w Supraślu organizujemy I Podlaski Kongres Rad Seniorów. Hasło przewodnie Kongresu to: „Siła współpracy, moc integracji”.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Ze względu na obostrzenia sanitarne nie możemy zaprosić całych składów Rad, tylko po 3 przedstawicieli każdej Rady. Poniżej załączamy kwestionariusz, prosimy o wypełnienie i jak najszybsze odesłanie nam mailem tego dokumentu. Dzięki temu będziemy mogli odpowiednio przygotować zakwaterowanie uczestników (pokoje 2-osobowe) i zadbać o odpowiednio dobraną dietę, jeśli zajdzie tak potrzeba.

 

I PODLASKI KONGRES RAD SENIORÓW
Siła współpracy, moc integracji
Supraśl  2-3 września 2020
Ośrodek 5 Dębów, ul. Rymarka 7, 16-030 Supraśl

Ramowy Program
I dzień 2 września

10.00 -11.00

Recepcja Kongresu, poranna kawa

 

11:00 – 11:10

Otwarcie obrad

 

11:10 – 11:15

Powitanie uczestników przez Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego

11:15 – 11:20

Powitanie uczestników przez Radosława Dobrowolskiego,  Burmistrza Supraśla

11:20 – 11:30

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniora – założenia projektu  Jan Oniszczuk, Stowarzyszenie Szukamy Polskli

11:30 – 12:20

Prezentacja uczestników poszczególnych Rad Seniorów (3-4 minuty dla każdej z  Rad)

12:20 – 12:35 

Sytuacja i aktywność  seniorów w województwie podlaskim Elżbieta Rajewska – Nikonowicz, Dyrektor ROPS w Białymstoku

12:35 – 12:50

Rady Seniorów – razem czy  osobno? Maria Lauryn –Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Suwalska Rady Seniorów

12:50 – 13:00

Prezentacja ekspertów prowadzących warsztaty w sesji popołudniowej

13:00 – 14:00

 

obiad

                                                          godzina

warsztat

14:00 – 15:00

15:15 – 16:15

16:30 – 17:30

Czego jest w bród a czego  brakuje Radom Seniora

Agnieszka Maszkowska

Grupa

niebieska

Grupa

czerwona

Grupa

 zielona

Integracja ze sobą i z otoczeniem – podstawy dobrej

komunikacji zespołowejMagdalena Gołaszewska

Grupa

 zielona

Grupa

niebieska

Grupa

czerwona

Technologia cyfrowa w Radach Seniorów  – kłopot

 czy pomocDominik Sołowiej

Grupa

czerwona

Grupa

 zielona

Grupa

niebieska

         

 

17:30 – 20:00 

Chwila relaksu – Krzysztof Wolfram (Rada Seniorów Gminy Supraśl) zaprasza na spacer po Supraślu

20:00

Kolacja integracyjna*

 

*Każda Rada Seniora przedstawi się na wesoło wszystkim uczestnikom – forma dowolna: śpiew, wiersz, skecz, taniec, kalambur lub coś innego  w wykonaniu  całej reprezentacji Rady Seniora  (rekwizyty, przebrania, transparenty i inne gadżety wskazane)

 

II dzień 3 września

9:30 – 10:00

Recepcja, kawa powitalna

 

10:00 – 10:10

Otwarcie II Dnia Podlaskiego Kongresu  Rad Seniorów

 

10:10. -10:18

Film o powstawaniu Rad Seniorów w naszym regionie 

 

10:20 – 10:45

Doświadczenia współpracy zachodniopomorskich Rad Seniorów  – po co standardy? Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa, Koszalin

10:45 – 11:30

Standardy funkcjonowania podlaskich Rad Seniorów – dyskusja  World Cafe

11:30 – 11:45

przerwa kawowa

11:45 –  12:15

 

Omówienie rezultatów pracy przy stolikach World Cafe i wnioski

12:15 – 12:40

Pytania, wnioski, uwagi uczestników

 

12:40 – 12:50

Podsumowanie Kongresu i zamknięcie  obrad

 

12:50 – 13:00

Wspólne zdjęcie uczestników Kongresu

 

13:00 – 14:00

Obiad

 

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy – do pobrania


 I PODLASKI KONGRES RAD SENIORÓW – program do wydruku

 

RAMOWY PROGRAM przestawia się następująco: (kliknij)

 

Bożena Bednarek

 

 


 

 

Wspólnota Obywatelska – refleksje łomżyńskiego seniora

Przedstawiamy opinię Stanisława Kasei z  Łomżyńskiej Rady Seniora na temat historii współczesnej Polski od czasów Solidarności po dzień dzisiejszy. Wszystkich przedstawicieli Rad Seniora w województwie podlaskim oraz naszych czytelników zapraszamy do dyskusji lub komentarzy. 

 

Należy zrobić wszystko, aby ludzie Solidarności znowu przemówili. Chciałbym, aby po latach oddać klimat tamtych czasów, czego byłem naocznym świadkiem. Należy przekazać rzetelną ocenę tamtego okresu, który był trudny dla Polaków. Niech to będą wydarzenia historyczne o sierpniu 1980 roku.
Nie chcę, aby o tym okresie mówiono i pisano, że było.

Jestem człowiekiem zbyt starym, nie umiem chodzić w stadzie, śpiewać w chórze, pierwszy rzucić kamieniem w bliźniego, ani go wychwalać. Mogę być denerwujący dla otoczenia. Kto takich ludzi potrzebuje?  Przeżyłem bezkrwawą rewolucję Solidarności. Czy dane mi będzie przeżyć podobne przemiany wynikające z ruchu obywatelskich i organizacji pozarządowych, której początkiem może być 2020 rok, wynikający z lipcowych wyborów na Prezydenta RP?

Początek jest frapujący. W ruchu demokratycznym może być zaangażowanych 10 milionów obywateli, porównywalnie do 9,5 miliona ludzi pracy pierwszej Solidarności demokratycznej.
W wydarzeniach lipca 2020 roku nie ma nudy. Będą zapewne opracowania naukowe z analizami porównawczymi i komentarzami. Polska na naszych oczach znów staje się inna. Mamy wizję budowy Polski zielonej i cyfrowej. Nie mogą w tym zakresie być ograniczenia przez nadmiernie rozbudowany aparat biurokratyczno-partyjny. Nie wolno niszczyć tkanki społeczno-samorządowej, budowy społeczeństwa obywatelskiego. Brak skutecznego ośrodka decyzyjnego. Efekty ludzkiej pracy nieracjonalnie są wykorzystane.

Staram się poszukać najbardziej odpowiedniej formy inwersji i narracji okresu sierpnia 1980 roku i lipca 2020 roku. Jest to edycja Polska, państwa obywatelskiego odnosząca się do naszego codziennego życia społeczno-politycznego.  Cieszy nas każde szczęśliwe życie. Zasadniczym źródłem narracji jest przekaz bohaterów tamtych i obecnych dni, tak jak pamiętamy, że było lub jak chcielibyśmy aby było.

Rewolucję ustrojową roku 89 można uznać za sukces Polski.
W pojęciu społecznym była to jednak rewolucja klasy średniej, inteligencji, której proces dokonywał się odgórnie, tzw. Reformy Balcerowicza. Na początku procesu była akceptacja społeczna, ponieważ miała wymiar zmian ekonomicznych. Jednak bunt podskórnie narastał przeciwko wpływom elit zachodniej Europy.  Czy przeżywamy obecnie Zimną Wojnę domową?

Polska dla mnie jest źródłem energii i sensu życia. Moja akceptacja Polski po 1989 roku nie była nadmiernie optymistyczna. Miałem świadomość, że trzeba zapłacić za cenę sukcesu. W tych warunkach było niemożliwe uzyskania konsensusu społecznego. Kryzys światowy w 2008 roku zaostrzył stosunki między władzą a społeczeństwem. Był to nasz Polski dramat pisany od początku przemian.  Brak było autorytetów i przywódcy, który mógłby doprowadzić Polskę do zbudowania kapitalizmu. Brakowało nam dobrego i sprawiedliwego gospodarza.

Co zwyciężyło w ostatnich wyborach? Język:
1. Wspólnoty narodowej i katolickiej
2. Antyelitarny
3. Godność dla ludu
4. Wyborcy powyżej 50 roku życia opowiedzieli się za kontynuacją obecnej polityki.

Czy nasza demokracja umiera po cichu?
Jako wyborcy mamy bardzo ograniczoną wiedzę o polityce Państwa. Czy uczniowie wynoszą ze szkoły niezbędną wiedzę o polityce naszego kraju? Nie musimy się kochać i jednoczyć, wystarczy tworzyć klimat dla dialogu. Pluralizm jest warunkiem demokracji. Należy w szerokim konsensusie wypracować program społeczny dla wszystkich grup mieszkańców.

Po roku 1989 kolejne ekipy rządowe są obciążane za afery na styku polityki i gospodarki, a także blokady społecznego i pokoleniowego awansu.  Brak zgody na system, w którym korupcja, nepotyzm, klientelizm stają się normą dla zdobywania zwolenników. Nastąpiła faktyczna likwidacja służby cywilnej, zaniechano procedury przetargowe w zamówieniach publicznych dla podmiotów prywatnych i pozarządowych, np. Ministerstwo Zdrowia (wykorzystując epidemię).
Bez wspólnej listy opozycji nie da się wygrać wyborów parlamentarnych, ani do sejmików wojewódzkich. Ordynacja wyborcza jest nieubłagalna, dla zdobycia i zachowania władzy wystarczy 36% poparcia.

Opozycja nie może sobie pozwolić na wielopartyjność w wyborach. Opozycja musi zrozumieć i odrzucić, czyli przestać powtarzać, że walka pomiędzy obozem demokratycznym a obozem władzy to nieistotna rzecz dla przyszłości Polski. „Wojna dwóch plemion” z których każde popełnia błędy, więc nie różnią się od siebie. Jest to zła diagnoza przywódców opozycji. Walka społeczeństwa obywatelskiego, broniącej praworządność i demokrację z populistyczną prawicą, jest sporem dużo ważniejszym niż spór prawicy z lewicą.

Sięgam do historii, ten podział istnieje od czasów, kiedy targowica skupiająca płatnych zdrajców, ale również ludzi uważających się za szczerych patriotów, broniących suwerenności przed jakobizmem i pruskim protestantyzmem, wystąpiła przeciwko Konstytucji 3 maja. Także ten podział wracał po 1989 roku pod różnymi postaciami, np. w sporze o przynależność do NATO i UE, o gospodarkę rynkową oraz nieśmiały rozdział Kościoła od Państwa.

Zapewniono, że nic co zostało dane przez Rząd nie będzie odebrane.  Strona demokratyczno-opozycyjna musi zaproponować własne 500+ motywacyjne, prorozwojowe, inwestujące w młode pokolenie, równości szans – małe ośrodki między dużymi metropoliami, uwolnienie dzieci ze środowisk patologicznych, obniżki podatków i zwiększenia kwoty wolnej od podatku.
Młodzieży zapewnić wiedzę i pokoleniową zmianę zastąpienia nostalgii za Państwem opiekuńczym w zamian za ograniczanie wolności.

Opozycja demokratyczna nie może wyrzec się chrześcijaństwa. Polski Kościół nie jest własnością jednej partii. Powinien być prowadzony dialog katolików świeckich z lewicą laicką. Opozycja demokratyczna musi dotrzeć na Polską wieś. Wieś jest podzielona na prawdziwych rolników i mieszkańców żyjących z zasiłków. Opozycja demokratyczna nie powinna prowadzić kulturowych wojen, w czym lubują się radykalni maniacy, których postulaty prowadzą do absurdu.

Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne nie mogą być konkurencją dla partii opozycyjnych.
Konieczny jest dialog i wsparcie. Eliminujmy z naszego pola wyrastające chwasty.
Tylko partia może zastąpić inna partię u władzy i realizować postulaty społeczne.
Zjednoczona Europa musi być silna, by znów budowała ze Stanami Zjednoczonymi Atlantycką Wspólnotę.

 

Stanisław Kaseja
Wiceprzewodniczący Łomżyńskiej Rady Seniora

 

WordPress Theme built by Shufflehound.
Skip to content