Podlaskie Rady Seniorów

Bank Srebrnej Gospodarki-Punkt Wiedzy

Serdecznie zaprasza na spotkanie online BANKU SREBRNEJ GOSPODARKI-PUNKT WIEDZY

w dniu 22 marca 2023 r. (środa) o godzinie 18:00.

Gościem spotkania będzie – Pani DR HAB. MONIKA KLIMOWICZ, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Europejskiej Integracji Gospodarczo-Społecznej i Rozwoju Regionalnego, Katedra Studiów Europejskich, Wydział Nauk Społecznych.
Tematem spotkania będzie –   przedstawienie wyników badań nad radami seniorów.

Informacje o projekcie:

BANK SREBRNEJ GOSPODARKI – PUNKT WIEDZY, w ramach  Agory Mediacji, w każdą środę czyli spotkania online w godzinach 18:00-20:00 prowadzi zespół pomysłodawczyń w składzie:

BEATA JAROSZYŃSKA – Krajowe Centrum Mediacji Warszawa
GRAŻYNA LANGE – Dom Mediacji Wrocław
BARBARA STAFIEJ – Stowarzyszenie „ Kreatywny Senior w Rzeszowie”
MAŁGORZATA ŻUBER-ZIELICZ – Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów

O idei spotkań:

 • Integracja środowisk senioralnych wokół wspólnych spraw
 • Pogłębianie wiedzy i wymiana informacji
 • Wzajemne wsparcie i budowanie obszarów wsparcia

 Dostęp do spotkań po zalogowaniu na platformę zoom↓

 https://us02web.zoom.us/j/6994227805?pwd=MEo3TmhrZUZkWXNuZFMyZlZBNGpKQT09                            

– Meeting ID: 699 422 7805 Passcode: 9cJwZH

W załączeniu przesyłamy Notatkę nr 11/2023 ze spotkania z dr Elżbietą Ostrowską,  której bardzo dziękujemy za udział w naszym spotkaniu, oraz ponownie przesyłamy pismo do  Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie poparcia Konwencji o Prawach Osób Starszych z prośbą o rozpowszechnienie.

Notatka Nr. 11/2023
List do Premiera Mateusza Morawieckiego

Kontakt do organizatorów:
T: +48 601 166 618
E: lange.grazyna@gmail.com 
Fot. pixabay.com

Podlaska Redakcja Seniora Białystok  

 Białostocka Rada Seniorów

Czy białostoccy seniorzy wiedzą o istnieniu Białostockiej Rady Seniorów (BRS)? Jakie są jej zadania? Gdzie można przeczytać protokoły z posiedzenia rady? Na te i inne pytania odpowiadali na spotkaniu z seniorami w Kubie Senior+ członkowie BRS.

grafika

Na pierwszym w 2023 roku posiedzeniu Białostocka Rada Seniorów postanowiła ,,ruszyć w teren”, aby przekonać się, czy seniorzy w stolicy województwa wiedzą o istnieniu takiej rady. Ustalono, że kilkuosobowe zespoły członków BRS odwiedzą kluby seniora i inne stowarzyszenia zrzeszające mieszkańców naszego miasta w wieku senioralnym. Będą mówić o istnieniu i działaniu BRS. 

Jedna z takich wizyt odbyła się 22 lutego 2023 roku w Klubie Seniora przy ulicy Białej 13/33 w Białymstoku, działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Przedstawicielami BRS byli Bogusław Zybajło, Grażyna Nasierowska oraz Krystyna Cylwik, mająca doświadczenie w pracy w Radzie Seniorów poprzedniej kadencji przy Marszałku Województwa Podlaskiego, dziennikarka portalu podlaskisenior.pl, pisząca o polityce senioralnej.

Po autoprezentacji, zaproszeni goście przedstawili zasady działania BRS. Historię powstania rady seniorów w naszym mieście przedstawiła Krystyna Cylwik, która brała udział w pracach grupy inicjatywnej, która doprowadziła do powstania BRS. Bogusław Zybajło zaznaczył, że rada nie jest kolejnym zrzeszeniem seniorskim, organizującym wycieczki, festyny i inne zajęcia dla seniorów. Jest to ciało społeczne o charakterze inicjatywnym, doradczym i opiniującym dokumenty tworzone w magistracie, dotyczące seniorów. Radni mówili o wielu miejscach w Białymstoku (min. Klanza, Klub Zenit), gdzie seniorzy nie nudzą się. 

Wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja. Seniory stwierdzili, że ich placówka oferuje szeroki wachlarz różnych zajęć, z których korzystają. Klub Senior+ przy ulicy Białej w Białymstoku jest dobrze przygotowany do pracy z seniorami pod każdym względem. Prowadzi ją doskonale przygotowana do tej pracy trzyosobowa kadra (pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie). Placówka przeszła gruntowny remont, dofinansowany z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Senior+. Została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i sprzęt do rehabilitacji. Dwie seniorki z tego klubu to członkinie BRS poprzedniej kadencji, a jedna z seniorek brała udział w wizycie studyjnej w Gdyni i Suwałkach, oraz pracach poprzedzających utworzenie w Białymstoku Rady Seniorów.

Seniorzy zgłaszali wiele uwag i postulatów, dotyczących życia i potrzeb osób starszych w Białymstoku. Prosili na przykład o wznowienie działalności punktu informacji dla seniorów, gdzie można było przyjść na dyżur i uzyskać poradę dotyczącą min. obsługi komputera Wrócił też temat kawiarenki dla seniorów w Białymstoku, która działała w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy św. Rocha, a którą zorganizowało Stowarzyszenie Szukamy Polski we współpracy z Podlaską Redakcją Seniora.

Biorące udział w spotkaniu kierownictwo klubu zasygnalizowało potrzebę utworzenia w Białymstoku nowych klubów dla starszych mieszkańców. Ten przy Białej nie jest w stanie zaspokoić potrzeb 70-tysięcznej rzeszy białostockich seniorów i wiele z nich odchodzi z przysłowiowym ,,kwitkiem”.

Nie wszyscy członkowie organizacji senioralnych działających w Białymstoku, mają taką wiedzę o radzie seniorów, jak ci z Klubu Senior+ przy ulicy Białej. Nadal potrzebne są wizyty członków BRS z seniorami w naszym mieście.

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora BiałystokXIV Forum Podlaskich Rad Seniorów

Zapraszamy  do udziału w XIV Forum Podlaskich Rad Seniorów on-line, które odbędzie się 9 marca 2023 r. o godzinie 12:00, jak zawsze na platformie Zoom. 

Link do spotkania  – kliknij

 
Tym razem chcemy rozmawiać z Wami o powołanej 8.02/.22023 r. Podlaskiej  Delegaturze Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz o postępie prac nad  ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk senacki nr 924, druki sejmowe nr 243, 2919, 2961 i 2961-A), czyli o zmianach dotyczących powoływania rad seniorów na wszystkich szczeblach samorządowych i możliwościach finansowania . To bardzo ważne tematy i zapowiadające pozytywne zmiany.
 
Jak zwykle prosimy o przekazanie informacji o XIII Forum Podlaskich Rad Seniorów i linku do spotkania wszystkim członkom Waszych Rad i o umożliwienie wspólnego wzięcia w nim udziału tym, którzy nie mają możliwości uczestniczyć indywidualnie. 
 
Prosimy o potwierdzenie otrzymania informacji o Forum mailem zwrotnym.
 

 

 
Jolanta Wołągiewicz, Bożena Bednarek i Jan Oniszczuk
 


Czy seniorzy w Białymstoku wiedzą coś o Białostockiej Radzie Seniorów (BRS)? Rozmawiając w swoich środowiskach lokalnych – seniorzy białostoccy nie bardzo wiedzą, że jest taka rada, nie wiedzą też czym radni seniorzy się zajmują.

I mimo, iż BRS działa już od roku, a protokoły z posiedzeń rady publikowane są na stronie Centrum Aktywności Społecznej a informacje o posiedzeniach publikowane są na portalu podlaskisenior.pl, to jednak w środowiskach lokalnych wiedza o działalności Białostockiej Rady Seniorów jest niewielka

wokół stołu siedzą seniorzy

Dlatego radni seniorzy na ostatnim posiedzeniu postanowili spotykać się z białostockimi seniorami. Jedno z takich spotkań odbyło się 16 lutego 2023 r. w Białostockim Klubie Seniora, który prowadzony jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Ciepłej. Z seniorami tego klubu spotkali się: Anna Anchimowicz, Michał Różycki i Wiesława Szwed.

Na spotkanie przybyły seniorki i rozmawiając z nimi podkreślono, iż BRS ma charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny. Radni seniorzy opowiedzieli, iż w trakcie posiedzeń zapoznali się między innymi ze: strategią Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 r; programem senioralnym „Białostoccy Seniorzy”, funkcjonowaniem Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku w latach 2018-2020, kontraktem obywatelskim (m)NIE(j)TRUJĘ oraz z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej. 

Członkowie BRS mówili również o tym, że uczestniczyli w dyskusji z przedstawicielami białostockiej policji na temat projektu „Świadomy senior. Bezpieczny Senior” oraz dyskusji o Karcie Aktywnego Seniora. Opowiadali również, że BRS zainicjowała szereg spotkań i dyskusji o sprawach senioralnych z przedstawicielami różnych białostockich instytucji między innymi z Policją, Zarządem Białostockiej Komunikacji Miejskiej, departamentem Urzędu Miejskiego.

Przedstawiciele BRS wyjaśnili też, że Rada jest rzecznikiem osób starszych wobec władz Miasta, a podstawowym celem działalności jest pobudzenie aktywności osób starszych w społeczności lokalnej oraz wspieranie międzypokoleniowej solidarności. Na spotkaniu wysłuchano seniorów, którzy przedstawili swoje problemy:

– niesprawiedliwe naliczanie opłat za śmieci, liczone od metrażu mieszkania,
– wzrost opłat za komunikację miejską,
– brak spójności w miejskich rozkładach jazdy na przystankach i na stronie internetowej BKM: https://www.komunikacja.bialystok.pl/

– wykluczenie seniorów z komunikacji międzymiastowej,
– rozszerzenie usług tzw. ,,złotej rączki” o mycie okien i wieszanie firanek dla seniorów, którzy tych usług potrzebują.

Z dyskusji na spotkaniu wyniknęło, iż warto założyć Kartę Aktywnego Seniora, która daje między innymi zniżki na różne imprezy organizowane w mieście oraz na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ważne również dla seniorów jest to, by istniał punkt, strona internetowa lub telefon, który zawierałby wszystkie informacje dotyczące seniorów w jednym miejscu.

wokół stołu siedzą seniorzy

Być seniorem to zaszczyt. Jeśli dopisuje zdrowie oraz kondycja fizyczna i intelektualna, można jeszcze pracować, ale też można działać w ramach wolontariatu. Tak właśnie działają członkowie BRS. Będąc rzecznikami seniorów wobec władz miasta, chcą zwrócić ich uwagę na seniorów, na ich potrzeby oraz na to, że seniorzy nie chcą być na marginesie społeczeństwa, ani być z niego wykluczeni. 

Należy podkreślić, że najbardziej wykluczeni czują się seniorzy samotni, nie mający rodziny, zdani tylko na siebie, często chorujący, ale też mający swoistą dumę, która nie pozwala im prosić o pomoc. I o takich seniorów należy szczególnie zadbać.

Aby dowiedzieć się o posiedzeniach BRS zajrzyj tu:
https://cas.bialystok.pl/pl/zespoly-doradcze/bialostocka-rada-seniorow/posiedzenia.html

zdjęcia: Wiesława Szwed

Wiesława Szwed
Podlaska Redakcja Seniora Białystok
Białostocka Rada Seniorów

 Zaproszenie – Miesięczne Wyzwanie Umysłowe dla Seniorów

Obok aktywności fizycznej równie ważna jest aktywność psychiczna. Problemy związane z pamięcią często wynikają z braku większego wysiłku intelektualnego.

Gimnastyka umysłu dla seniorów nie obejmuje skomplikowanych równań matematycznych lub przygotowania wypracowania zawierającego analizę przeczytanej lektury. Warto sięgać po zadania umysłowe dla osób starszych przygotowane w formie gier i zabaw. Łamigłówki, krzyżówki, zagadki logiczne stanowią także doskonały sposób na spędzenie czasu z bliskimi – dziećmi i wnukami. Wspólne wykonywanie ćwiczeń poprawiających pamięć to także doskonała okazja na zacieśnienie więzi i wzajemne zainteresowanie się potrzebami drugiej osoby.
 
Zapraszamy do włączenia się w promocję Miesięcznego Wyzwania Umysłowego dla osób w wieku 60+. Jest to bezpłatna akcja, której celem jest zachęcenie osób starszych do codziennego ćwiczenia pamięci oraz innych funkcji poznawczych
Wyzwanie ruszyło 1 lutego, ale ciągle można do niego dołączyć. Wystarczy zapisać się na portalu edukacyjnym psychologdlaseniora.pl. Link do zapisów znajduje się TUTAJ. W załączniku przesyłamy dodatkowo plakat promujący Wyzwanie. 
Ćwiczenia, zadania i łamigłówki przygotowane są przez psychologa Piotra Łąckiego, który od 10 lat prowadzi wykłady i warsztaty dla osób w wieku 60+ oraz jest autorem siedmiu publikacji, dotyczących utrzymania sprawności umysłowej na emeryturze.
miesięczne wyzwanie umysłowe – plakat

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o wiadomość .
Jolanta Wołągiewicz


Białostocka Rada Seniorów – pierwsze posiedzenie w Nowym Roku

Opracowanie planu działania na 2023 rok to główny temat pierwszego spotkania w 2023 roku Białostockiej Rady Seniorów.

Białostocka Rada Seniorów spotkała się 24 stycznia 2023 roku w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 na pierwszym w tym roku posiedzeniu. Tym samym rozpoczęła drugi rok swego działania.
 
Głównym tematem obrad było wyznaczenie radzie zadań do realizacji w 2023 roku. Każdy z uczestników wypowiedział się na temat, jak widzi jej działanie w bieżącym roku. Po zakończeniu dyskusji okazało się, że jest jeszcze dużo do zrobienia w tematyce polityki senioralnej. Zaplanowano między innymi spotkanie z Białostocką Radą Działalności Pożytku Publicznego.
 
Trzy kobiety i dwóch mężczyzn siedzą przy stole i wpatrują się w widok poza kadrem 
Za ważne i konieczne uznano spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej. Zostaną omówione na nim zasady uczestnictwa (w miarę potrzeb) członków BRS w spotkaniach komisji działających w Radzie Miasta.
Zaplanowano spotkania z białostockimi seniorami. Będzie to okazja do wzajemnego poznania i usłyszenia o ich potrzebach i oczekiwaniach.
Na początku będzie to Klub Senior + przy ul. Białej. Członkowie BRS odwiedzą niedawno powstały Klub Seniora działający przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. W planach rady jest też spotkanie z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku.
W perspektywie jest wznowienie działania punktu konsultacyjnego do spotkań z seniorami na pół godziny przed każdym posiedzeniem Białostockiej Rady Seniorów. Informację o tym zaproponowano zamieścić na profilu BRS na Facebooku.
Przewodnicząca BRS zaproponowała, aby wesprzeć apel Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych o przywrócenie w 300-tysięcznej stolicy województwa podlaskiego rad osiedlowych.
 
Sześcioro członków rady siedzi przy długim stole

Rady Seniorów swoim działaniem odgrywają dużą rolę w środowisku lokalnym. Są rzecznikami najstarszych mieszkańców lokalnej społeczności i wspierają samorządy w tworzeniu polityki senioralnej. Białostocka Rada Seniorów reprezentuje 70-tysięczną rzeszę starszych mieszkańców naszego miasta. . To od jej działania zależy, aby doradzać prezydentowi, jak zapewnić godne życie białostockim seniorom,.
 
 
 
 
Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok
 


SuperSTARSi – Seniorzy XXI wieku – Zaproszenie na wernisaż wystawy

Miło mi zaprosić Państwa w imieniu Stowarzyszenia Podlascy Seniorzy i organizatorów, czyli Rady Seniorów Gminy Supraśl i Biblioteki Publicznej w Supraślu na wernisaż wystawy SuperSTARSi – Seniorzy XXI wieku. Odbędzie się on 3 lutego 2023 o godz. 17:00 w siedzibie Biblioteki Publicznej w Supraślu, ul. Ciliczańska 1.

Zaproszenie – kliknij w zdjęcie poniżej ↓

SuperStarsi – plakat

Jest to kampania promująca wizerunek współczesnych seniorów jako osób aktywnych, rozwijających swoje pasje i zainteresowania, sprawnie korzystających z nowych technologii, zaangażowanych w życie społeczne swojego środowiska i regionu. Ma na celu przełamywanie stereotypu seniora niesprawnego, smutnego, oczekującego wsparcia rodziny i społeczności lokalnej, którego rola społeczna ogranicza się do opieki nad wnukami. Każde z 10 zdjęć wykonanych przez artystę fotografika Michała Hellera jest zaopatrzone w kod QR, po zeskanowaniu telefonem którego widzowie będą mogli wysłuchać wywiadu z osobą z fotografii. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

Wystawę będzie można oglądać w Supraślu do końca lutego 2023 r.

Tym samym rozpoczynamy „drugie życie” naszego projektu, czyli prezentację wystawy w województwie podlaskim. Jeśli chcecie, aby zawitała ona też do Was bardzo proszę o informację na ten temat z przybliżonym proponowanym terminem i miejscem wystawy.

Jolanta Wołągiewicz

Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy
Stowarzyszenie Szukamy Polski
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad SeniorówDOBRE PRAKTYKI PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE

Kliknij w zdjęcie poniżej ↓Punkt wiedzy dla rad seniorów online

Zaproszenie na spotkania online dla podlaskich rad seniorów nadeszło z BANKU SREBRNEJ GOSPODARKI – PUNKT WIEDZY.

W najbliższym spotkaniu 4 stycznia o 18.00 weźmie udział dr Marek Bochowicz, prawnik, wieloletni przewodniczący Rady Seniorów w Nowym Targu, wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Tytuł spotkania” W jakim miejscu są Rady Seniorów po prawie 10 latach”

Ideą BANK SREBRNEJ GOSPODARKI – PUNKTU WIEDZY, w ramachAgory Mediacji jest integracja środowisk senioralnych wokół wspólnych spraw, pogłębianie wiedzy i wymiana informacji oraz wzajemne wsparcie i budowanie obszarów wsparcia.
Spotkania online w godzinach 18:00-20:00 prowadzi zespół pomysłodawczyń w składzie:
– Beata Jaroszyńska – Krajowe Centrum Mediacji Warszawa
– Grażyna Lange – Dom Mediacji Wrocław
– Barbara Stafiej – Rzeszów
– Małgorzata Żuber – Zielicz– Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów

W styczniu 2023 r. planowane są 4 spotkania w terminach 4 stycznia,11 stycznia, 18 stycznia 25 stycznia.

Dostęp do spotkań po zalogowaniu na platformę zoom

https://us02web.zoom.us/j/6994227805?pwd=MEo3TmhrZUZkWXNuZFMyZlZBNGpKQT09

– Meeting ID: 699 422 7805 Passcode: 9cJwZH

Źródło: Grażyna Lange, Dom Mediacji, Wrocław

Podlaska Redakcja Seniora BiałystokBiałostocka Rada Seniorów – podsumowanie

Uroczyście, ale też na roboczo, Białostocka Rada Seniorów podsumowała pierwszy rok działania.

 

przy stole siedzi sześć usmiechniętych pań

15 grudnia 2022 roku, na ostatnim w tym roku posiedzeniu Białostocka Rada Seniorów (BRS) podsumowała pierwszy rok działania. Od początku jej powołania, spotykała się raz w miesiącu, aby dyskutować o sprawach ważnych dla białostockich seniorów. Opiniowała projekty uchwał, przygotowane przez Radę Miejską, dotyczących starszych mieszkańców naszego miasta. Podejmowała uchwały w sprawie działania BRS.

Gośćmi spotkania były Katarzyna Korzeniecka, opiekun BRS z ramienia Centrum Aktywności Społecznej i Jolanta Wołągiewicz, ekspert Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. To właśnie Jolanta Wołągiewicz w przekazywanych radzie życzeń od OWPRS powiedziała:

Życzę Wam, aby zapał, z którymi przyszliście do pracy w radzie, trwał. Jesteście bardzo aktywną ekspercką radą. Zajmujecie się bardzo ważnymi sprawami. 

Przekazała też najnowsze informacje płynące z konferencji w Krakowie i innych ogólnopolskich spotkaniach dotyczących seniorów, w których brała udział. Mówiła o strukturze Ogólnopolskiego  Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, które jest ruchem społecznym i Stowarzyszeniu Porozumienia Rad Seniorów.  Zarekomendowała BRS przystąpienie do Ogólnopolskiego  Porozumienia  o Współpracy Rad Seniorów a także o wyłonienie reprezentantów na spotkania  OPoWRS. Podjęto jednogłośnie uchwały o przystąpieniu do tego ruchu a reprezentantami BRS zostali: Anna Anchimowicz i Bogusław Zybajło.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi o ogólnopolskim projekcie ,,Seniorpedia.pl – razem, chętnie, wzajemnie”. Duże zainteresowanie wzbudził projekt obywatelski, dotyczący wdowiej emerytury. Odbędzie się zbieranie podpisów pod tym projektem. Na forum ogólnopolskim dyskutowano nad bezpieczeństwem i ochronie zdrowia seniorów.  Ogłoszono wyniki konkursu ,,Liderzy aktywności społecznej 60+. 

opłatek na czerwonej serwtece leżacy na stole wokół ktorego siedzą ludzie_

Ostatnie w 2022 roku spotkanie Białostockiej Rady Seniorów było nie tylko podsumowaniem pierwszego roku kadencji. To także spotkanie opłatkowe przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. Biały opłatek, życzenia od przewodniczącej BRS, Katarzyny Łotowskiej, Prezydium Rady i wszystkich uczestników sprawiły, że przez chwilę można było poczuć magię nadchodzących świąt. 

Białostocka Rada Seniorów to rada ekspercka. Podnosi swoje kompetencje poprzez szkolenia i warsztaty a także włączanie się w proces tworzenia i konsultacji ważnych dokumentów z punktu widzenia starszych mieszkańców Białegostoku. W pierwszym roku kadencji była zauważalna w swoich działaniach na rzecz starszych mieszkańców stolicy województwa. Jest przykładem, jak należy działać, aby realizować zadania określone w ustawie o samorządzie terytorialnym.

zdjęcia: Krystyna Cylwik

                                                                                                                                  Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora BiałystokXIII Forum Podlaskich Rad Seniorów

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów zaprasza wszystkich członków rad seniorów do udziału w XIII Forum Podlaskich Rad Seniorów on-line, które odbędzie się 20 grudnia 2022 w godz. 11:00 – 12:30. na platfoemie ZOOM.

Chcemy podzielić się z Wami informacjami na temat pierwszej sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – poprosimy naszych delegatów  o wrażenia i wnioski z pierwszego posiedzenia. Z kolei uczestnicy Kongresu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów przekażą też ciekawe informacje o tym wydarzeniu.
Kolejny rok dobiega końca, czas więc na podsumowania, wnioski i plany na przyszłość. 
 
 
Stowarzyszenie Szukamy Polski
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad  Seniorów


Nadszedł czas na seniorów z Podlasia

7 listopada 2022 r. odbyła się VIII sesja sprawozdawczo – wyborcza delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) w Sali Obrad Sejmu w Warszawie. 

trzy panie i pan siedzą w sejmowej ławie poselskiej

Sesja miała charakter maratonu, aby zmieścić bardzo bogaty program w dwie i pół godziny. Narzucone tempo wykluczało niestety jakąkolwiek dyskusję i pytania. Prawie 40 minut zajęli goście honorowi – Marszałek Sejmu, Minister Marlena Maląg, Minister Adam Niedzielski i Rzecznik Praw Pacjenta.

Jak należało się spodziewać podlizywano się środowiskom senioralnym i chwalono się własnymi sukcesami na tym polu. Ważnym punktem było ślubowanie delegatów, wybór Prezydium OPS na następną IV kadencję, przyjęcie Deklaracji programowej oraz punkt, który wzbudził największe emocje, czyli składki. Właśnie ten temat, czyli jak się utrzymać bez żadnego wsparcia ze strony władzy, obnaża rzeczywistą politykę państwa, które tak hojnie obdarowuje przychylne sobie organizacje jak np. Narodowców. 

Tu wspomnę ciekawą sytuację, jaka zdarzyła się na sesji. Poseł Joanna Borowiak, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, podsumowując dotychczasową współpracę, podkreśliła przekazanie 300 tysięcy złotych na działalność OPS. Spotkało się to z natychmiastową reakcją przewodniczącej OPS Krystyny Lewkowicz, która stwierdziła że: „to nieprawda”. 

OPS z założenia jest apolityczne, ale jest to niemożliwe, bo wszystkie nierozwiązane do tej pory problemy organizacji senioralnych (zmiany w ustawie o samorządzie w sprawie Rad Seniorów) mogą zostać załatwione tylko w procesie politycznym. 

stoją dwie kobiety i mężczyzna. W tle grupa ludzi

Najważniejsze dla naszej piętnastoosobowej delegacji z Podlasia jest powołanie Delegatury, której przewodniczący będzie brał udział w konwencie i bieżących pracach OPS. Przedstawiłem naszym delegatom kandydaturę Bożeny Chmielewskiej z Rady Seniorów Gminy Supraśl na tą odpowiedzialną funkcję i ta propozycja została wstępnie przyjęta. Jednym z punktów strategii OPS jest pozyskiwanie partnerów parlamentarnych przy pracach legislacyjnych dotyczących ustaw o osobach starszych i nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Tu widzę dla siebie miejsce do pracy w Delegaturze. Po jej powołaniu warto rozpocząć współpracę z Pełnomocnikiem do Spraw Seniorów w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, aby realizować cele polityki senioralnej Podlasia. Istotną sprawą jest też pozyskanie środków na naszą działalność, jak to się dzieje w innych regionach Polski. 

Oto nasza delegacja z Podlasia: Wanda Modzelewska – UTW Łapy, Helena Sołtys – UTW Augustów, Mieczysława Gajewska – RS Suwałki, Regina Murawska – RS Łapy, Danuta Żukowska – RS Łomża, Grażyna Czajkowska – RS Łomża, Barbara Kaplukiewicz – RS Augustów, Anna Biegańska – RS Wasilków, Bożenna Chmielewska – RS Supraśl, Walentyna Grygieńć – UTW Suwałki, Ryszard Gaj – UTW Sokółka, Tadeusz Fiedorowicz – RS Sokółka, Stanisław Kaseja – RS Łomża, Jan Sulik – RS Dąbrowa Białostocka, Michał Różycki – RS Białystok.

Dla zainteresowanych historią powstania a także dotychczasowych sukcesów i problemów w działalności OPS polecam stronę internetową www.parlamentseniorow.pl

zdjęcia: Michał Różycki

Michał Różycki
Białostocka Rada Seniorów
Podlaska Redakcja Seniora BiałystokIII Podlaski Kongres Rad Seniorów on-line

Już po raz trzeci spotkają się członkowie rad seniorów z województwa podlaskiego na III Podlaskim Kongresie Rad Seniorów.
Tym razem będzie to spotkanie on-line, 8 września 2022 godz.11:00

Organizatorem Kongresu jest Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów prowadzony społecznie przez kadrę Stowarzyszenia Szukamy Polski. Partnerem strategicznym jest Województwo Podlaskie a patronem medialnym jest nasz portal podlaskisenior.pl.
 
 

 
Stowarzyszenie Szukamy Polski
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad  Seniorów
 


 

Obywatelski Parlament Seniorów

Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) kończy III kadencję i stoi przed formowaniem składu kadencji IV.

W III kadencji podlascy seniorzy byli reprezentowani jedynie przez trzech delegatów, choć zasady ukształtowania się składu OPS: stanowią”

 • Gminna rada seniorów może wskazać jednego delegata tj. przewodniczącego rady lub inną osobę wskazaną przez radę seniorów.
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku może wskazać jednego delegata tj. prezesa UTW (kierownika UTW) lub inną osobę wskazaną przez organ statutowy lub podmiot prowadzący. Rekrutację delegatów UTW prowadzi Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”.
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wskazuje jako delegatów – statutowych delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów PZERiI. Delegatów zgłasza Zarząd Główny PZERiI.
 
Zachęcamy do delegowania Waszych przedstawicieli do tego ogólnopolskiego gremium. To bardzo ważne mieć silną reprezentację województwa. W załączniku znajdziecie Państwo kartę zgłoszeniową z rekomendacją, którą należy wypełnić i podpisaną wysłać mailem na adres:
Wprawdzie termin zgłaszania kandydatów wg informacji  na stronie OPS minął, to nabór trwa dalej.  Zgłoszenia z naszego województwa jeszcze czekają i nasze miejsca nie są przez nikogo zajęte.
Więcej informacji na temat zgłoszenia na stronie OPS – kliknij
Warto też poczytać inne materiały z tej strony, można tu znaleźć wiele  ciekawych informacji.
Liczymy na Was. Bądźcie przekaźnikami pomiędzy OPS i Waszymi środowiskami.
Zachęcamy też do przekazania tej informacji Uniwersytetom Trzeciego Wieku, i innym organizacjom senioralnym w Waszej okolicy. Delegatów PZERiI zgłasza Zarząd Główny tej organizacji.
 
 
Czym jest Obywatelski Parlament Seniorów?
Na stronie http://parlamentseniorow.pl/  czytamy:

„Obywatelski Parlament Seniorów to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.

Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.”
Więcej można poczytać na stronie http://parlamentseniorow.pl/
 
 


XI Forum Rad Seniorów

Zgodnie z ustaleniami na poprzednim spotkaniu Forum zapraszamy Państwa w imieniu Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów i Stowarzyszenia Szukamy Polski do udziału w XI Forum Podlaskich Rad Seniorów on-line  2.06.2022, w godzinach 11:00 – 12.30 

 Zapowiedź filmowa spotkania: – kliknij w zdjęcie poniżej ⇓

 
 
 
Link do spotkania na zoomie przesłaliśmy członkom rad, gościom i mediom. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany udziałem  w forum prosimy o kontakt i zgłoszenie pod adresem: owprs2020@gmail.com
W programie XI Forum przewidujemy m.in relację i wnioski uczestników z ogólnopolskiej konferencji rad w Wieliczce, informację o możliwości przyszłych działań i wsparcia przez OWPRS oraz wspólną decyzję, co do statusu Forum. 
Jak zawsze prosimy o potwierdzenie udziału w Forum.
Do zobaczenia.

Jolanta Wołągiewicz i Jan Oniszczuk
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów
Stowarzyszenie Szukamy Polski
 


Jak obradują białostoccy radni seniorzy?

Radni seniorzy, aby obradować czyli rozmawiać o sprawach o charakterze publicznym, umawiają się raz w miesiącu na takie spotkanie. Chcąc jak najlepiej poznać swoje miejsce w przestrzeni publicznej jako radni seniorzy, jak najlepiej pełnić swoją rolę, to na takie spotkania zapraszani są goście, którzy przybliżają nam w różnych aspektach świat białostoczan, w tym białostockich seniorów. Na ostatnim spotkaniu 12 kwietnia zostaliśmy zapoznani z potrzebami i oczekiwaniami białostockich seniorów oraz przeprowadzone zostały warsztaty z komunikacji wewnętrznej. 

Pierwsza część spotkania rozpoczęła się prezentacją, przedstawiającą potrzeby seniorów. Aby je poznać,  można najpierw zastanowić się nad tym: czym jest potrzeba? Niewielu z nas zastanawia się nad  znaczeniem tego słowa. Otóż potrzeba, to trwała wartość człowieka potrzebna do jego egzystencji. A więc jakie są potrzeby białostockich seniorów? Aby je poznać, zaproszony na spotkanie gość Jerzy Mantur z Centrum Kształcenia Ustawicznego przedstawił prezentację „Białostoccy Seniorzy”. Badania rozpoczęto w 2019r, potem zawieszono ze względu na pandemię, a następnie pogłębiono o czas pandemii. Badania zostały zlecone i sfinansowane przez Miasto, a opracowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji.

Na stole leży kalendarz z długopisem i spinaczami

Z zaciekawieniem słuchaliśmy o tym, że 60% seniorów białostockich jest zadowolonych z życia w Białymstoku, a 80% czuje się bezpiecznie mieszkając w tym mieście. Kontakty rodzinne i towarzyskie utrzymywane są poprzez rozmowy telefoniczne lub kontakty osobiste, głównie z rodziną. Seniorzy dostają wsparcie głównie od rodziny, ale też od stowarzyszeń pozarządowych bądź parafii. Okazało się również, że 4/5  seniorów  jest aktywnych fizycznie, ale są też tacy, którzy potrzebują pomocy w sprzątaniu, pójściu do lekarza czy pomocy w obsłudze komputera. Natomiast  w działalność społeczną chciałoby się zaangażować tylko 14% seniorów.

Prowadzący zwrócił nam uwagę na to, że około 20% białostockich seniorów czuje pewnego rodzaju zagrożenie. Zagrożeniem są  oszustwa wtedy, kiedy do domu wchodzą ludzie podając się za policjanta, pracownika elektrowni czy gazowni, bądź dzwonią oszuści do seniorów podając się za wnuczka i proszą o pieniądze. Zagrożeniem też są sms-y, które informują np. o odłączeniu prądu. W tym sms-ie jest podany również link do wejścia na podaną stronę internetową, która okazuje się być fałszywa. Jeśli wejdzie senior na tę fałszywą stronę,  oszuści „wyczyszczą konto w banku”. Dowiedzieliśmy się też, że w czasie pandemii Urząd Miasta w różnych formach wspierał i wspiera seniorów: poprzez bezpłatne szczepienia, rozdając maseczki, pudełka życia, dla najuboższych jest pomoc w dopłatach np. do mieszkań. Jednak 47% seniorów nie korzysta z takich form wsparcia, a jako powód seniorzy wskazują brak przepływu informacji.

Czego natomiast oczekują seniorzy? Z badań wynika, że  seniorzy potrzebują  udziału w senioradzie, wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego, żeby fryzjer i kosmetyczka byli dostępni tylko dla seniorów, pomocy przy sprzątaniu, bezpłatnego wypożyczenia i dostarczenia do domu książek, audiobook-ów oraz  telefonu „życzliwości”, infolinii tylko dla seniorów w celu przepływu informacji. Seniorzy najchętniej uczestniczyliby w szczepieniach, kursach tańca, aerobiku, zajęciach kulturalno- historycznych, spacerach edukacyjnych z przewodnikiem i nauce obsługi komputera.

Aż 78% seniorów uważa, że nie są skutecznie informowani o różnych formach wsparcia i pomocy. Chcieliby być informowani głównie przez telewizję lokalną, radio, ulotki, plakaty, informacje ogłaszane w autobusach miejskich bądź na plakatach na słupach ogłoszeń. Raport z tych badań jest załącznikiem do protokołu, znajdującym się na stronie CAS, w zakładce – zespoły doradcze.

Druga część spotkania, to były zajęcia warsztatowe z komunikacji wewnętrznej prowadzone przez Ewę Wierzbicką- Nosal, trenerkę komunikacji. Celem tych warsztatów było stworzenie planu komunikacyjnego oraz narzędzi służących nam do komunikacji. W trakcie warsztatów trenerka zadawała nam – radnym seniorom- pytania, na które udzielaliśmy odpowiedzi. Dyskutowaliśmy o tym jak się komunikujemy i czy te formy są dla nas wystarczające. Podsumowując naszą dyskusję ustaliliśmy, że wzajemne poznanie się i integracja, jest dla nas bardzo ważne, gdyż jesteśmy nowo wybraną radą i spotykamy się dopiero od stycznia tego roku. Chcemy, by nasza komunikacja była efektywna, aby wszyscy członkowie mieli poczucie sprawczości, przynależności do grupy i poczucie współdecydowania. Ustaliliśmy, że komunikujemy się ze sobą drogą telefoniczną i e-mailową. Jeśli pojawią się pilne sprawy do konsultacji, wówczas komunikujemy się drogą mailową lub możemy wykorzystywać platformę zoom. Wszyscy byliśmy zgodni również w tym, że chcemy budować dobry wizerunek BRS, dlatego mamy profil na Facebooku, na portalu podlaskisenior.pl umieszczane są artykuły z naszych obrad, a protokoły wraz z załącznikami umieszczane są na stronie CAS.

Ponieważ nie wyczerpaliśmy tematu komunikacji w zakresie komunikacji zewnętrznej, umówiliśmy się na następne spotkanie w dniu 17 maja w celu kontynuacji warsztatów.

fot. pixabay.com
Wiesława Szwed

 Czego potrzebują białostoccy seniorzy

Czym jest potrzeba? Niewielu z nas zastanawia się nad  znaczeniem tego słowa. Otóż potrzeba, to trwała wartość człowieka potrzebna do jego egzystencji. Gdyby ktoś zapytał co jest moją potrzebą, powiem zdrowie. I na pewno wielu z nas odpowie podobnie.

Do Polski i całego świata nadciąga „srebrne tsunami”. Znaczy to tyle, że społeczeństwo się starzeje i liczba seniorów z roku na rok rośnie. I to zdrowie dla seniorów jest najważniejsze. Potrzeba jest też motywem do działania. Białostocka Rada Seniorów (BRS) na ostatnim spotkaniu 12.04.2022r. zapoznała się z wynikami ważnych badań

Przy Długim stole konferencyjnym siedzi kilkunastoosobowa grupa kobiet i mężczyzn

O  idei badań opowiedział na wstępie Adam Kurluta – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.  Jerzy Mantur z Centrum Kształcenia Ustawicznego przedstawił prezentację „Białostoccy Seniorzy” dotyczącą potrzeb i oczekiwań białostockich seniorów. Badania rozpoczęto w 2019r, potem zawieszono ze względu na pandemię, a następnie pogłębiono o wnioski z czasu pandemii. Badania zostały zlecone i sfinansowane przez Miasto Białystok, a opracowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji.

Seniorzy (60%)  są zadowoleni z życia w Białymstoku.. Niezadowolenie wynika z rosnących opłat, utrudnień w dostępie do lekarzy i niewystarczającej liczby klubów seniora. Seniorzy najczęściej kontaktują się telefonicznie i osobiście; najwięcej jest kontaktów z rodziną. Na wsparcie seniorzy mogą liczyć ze strony rodziny oraz organizacji społecznych i parafii. Seniorzy w Białymstoku (80%) czują się bezpieczni. Jednak w badaniach podkreślają brak monitoringu na osiedlach, hałaśliwą młodzież,  zakłócenia ciszy nocnej przez sąsiadów i brak ławek do odpoczynku, kiedy spacerują lub robią zakupy.

Zagrożeniem dla seniorów są oszustwa, kiedy do domu wchodzą ludzie podając się za policjanta, pracownika elektrowni czy gazowni, bądź dzwonią do seniorów podając się za wnuczka i prosząc o pieniądze. Zagrożeniem też są też np. sms-y, które informują np. o odłączeniu prądu. W tym sms-ie jest podany również link do wejścia na podaną stronę internetową, która może okazać się fałszywa. Konsekwencją wejścia na fałszywą stronę może być „wyczyszczenie” konta seniora w banku.

Slajd wyświetlany na ekranie

Okazuje się że 1/5  seniorów nie jest aktywna fizycznie. Większość potrzebuje pomocy w sprzątaniu, pójściu do lekarza czy w obsłudze komputera. W działalność społeczną chciałoby się zaangażować tylko 14% seniorów.

W czasie pandemii Urząd Miasta w różnych formach wspierał i wspiera seniorów: poprzez bezpłatne szczepienia, rozdawanie maseczek, przekazywaniu pudełek życia. Dla najuboższych zaoferowanio pomoc w dopłatach np. do mieszkań. Jednak 47% seniorów nie korzysta z takich form wsparcia, a jako powód seniorzy wskazują brak przepływu informacji.

Czego natomiast oczekują seniorzy? Z badań wynika, że  seniorzy potrzebują  udziału w senioradzie, wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego, fryzjera i kosmetyczki dostępnych tylko dla seniorów, infolinii tylko dla seniorów, pomocy w sprzątaniu, bezpłatnego wypożyczania i dostarczania do domu książek, audiobook-ów. Chcieliby też korzystać ze wsparcia emocjonalnego i tzw. telefonu „życzliwości”.

Seniorzy najchętniej poddawali by się szczepieniom uczestniczyli w kursach tańca, aerobiku, zajęciach kulturalno- historycznych, spacerach edukacyjnych z przewodnikiem i nauce obsługi komputera.

Przy stole stoi mężczyzna z uniesiona ręką, obok siedzą 2 kobiety i mężczyzna

Aż 78% seniorów uważa, że nie są skutecznie informowani o różnych formach wsparcia i pomocy. Chcieliby być informowani głównie przez telewizję lokalną, radio, ulotki, plakaty, informacje ogłaszane w autobusach miejskich bądź na plakatach na słupach ogłoszeń.

 Swoje wystąpienie Jerzy Mantur zakończył następującymi wnioskami:

 

 

 • należy wspierać najuboższych seniorów,
 • zwiększyć poczucie bezpieczeństwa seniorów poprzez monitoring, patrole straży miejskiej,
 • zwiększyć ilość przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną;
 • upowszechniać zdrowy styl życia,
 • skoordynować pracę różnych klubów seniora,
 • pomóc seniorom w obsłudze komputera.

Po zakończeniu prezentacji Anna Dobrowolska – Cylwik powiedziała, że powstaje program senioralny dotyczący realizacji potrzeb białostockich seniorów i prosi o powołanie trzech osób z BRS do zespołu eksperckiego, który będzie go opracowywał. Poinformowała też , że w ramach tego programu odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Informacja o tym, jak pracuje i jakimi tematami zajmuje się Białostocka Rada Seniora jest dostępna na stornie CAS: https://cas.bialystok.pl/pl/zespoly-doradcze/bialostocka-rada-seniorow/. W tym linku znajdują się też protokoły z posiedzeń BRS i załączniki do protokołów.

Członkowie Białostockiej Rady Seniora, aby obradować czyli rozmawiać o sprawach o charakterze publicznym, umawiają się raz w miesiącu na takie spotkanie. Chcą jak najlepiej poznać swoje miejsce w przestrzeni publicznej jako radni seniorzy, jak najlepiej pełnić swoją rolę, to na takie spotkania zapraszani są goście, którzy przybliżają nam w różnych aspektach świat białostoczan, w tym białostockich seniorów.

 Na ostatnim spotkaniu 12 kwietnia właśnie tak było. Dodatkowo z dzięki Ośrodkowi Wspierania Podlaskich Rad Seniorów odbyły się warsztaty z komunikacji wewnętrznej,  prowadzone przez Ewę Wierzbicką- Nosal, trenerkę komunikacji. Celem tych warsztatów było stworzenie planu komunikacyjnego oraz narzędzi służących nam do komunikacji. W trakcie warsztatów trenerka zadawała nam – radnym seniorom- pytania, na które udzielaliśmy odpowiedzi. Dyskutowaliśmy o tym jak się komunikujemy i czy te formy są dla nas wystarczające. Podsumowując naszą dyskusję ustaliliśmy, że wzajemne poznanie się i integracja, są dla nas bardzo ważne, gdyż jesteśmy nowo wybraną radą i spotykamy się dopiero od stycznia tego roku. Chcemy, by nasza komunikacja była efektywna, aby wszyscy członkowie mieli poczucie sprawczości, przynależności do grupy i poczucie współdecydowania.
 Ustaliliśmy, że komunikujemy się ze sobą drogą telefoniczną i e-mailową. Jeśli pojawią się pilne sprawy do konsultacji, wówczas komunikujemy się drogą mailową lub możemy wykorzystywać platformę Zoom. Wszyscy byliśmy zgodni również w tym, że chcemy budować dobry wizerunek BRS, dlatego mamy profil na Facebooku, na portalu podlaskisenior.pl umieszczane są artykuły z naszych obrad, a protokoły wraz z załącznikami umieszczane są na stronie CAS.

Ponieważ nie wyczerpaliśmy tematu komunikacji w zakresie komunikacji zewnętrznej, umówiliśmy się na następne spotkanie w dniu 17 maja w celu kontynuacji warsztatów.

Wiesława Szwed
sekretarz Białostockiej Rady Seniorów
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

fot. Archwium Podlaskiej Redakcji Seniora

  

Spotkanie z radnymi w Augustowie

29.05.2022 Rada Seniorów Miasta Augustowa (RS) spotkała się z radnymi Miasta Augostowa:  Magdaleną Śleszyńską i Aleksandrą Sigillewską.

Magdalena Śleszyńska zapoznała RS ze sprawami dotyczącymi rozwoju miasta, Między innymi oddania Świetlicy Środowiskowej, rozpoczętej budowy Domu Seniora oraz Pomocy Ukrainie. Seniorzy wnioskowali o postawienie ławeczki przy dawnych Delikatesach oraz dodatkowych ławeczek na placu zabaw dla dzieci na Błoniach.

Aleksandra Sigillewska proponowała , aby przedstawiciele RS byli zapraszani na posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej celem opiniowania projektów uchwał dotyczących Seniorów. Wolontariusze z RS zapoznali ze złożonymi dwoma projektami o granty do Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach.

fot. Rada Seniorów Miasta Augustów

Barbara Kaplukiewicz
Podlaska Redakcja Seniora Augustów

 

  

X Forum Rad Seniorów

W imieniu Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów i Stowarzyszenia Szukamy Polski zapraszamy członków rad seniorów do udziału w kolejnym, X Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, jak zwykle on-line na platformie ZOOM. Spotkamy się we środę, 20.04.2022 r. w godz. 11:00 – 12:30. 

Baner informacyjny X Forum Rad Seniorów

Szczególnie serdecznie zapraszamy członków nowo powołanej Suwalskiej Rady Seniorów i Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Prosimy o przedstawienie składów rad i wstępnych planów na najbliższe działania.

Podczas spotkania będziemy rozmawiać o włączaniu się rad seniorów i ich członków w działania pomocowe dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Wiemy, że niektórzy z Was bardzo aktywnie pomagają, wymienimy się więc dobrymi praktykami i zastanowimy się nad tym, czy możemy podjąć jakieś wspólne działania.
Jak zwykle prosimy o przekazanie informacji o Forum i linku do spotkania wszystkim członkom Waszych Rad i o umożliwienie wspólnego wzięcia w nim udziału tym, którzy nie mają możliwości uczestniczyć indywidualnie.

Aby obejrzeć zapowiedź filmową kliknij w zdjęcie poniżej ↓

Zapowiedź filmowa

Jolanta Wołągiewicz
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów
i Stowarzyszenie Szukamy PolskiSpotkanie Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

5 kwietnia 2022 roku członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce spotkali się z Agnieszką Kozakiewicz, pełniącą obowiązki dyrektora Sokólskiego Ośrodka Kultury.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie rady. Odbyło się ono w nowej siedzibie, w kamienicy Tyzenhauza, w sali wystawienniczo- konferencyjnej. Zebrani zapoznali się z działaniami Ośrodka. Uwagę zwróciły takie formy jak chór sołtysek, zespół teatralny dorosłych, zajęcia z robotyki. Członkowie Rady interesowali się ofertą dla seniorów. Rozważano możliwość wcześniejszych seansów w kinie jesienią i zimą. Wstępnie ustalono, że na próbę, od września, mogłyby się one odbywać raz na dwa tygodnie o godzinie 15.00 . Seniorzy z odległych osiedli mieliby możliwość powrotu do domu komunikacją miejską. Organizacje senioralne wzięłyby udział w propagowaniu tej nowości.

Na zakończenie spotkania pani Agnieszka Kozakiewicz pokazała jak nowocześnie i przyjaźnie dla pracowników i uczestników zajęć urządzone są pracownie ceramiczna, rzeźbiarska, tkacka i plastyczno- graficzna.
Spotkanie zakończyło się w sali poświęconej Tyzenhauzowi. Przebiegało w miłej atmosferze. Był to pożytecznie spędzony czas.

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora SokółkaRada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego rozpoczęła II kadencję

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 7 marca 2022 r. wręczył powołania wybranym na II kadencję członkom i członkiniom Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów Grażyna Czajkowska weszła ponownie w skład czternastoosobowego zespołu, który będzie działać na rzecz środowiska senioralnego w regionie.

Marszałek Artur Kosicki podczas spotkania podziękował za dotychczasową pracę ustępującej Radzie Seniorów. Podkreślił, że mimo trudnego czasu – pandemii i kryzysu na granicy, zostały zrealizowane wszystkie zamierzenia. Wyraził nadzieję, że nowo powołana rada także aktywnie będzie pracować, dyskutować, podejmować decyzje (nie tylko dotyczące seniorów) tak, aby województwo podlaskie rozwijało się .

 Macie już doświadczenie i wiedzę, które przy tej społecznej pracy są tak cenne – mówił Marszałek.

Zaznaczył też, że cały czas zachęca podlaskie samorządy do tworzenia lokalnych rad seniorów, aby było ich jak najwięcej i głos seniorów był zauważalny i silniejszy.

Wiem jak ważne jest, aby ten głos starszych członków naszego społeczeństwa był słyszalny – podkreślił Artur Kosicki dodając, że liczy na aktywność organizacji senioralnych, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Dodał, że jest otwarty na wnioski i merytoryczne propozycje i ma nadzieję, że druga kadencja będzie równie owocna.

Kobieta i mężczyzna w maseczkach stoją przy mikrofonie

Grażyna Czajkowska Wiceprzewodnicząca Rady I kadencji podsumowała minione cztery lata działalności tej Rady. W tym czasie odbyło się siedem posiedzeń, dwa kongresy, dwa fora aktywności osób starszych (jedno online) oraz 14 Forów Rad Seniorów Województwa Podlaskiego (online).

Wspomniała, iż jedno z ważniejszych posiedzeń, było to poświęcone opiece geriatrycznej nad seniorami. Podkreśliła, iż widoczny jest problem braku lekarzy geriatrów.

Nadmieniła, że bardzo ważna jest współpraca z ogólnopolskimi organizacjami senioralnymi, znajomość lokalnych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz współpraca rad seniorów w regionie.

W trakcie spotkań poruszano m.in. temat promocji rad seniorów i aktywności seniorów, współpracy z lokalnymi mediami (m.in. stworzenia programu dla seniorów w Radio Białystok) współpracy i komunikacji z władzami samorządowymi i instytucjami, temat opieki medycznej, wsparcia osób starszych w pandemii, oferty podlaskich instytucji skierowanej do osób starszych. Rada podjęła też dyskusję w kwestii określenia kompetencji rad seniorów i ich finansowania poprzez przyjęcie odpowiednich zapisów w ustawach samorządowych.

Grażyna Czajkowska wskazała, iż problemem jest to, że ustawie o samorządzie powiatowym i województwa nie ma zapisów dotyczących możliwości tworzenia Rad Seniorów oraz brak nadania radom seniorów kompetencji i uprawnień podobnych do tych, które uzyskały młodzieżowe rady (na wszystkich szczeblach samorządu). Zostały zatem  wystosowane pisma do Marszałka Sejmu i Senatu oraz posłów, ponieważ proces legislacyjny dotyczący zmian ustaw samorządowych został zatrzymany w Sejmie.

 Również lobbujemy jako Rada Seniorów przy Marszałku na rzecz zmian w ustawie o osobach starszych, ponieważ ta ustawa jest praktycznie martwa – mówiła podczas spotkania Grażyna Czajkowska.

Stoją cztery kobiety i mężczyzna. Mężczyzna podaje rękę jednej z nich

Przypomniała, że rady podlaskie wystosowały apel do samorządów położonych w strefie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o szczególną troskę osób zamieszkałych na tych terenach poprzez poprawę usług opiekuńczych, a do wszystkich mieszkańców – apel w sprawie szczepień. Wystosowany został także list otwarty do Marszałka w sprawie utworzenia Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Białymstoku.

Działania Rady możliwe były dzięki aktywności członków i członkiń, bardzo dobrej współpracy z samorządem województwa, z podlaskim radami seniorów, ze wszystkimi osobami, organizacjami i instytucjami, dzięki którym Rada mogła realizować swoje cele. Dlatego też Jolanta Wołągiewicz Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego I kadencji podziękowała wszystkim za współpracę.

W trakcie wyborów wyłoniono Prezydium Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego II Kadencji, w skład którego wchodzą: Janina Czyżewska – Przewodnicząca, Danuta Roszkowska – Wiceprzewodnicząca i Jolanta Wołągiewicz – Sekretarz.

Na tle baneru stoi 8 kobiet i czterech mężczyzn. Wszyscy w maseczkach w dłoniach trzymają skoroszyty

Zgodnie ze Statutem Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego „jest ciałem opiniująco – doradczym oraz konsultacyjnym, powołanym celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Do zadań Rady należy przede wszystkim wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia, zwiększenia aktywności obywatelskiej, wzmocnienia więzi międzypokoleniowej i przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych”. Członkowie Rady powoływani są na okres kadencji, która trwa 4 lata licząc od dnia powołania, a jej członkowie w liczbie maksymalnie 15 reprezentują osoby starsze oraz podmioty zawodowo lub społecznie zajmujące się problematyką senioralną.

fot. Mariusz Duchnowski                                                     
Grażyna Czajkowska
Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów

 Białostocka Rada Seniorów szkoli się

Najbliższe spotkanie Białostockiej Rady Seniorów odbędzie się 9 lutego 2022 r. o 11.30 w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku.
Oprócz spraw bieżących członkowie Rady uczestniczyć będą w warsztatach zorganizowanych przez Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.
Tematem drugiej części warsztatów są: cele, narzędzia i tryb pracy BRS  a poprowadzi je trenerka Agnieszka Otapowicz.

Bożena Bednarek

 IX Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego

Forum online odbędzie się 10 lutego 2022, o godzinie 10:00 na platformie ZOOM. Przywitamy w naszym gronie nowych członków Suwalskiej Rady Seniorów, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję. Porozmawiamy o planach i potrzebach Rad oraz o działaniu Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów w 2022 roku.

Gratulujemy powołania na nową kadencję i życzymy sukcesów w działaniach na rzecz osób starszych w Suwałkach. Suwalska Rada Seniorów w poprzednich kadencjach była wiodącą w naszym regionie i stanowiła przykład dobrych praktyk dla nas wszystkich. Jesteśmy przekonani, że nowi członkowie Rady równie skutecznie będziecie zajmować się problematyką senioralną w mieście i aktywnie włączać się  do współpracy z radami w regionie. 

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów OWPRS prowadzony przez Stowarzyszenie Szukamy Polski we współpracy z Radą Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego działa od dwóch lat w ramach realizacji projektów ASOS I AKTYWNI,+ także przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. OWPRS pracuje z istniejącymi w województwie szesnastoma radami oraz wspiera powstawanie nowych. Od grudnia 2021r. pracuje też z nowo powołaną Białostocką Radą Seniorów.

Odbyły się dwa Kongresy Podlaskich Rad Seniorów, które pokazały jak ważne i potrzebne jest integrowanie rad, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz na obecnym etapie podnoszenie kwalifikacji i wiedzy (np. z zakresu komunikacji, partycypacji) członków rad seniorów. Z powodu pandemii wiele naszych działań wspierających zostało przeniesionych do sieci i regularnie odbywają się Fora Podlaskich Rad Seniorów, podczas których zajmujemy się ważną problematyką wspólną dla wszystkich rad z naszego województwa oraz dotyczącą np. prawnych aspektów działania rad w kraju. 

baner IX Forum – laptop

Cenimy także indywidualne spotkania z radami podczas których oferujemy szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe na rozwój rad. Naszą działalność można śledzić na profilu Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów na Facebooku oraz na portalu podlaskisenior.pl  na podstronie Podlaskie Rady Seniorów https://podlaskisenior.pl/forum-rzecznikow/

Pierwsze w tym roku Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego planujemy na 10 lutego na platformie ZOOM. Przygotowujemy kolejny projekt w ramach programu Aktywni+ na dalsze działania Ośrodka i w związku z tym chcemy jeszcze raz rozmawiać o  potrzebach podlaskich rad, żeby projekt nasz był jak najbardziej „szyty na miarę”. Chętnie też wysłuchamy propozycji członków poszczególnych Rad na temat działań Ośrodka i form wspierania. Czekamy też na inicjatywy dotyczące wspólnych stanowisk Forum.

baner IX Forum z programem

Jolanta Wołągiewicz
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów
Stowarzyszenie Szukamy PolskiOśrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów w 2021 – podsumowanie

W telewizji seniora TVS przedstawiamy podsumowanie projektu dotyczącego podlaskich rad seniorów.

Aby obejrzeć film kliknij w zdjęcie poniżej:

4 osoby z rad seniorów oglądają fotografie na wystawie

Kończy się kolejny rok działania Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Dziękujemy członkom rad za udział w wielu seminariach, warsztatach, Kongresie w Supraślu, internetowych forach i wielu innych spotkaniach. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć finansowo rady voucherami rozwojowymi. Dziękujemy za integrację, aktywność i wspólne stanowiska . Cieszymy się, że do naszego grona dołączyła szesnasta Białostocka Rada Seniorów.

Aby posłuchać podkastu podsumowującego rok działania Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów kliknij w zdjęcie poniżej↓
Maria Lauryn z Suwałk podczas wypowiedzi o radach seniorów

 

Projekt „Działanie Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów realizowało Stowarzyszenie Szukamy Polski ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu na rzecz osób starszych „Aktywni plus” na lata 2021-2025.

Autorka foto: Teresa Wysocka-Kluczny

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora
telewizja seniora TVSBiałostocka Rada Seniorów życzy dobrego Nowego Roku

Życzenia Noworoczne

Czternastoosobowa Białostocka Rada Seniorów (BRS) zainaugurowała działalność. w środę (15 grudnia 2021). Podczas pierwszego posiedzenia członkowie rady wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów

Członkowie Białostockiej Rady Seniorów w głosowaniu jawnym wybrali spośród siebie zarząd Rady, czyli przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącą Rady została Katarzyna Łotowska, funkcję wiceprzewodniczącej będzie pełnić Bożena Bednarek, sekretarzem została Wiesława Szwed.

Zarząd będzie reprezentował Radę Seniorów na zewnątrz i kierował jej pracami, a w szczególności ustalał terminy posiedzeń i propozycje porządku obrad, zwoływał posiedzenia, prowadził obrady oraz zapraszał gości.

Gratuluję Państwu wyboru do Zarządu. Członkowie Białostockiej Rady Seniorów reprezentują różne spojrzenia na problemy seniorów i te różne głosy zaowocują z pewnością dobrą współpracą we wspólnych działaniach na rzecz osób starszych – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński, który poprowadził pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady.

Rada liczy 14 osób, 7 przedstawicieli z grupy białostoczan, którzy ukończyli 60 rok życia oraz 7 przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów. Kadencja Rady Seniorów trwa 3 lata. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz na kwartał, i są jawne. Rada swoje stanowiska wyraża w formie uchwał.

posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów

Białostocka Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej zadaniem jest wspieranie Miasta w realizacji polityki senioralnej. Jest „rzecznikiem” osób starszych wobec władz Miasta. Podstawowym celem jej działalności jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej oraz wspieranie międzypokoleniowej solidarności, czyli wzajemnej odpowiedzialności wobec osób przynależących do różnych grup wiekowych.

To szesnasta rada w województwie podlaskim.

Podczas pierwszego posiedzenia ofertę wsparcia dla członków Rady zaproponowała Jolanta Wołągiewicz z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

Termin następnego spotkania BRS ustalono na 19 stycznia 2022 r. a już dziś Rada życzy wszystkim – młodszym i starszym – mieszkańcom Białegostoku i Województwa Podlaskiego dobrego Nowego Roku 2022.

Źródło: Eliza Bilewicz-Roszkowska i materiały Miasta Białystok (w tym zdjęcia) oraz materiały Białostockiej Rady Seniorów.

Podlaska Redakcja Seniora Białystok

  

Białostocka Rada Seniorów powołana

Wspieranie białostockiego samorządu w realizacji polityki senioralnej to główne zadanie nowej  Białostockiej Rady Seniorów.

8 grudnia 2021 roku Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył nominacje 14 nowo powołanym członkom Białostockiej Rady Seniorów. W jej skład weszli:

Białostocka Rada Seniorów
 1. Anna Anchimowicz
 2. Józef Barszczewski
 3. Bożena Bednarek
 4. Krystyna Jachimczuk
 5. Danuta Koleśnik
 6. Katarzyna Łotowska
 7. Wanda Młyńczyk
 8. Grażyna Izabella Nasierowska
 9. Michał Ryszard Różycki
 10. Bogusława Sawicka
 11. Anna Skorko
 12. Wiesława Szwed
 13. Zbigniew Wojciech Zwierz
 14. Bogusław Zybajło

Był to wybór na podstawie kompetencji i doświadczenia oraz aktywności w działaniu na rzecz seniorów. Wybrani członkowie rady to osoby zaangażowane w życie społeczne i publiczne białostockich seniorów. Koordynują działania na rzecz seniorów mieszkających w stolicy województwa. Wręczając nominacje prezydent Białegostoku powiedział:

„ Gratuluję Państwu wyboru do Białostockiej Rady Seniorów i liczę na owocną współpracę w działaniach na rzecz osób starszych. Społeczeństwo się starzeje i według prognoz GUS do 2050 roku osoby powyżej 60 roku życia będą stanowiły ponad 40 procent społeczeństwa. Głos środowiska seniorów jest bardzo ważny i będę się w ten głos wsłuchiwać.”

Bożena Bednarek w imieniu nowo powołanej Rady dziękuje za nominację

Pierwsze posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów już 15 grudnia 2021 roku, na którym zostanie wybrany przewodniczący, zastępca i sekretarz rady. Zostaną przedstawione formy współpracy  z Ośrodkiem Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Następne posiedzenia będą zwoływane w miarę potrzeb, przynajmniej raz na kwartał.  Posiedzenia są jawne a swoje stanowiska rada wyraża w formie uchwał. 

Rady seniorów są powoływane po to aby konsultować, doradzać i inicjować działania w realizacji polityki senioralnej. Są rzecznikiem seniorów wobec władz samorządowych.

Wręczanie nominacji do Białostockiej Rady Seniorów

Białostoccy seniorzy mają nadzieję, że nowo powołana Białostocka Rada Seniorów swoim doświadczeniem i zaangażowaniem, będą wspierać działania  białostockiego  samorządu w tym zakresie. Jak mówią, wiele jest do zrobienia w tym zakresie.   

źródło i fot. www.bialystok.pl

link do radiowej relacji: Białostocka Rada Seniorów powołana (radio.bialystok.pl)

opracowanie: Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora BiałystokAktywne podlaskie rady seniorów spotkają się na Forum on line

Zapraszamy  wszystkich członków rad seniorów do udziału w ostatnim w tym roku, VIII Forum Podlaskich Rad Seniorów on-line 15.12.2021 r. Tym razem  w godzinach 10:00 – 11.30.

Mamy nadzieję na spotkanie i rozmowę z członkiniami i członkami nowo powołanej Białostockiej Rady Seniorów.
Podczas Forum między innymi porozmawiamy o mijającym roku 2021, planach na Nowy 2022 Rok i podsumujemy też tegoroczną edycję projektu „Aktywni +” i działalność Ośrodka  Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.
Będzie tez okazja do złożenia sobie życzeń świątecznych i  noworocznych.
Dokładny program prześlemy Państwu wraz z linkiem do spotkania na zoomie wkrótce. Zapis VIII Forum udostępnimy najszybciej jak to możliwe.

Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Bożena Bednarek

  

16 rad seniorów na Podlasiu

Prezydent Miasta Białegostoku ustalił zarządzeniem Nr 940/21 z dnia 26.11.2021 skład osobowy Białostockiej Rady Seniorów. Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się 8 grudnia i tym samym  Białostocka Rada Seniorów rozpocznie swoją działalność.

Mamy więc już 16 rad seniorów na Podlasiu, w tym w stolicy województwa, na co czekali starsi mieszkańcy Białegostoku.
W skład Białostockiej Rady Seniorów wejdą zarówno przedstawiciele osób starszych jak też organizacji działających na rzecz seniorów w mieście w równej liczbie po siedem osób. Są to:

 1. Anchimowicz Anna — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych —Stowarzyszenie Szukamy Polski;
 2. Barszczewski Józef — przedstawiciel osób starszych;
 3. Bednarek Bożena — przedstawiciel osób starszych;
 4. Jachimczuk Krystyna — przedstawiciel osób starszych;
 5. Koleśnik Danuta — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych  – Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddział Białystok;
 6. Łotowska Katarzyna — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych — Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych;
 7. Młyńczyk Wanda — przedstawiciel osób starszych;
 8. Nasierowska Grażyna Izabella — przedstawiciel osób starszych;
 9. Różycki Michał Ryszard — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych — Stowarzyszenie Polska 2050;
 10. Sawicka Bogusława — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych — Stowarzyszenie „Dobrze być razem”;
 11. Skorko Anna — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych — Fundacja DOM;
 12. Szwed Wiesława — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych — Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA;
 13. Zwierz Zbigniew Wojciech — przedstawiciel osób starszych;
 14. Zybajło Bogusław — przedstawiciel osób starszych.

Życzymy członkom Białostockiej Rady Seniorów owocnej współpracy z samorządem dla dobra mieszkańców, cennych inicjatyw, skutecznych konsultacji i sukcesów w działaniu, a Radnym satysfakcji z dokonań Rady.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku – kliknij

fot. pixabay.com

Jolanta Wołągiewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

Długopis i czysta kartka


Echa VII Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego 

VII Forum – zrzut z ekranu

Chociaż VII Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego odbyło się kilka dni temu, warto przypomnieć czytelnikom naszego portalu, jakie tematy zdominowały obrady. Ważne dla seniorów z naszego województwa i  Białegostoku.

Marszałek Artur Kosicki w swoim wystąpieniu nawiązał do listu otwartego skierowanego do niego w czasie trwania II  Kongresu Podlaskich Rad Seniorów w Supraślu w sprawie utworzenia centrum integracji międzypokoleniowej w Białymstoku.

Już wcześniej deklarowałem pomoc w tej sprawie i cały czas tę deklarację podtrzymuję. Analizujemy w tej chwili możliwości lokalowe samorządu województwa, szukamy miejsca, które spełniałoby oczekiwania i potrzeby centrum. Nie jest to łatwe zadanie, bo też nasze zasoby nie są duże – mówił marszałek.

Podkreślił, że współpraca pomiędzy urzędem marszałkowskim a Radą Seniorów przy marszałku jest bardzo dobra i oparta na konkretnym działaniu. 

Jolanta Wołągiewicz, Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego stwierdziła, że centrum będzie pełniło funkcję nie tylko klubu seniora, ale będzie to placówka o charakterze wielopokoleniowym,  miejscem spotkań rad seniorów, rad młodzieżowych, organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych.

Dorota Szubzda, przedstawicielka Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego zaprezentowała bogatą ofertę skierowaną do mieszkańców Podlasia. Są to spotkania literackie, zajęcia dla dzieci i młodzieży, cykl spotkań dla seniorów o zdrowym odżywianiu w jesieni życia. Bardzo ważna jest współpraca Książnicy z redakcją Podlaskiego Seniora, która organizuje od siedmiu lat konkurs literacki Srebro nie złoto.

Dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego – Agata Puchalska zaproponowała konkurs literacko-kulinarny dla podlaskich seniorów, Smaczny konkurs, który przypomni smaki dzieciństwa przedstawione w formie przepisu, wiersza, wspomnienia.  

Urszula Dmochowska, dyrektor Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku przedstawiła wstępne wyniki naboru do Białostockiej Rady Seniorów. Oficjalna lista zostanie przedstawiona. W grudniu odbędzie się pierwsze posiedzenie. Zgłosiło się 22 kandydatów, 6 panów i 16 pań. 

Przedstawiciele rad seniorów uczestniczący w spotkaniu zaprezentowali sposób zagospodarowania voucherów, które otrzymały jesienią tego roku po II Kongresie Podlaskich Rad Seniorów w Supraślu. Była to też okazja podzielenia się swoimi sukcesami, ale też kłopotami. Przedstawiciele Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów udzielali na miejscu poradnictwa.

Podczas trwania forum jego uczestnicy wystosowali apel do władz gmin położonych w strefie stanu wyjątkowego o szczególną troskę o osoby starsze zamieszkałe na tych terenach poprzez dostępność do usług opiekuńczych. 

VII Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego odbyło się w trybie online i zgromadziło przed monitorami komputerów 98 osób, co świadczy o potrzebie takich spotkań, konsultacji ważnych spraw dla dla seniorów naszego województwa.

Organizatorami spotkania był Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów prowadzonego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. 

Forum zrealizowano w  ramach   Programu  na rzecz osób starszych „Aktywni plus”  na lata 2021-2025  ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok„Młodych i Seniorów łączy… obywatelstwo UE”

Pod takim hasłem 30 listopada 2021 r. odbędzie się w Łomży konferencja poświęcona współpracy międzypokoleniowej, organizowana przez Miasto Łomża i Europe Direct Podlaskie.

Celem wydarzenia jest podkreślenie wagi komunikacji pomiędzy młodzieżą i seniorami, a także wskazanie obszarów, w których z powodzeniem mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. To także okazja do zaprezentowania oferty Unii Europejskiej dla młodych i seniorów, z jednoczesnym akcentem na równoważenie priorytetów i budowanie przekonania o wzajemnej potrzebie wsparcia.

W trakcie konferencji głos zabiorą zarówno przedstawiciele Łomżyńskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży, a także osoby zaangażowane w dialog i funkcjonowanie rad społecznych w naszym mieście. Prelegenci w ramach swoich wystąpień poruszą kwestie związane z różnicami i podobieństwami międzypokoleniowymi, z koniecznością kooperacji pokoleń w Łomży, w Polsce i Europie, zaprezentują własne wizje współpracy, w tym również planowane przedsięwzięcia i pomysły. 

plakat wydarzenia

Konferencja odbędzie się w godzinach 9.00 – 12.30 w trybie hybrydowym (link do zdalnego uczestnictwa: http://bityl.pl/cQZ2G), a także stacjonarnie w Hali Kultury przy ulicy Stary Rynek 6, 18-400 Łomża.

Źródło: www.lomza.pl

PROGRAM-KONFERENCJI- do pobrania

Grażyna Czajkowska
Redakcja Podlaskiego Seniora Łomża

 

 

 Zapis VII Forum on line Rad Seniorów Województwa Podlaskiego

Uczestnicy – VII FORUM PODLASKICH RAD SENIORÓW online: z udziałem 15 Podlaskich Rad Seniorów,
–  Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego (RSpMWP), grupa kandydatów do Białostockiej Rady Seniorów.
 Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWSPRS).

 

 

fot: Piotr Babulewicz, Wrota Podlasia UMWP

Bożena Bednarek
Stowarzyszenie Szukamy Polski

 APEL VII FORUM PODLASKICH RAD SENIORÓW

17.11.2021 r.  odbyło się VII Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego on-line, podczas którego uczestnicy wystosowali apel do władz gmin położonych w strefie stanu wyjątkowego. Oto treść apelu.

VII Forum Rad Seniorów

APEL VII FORUM PODLASKICH RAD SENIORÓW 

Apelujemy

do władz gmin położonych w strefie stanu wyjątkowego
o szczególną troskę o osoby starsze zamieszkałe na tych terenach poprzez poprawę dostępności do usług opiekuńczych. 

W wyniku ograniczeń w przemieszczaniu się członkowie rodzin seniorów przebywających w strefie stanu wyjątkowego nie mogą opiekować się nimi osobiście. Dlatego tak ważne jest dotarcie do nich z informacją, jak i gdzie mogą skorzystać z pomocy. Poprawi to ich poczucie bezpieczeństwa tak bardzo osłabione przez ostatnie wydarzenia. 

Uczestnicy:

VII FORUM PODLASKICH RAD SENIORÓW online: z udziałem 15 Podlaskich Rad Seniorów,
–  Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego (RSpMWP), grupa kandydatów do Białostockiej Rady Seniorów.
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWSPRS).

W imieniu FORUM :
Jolanta Wołągiewicz – przewodnicząca RSpMWP
Bożena Bednarek – OWPRS, Stowarzyszenie Szukamy Polski
Województwo Podlaskie, Białystok 17.11.2021 r.

W Forum wzięło udział łącznie 89 osób 15 podlaskich Rad Seniorów, kandydatów do Białostockiej Rady Seniorów i gości. Napisanie apelu zainicjował Michał Różycki, kandydat do Białostockiej Rady Seniorów.

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów zachęca do podejmowania działań w kierunku tworzenia rad seniorów w Państwa gminach, czyli ciał społecznych o charakterze inicjatywnym, konsultacyjnym i doradczym.

Seniorzy stanowią coraz większą część społeczeństwa, posiadają ogromne doświadczenie życiowe i zawodowe i powinni mieć możliwość wpływania na tworzenie i realizowanie lokalnych  polityk senioralnych. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oferują pomoc w przygotowaniu procesu tworzenia rad seniorów oraz wsparcie merytoryczne (szkoleniowe i doradcze) dla grup inicjatywnych i „młodych” rad. Zapraszamy do kontaktu.

grafika – apel

(foto: Piotr Babulewicz, Wrota Podlasia UMWP)

Jolanta Wołągiewicz
Bożena BednarekDąbrowscy seniorzy+ bliżej natury

W malowniczej scenerii Parku Biebrzańskiego dąbrowscy seniorzy świętowali zakończenie projektu. Miejsce to wybrano nieprzypadkowo, ponieważ sam projekt dotyczył ukwiecenia centrum miasta. Na rabatach w parku pojawiły się tulipany i ozdobne trawy, które będą cieszyć oko mieszkańców i przejezdnych.

seniorzy przy ognisku

W spotkaniu uczestniczył także Artur Gajlewicz burmistrz Dąbrowy Białostockiej i Maciej Sulik dyrektor dąbrowskiego MGOK-u. Obaj panowie wspierają wszystkie inicjatywy dąbrowskich seniorów.

– Postanowiłam napisać projekt pt. „Senior bliżej natury”, aby zmotywować naszych seniorów do działania – tłumaczy nam koordynatorka Anna Sawicka. – W pierwszej części projektu w dąbrowskim parku zasadziliśmy cebule tulipanów i ozdobne trawy. Dzisiaj natomiast spotykamy się na łonie natury przy wspólnym ognisku. To jest forma podziękowania dla osób najbardziej zaangażowanych w działania a także tych, które nas na każdym kroku wspierają.

Anna Sawicka bardzo chętnie angażuje się we wszystkie działania społeczne dotyczące nie tylko seniorów, twierdzi, że ma na to czas i lubi coś robić dla innych.

seniorzy przy ognisku

– Bardzo się cieszę, że udało mi się zrealizować działania założone w projekcie – kontynuuje pani Ania. – Mam satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i dalszą chęć do działania. I dziękuję wszystkim, którzy mnie w tym wspierali. Podczas wspólnego ogniska nie zabrakło tradycyjnych kiełbasek, które każdy sam mógł upiec a także ciepłych napoi i słodyczy. Tradycyjnie nie obyło się także bez dźwięków akordeonu w wykonaniu pana Zygmunta.

– Wspaniale, że udało się zainicjować wspólne działania z naszymi seniorami dotyczące zieleni miejskiej i to dalej prosperuje – mówi Artur Gajlewicz burmistrz Dąbrowy Białostockiej. – Pomógł nam też w tym projekt pani Ani w ramach którego wykonaliśmy część nasadzeń. Chcemy pokazywać innym, że mamy w naszym mieście bardzo aktywnych seniorów, którzy chcą i umieją współpracować z samorządem czy burmistrzem i podejmować różne inicjatywy.

Projekt był organizowany i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności i Korpus Solidarności.

źródło i foto: Halina Raducha, portal isokolka.eu

Podlaska Redakcja Seniora Białystok

  

Wieści z Rady Seniorów Gminy Choroszcz

Rada Seniorów Gminy Choroszcz podejmuje nowe wyzwania. Myśli o Planie Komunikacji i diagnozowaniu potrzeb seniorów i chce się do tego przygotować z pomocą Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

Warsztaty w Choroszczy

8 listopada odbyły się warsztaty, które poprowadziła Bożena Bednarek. Tematem szkolenia było:
„Tworzenie Planu Komunikacji i przygotowanie Rady Seniorów Gminy Choroszcz do przeprowadzenia diagnozy potrzeb seniorów w gminie i zmiany statutu Rady”.

Dodatkowo członkowie Rady skorzystali z oferty coachingu, który poprowadziła Ewa Nosal-Wierzbicka, specjalistka ds. coachingu i mediator sądowy.

Zgłosili też pilną potrzebę warsztatów i doradztwa w dziedzinie narzędzi cyfrowych, szczególnie obsługi poczty i korzystania z maili. Dodatkowo w najbliższym czasie chcą też nauczyć się przygotowania profesjonalnej ankiety do zbadania potrzeb seniorów w gminie i przedstawienia propozycji przeprowadzenia i opracowania ankiety burmistrzowi. Życzymy powodzenia!

Warsztaty w Choroszczy

Członkowie Rady podzielili się także refleksjami z wizyty studyjnej w Łomży, chwalili wartościowy i ciekawy program wizyty przygotowany przez Łomżyńską Radę Seniorów.


Działanie Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów jest możliwe dzięki Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Programowi „Aktywni+”

(foto: Bożena Bednarek i Ewa Wierzbicka – Nosal)

Bożena Bednarek
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów
Podlaska Redakcja Seniora

 Białostocka Rada Seniorów coraz bliżej

Do 15 listopada trwa nabór do Białostockiej Rady Seniorów. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku szesnasta w regionie rada zacznie działać.

8 listopada 2021 r. gośćmi Radio JARD były: Izabela Niewiarowska – zastępca dyrektora Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Miasto Białystok oraz Bożena Bednarek ze Stowarzyszenie Szukamy Polski, portalu internetowego Podlaski Senior i Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

Link do pełnego zapisu audycji radiowej – kliknij 

Na zdjęciu Bożena Bednarek i Izabela Niewiarowska
 
Fot: Wojciech Kuczyński
 
Bożena Bednarek
Stowarzyszenie Szukamy Polski
 


VII Forum online Podlaskich Rad Seniorów

17 listopada 2021 Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS) zaprasza na kolejne spotkanie online piętnastu rad seniorów seniorów z naszego regionu. Już wkrótce w naszym województwie będzie takich rad szesnaście, ponieważ do 15 listopada trwa nabór kandydatów do Białostockiej Rady Seniorów.

VII FORUM_laptop

W programie Forum znajdzie się m.in. oferta dla seniorów, którą przedstawi Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego. Podsumowana też będzie realizacja voucherów, które OWPRS przekazał radom na wsparcie rozwojowe. Dowiemy się jak wykorzystano vouchery w poszczególnych radach.

Gościem Forum będzie też Urszula Dmochowska, dyrektor Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, która przedstawi aktualności związane z powołaniem Białostockiej Rady Seniorów.

Link do Zoom zostanie przesłany przedstawicielom rad, grupom inicjatywnym, gościom i mediom mailem przed spotkaniem. Osoby zainteresowane udziałem w Forum prosimy o zgłoszenie się pod adresem: owprs2020@gmail.com

Zapraszamy!

Bożena Bednarek
OWPRS, Podlaska Redakcja Seniora Rady seniorów współpracują

W pojedynkę idzie się szybciej, ale razem zajdzie się dalej. Kierując się tą myślą, rady seniorów wymieniają się dobrymi praktykami, wspólnie starają się rozwiązywać problemy w działalności, a także reagować na potrzeby środowiska osób starszych.

Miejska Rada Seniorów w Sejnach i Łomżyńska Rada Seniorów

Spotkanie inicjujące współpracę Rad Seniorów z Łomży i Ostrołęki miało miejsce w grudniu 2019 r. w Łomży. Po przerwie związanej z pandemią rady spotkały się ponownie, najpierw na Senioradzie w Łomży (15 września 2021 r.), a następnie w Ostrołęce (28 września 2021 r.). Łomżyńskie doświadczenia związane z organizacją Seniorady Rada Seniorów z Ostrołęki wykorzysta przy podobnej inicjatywie w ich mieście. Spotkanie w Ostrołęce zaowocowało podjęciem wspólnego stanowiska dotyczącego aktywnego włączenia się w działania zmierzające do wprowadzenia zmian w ustawach samorządowych w zakresie rad seniorów oraz zmian w ustawie o osobach starszych.

Dzięki projektowi realizowanemu przez Stowarzyszenie Szukamy Polski z Białegostoku, Łomżyńska Rada Seniorów nawiązała współpracę z Miejską Radą Seniorów w Sejnach i Radą Seniorów Gminy Choroszcz, które gościły w Łomży 20 i 29 września br. 

Spotkania były, przede wszystkim, okazją do prezentacji najważniejszych inicjatyw rad, do wymiany doświadczeń w działalności i omówienia problemów wspólnych dla środowisk senioralnych, ale także – do poznania historii naszej miejscowości. Dzięki uprzejmości łomżyńskiego przewodnika Wojciecha Winko goście z Sejn i Choroszczy odbyli wycieczkę po centrum Łomży. 

W trakcie wszystkich spotkań poruszano ważne dla rad i seniorów tematy:

 1. współpracy rad seniorów na szczeblu regionalnym (woj. podlaskie – Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów) i krajowym (Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, Obywatelski Parlament Seniorów),
 2. współpracy rad z władzami lokalnymi,
 3. korzyści ze współpracy rad seniorów,
 4. problemów związanych z działalnością rad (w tym w szczególności brak podstaw prawnych finansowania działalności statutowej),
 5. niewłaściwego postrzegania przez społeczeństwo roli rad seniorów,
 6. sytuacji osób starszych wynikającej z bieżącej i przyszłej demografii,
 7. potrzeb środowisk senioralnych – zdrowie, sytuacja ekonomiczna, aktywność społeczna,
 8. polityki rządu i samorządów dotyczącej osób starszych,
 9. wizerunku osób starszych.

Wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań i pomysłów służy wzmocnieniu rad i pozwala na efektywną realizację celów statutowych. W działalności rad ważne jest wypracowywanie standardów współpracy z samorządem, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Istotne jest także wprowadzanie nowych rozwiązań dla osób starszych, promocja aktywnych postaw wśród seniorów, lobbowanie na rzecz systemowych rozwiązań podnoszących jakość życia seniorów, rzecznictwo interesów seniorów, wzmacnianie komunikacji i integracji międzypokoleniowej, wzajemne wsparcie oraz wzrost roli rad w środowisku lokalnym.

Spotkania rad seniorów odbyły się dzięki wsparciu władz Miasta Łomża i Ostrołęka oraz Stowarzyszenia Szukamy Polski, prowadzącemu Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

fot. Grażyna Czajkowska

Kliknij w poniższe zdjęcie:

1/8
Łomżyńska Rada Seniorów z wizytą w Ostrołęce
Łomżyńska Rada Seniorów z wizytą w Ostrołęce
Miejska Rada Seniorów w Sejnach i Łomżyńska Rada Seniorów
Miejska Rada Seniorów w Sejnach i Łomżyńska Rada Seniorów
Miejska Rada Seniorów w Sejnach z wizytą w Łomży
Miejska Rada Seniorów w Sejnach z wizytą w Łomży
Rada Seniorów Gminy Choroszcz w Łomży
Rada Seniorów Gminy Choroszcz w Łomży
Rada Seniorów Gminy Choroszcz w Łomży
Rada Seniorów Gminy Choroszcz w Łomży
Zespół MARYNA wita gości
Zespół MARYNA wita gości
Spotkanie Rad Seniorów z Sejn i Łomży
Spotkanie Rad Seniorów z Sejn i Łomży
Łomżyńska Rada Seniorów z wizytą w Ostrołęce
Łomżyńska Rada Seniorów z wizytą w Ostrołęce

 

Grażyna Czajkowska
Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady SeniorówFilm z II Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów

W Telewizji Seniora TVS przedstawiamy filmową relację z ważnego spotkania 15 podlaskich rad seniora.

„Samorząd i rady seniorów – potrzeba współpracy w Województwie Podlaskim” – to temat II Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów, który odbył się w dniach 7-8 września w Supraślu. W programie wydarzenia, oprócz dyskusji przedstawicieli 15 rad seniorów w regionie, prelekcji, warsztatów, znalazła się ważna debata przedstawicieli samorządów i rad seniorów, wykłady, warsztaty oraz panele dyskusyjne.
Aby obejrzeć film kliknij w zdjęcie poniżej:
Prelegenci i słuchacze pierwszego dnia Kongresu
Organizatorami Kongresu było Stowarzyszenie Szukamy Polski, Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Partnerem wydarzenia było Województwo Podlaskie. Kongres był dofinansowany z Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni plus” na lata 2021-2025.
Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora
Telewizja Seniora TVS

Rady Seniorów – pomoc, czy kłopot?

Samorząd i rady seniorów – potrzeba współpracy. Pod takim hasłem obradował II Podlaski Kongres Rad Seniorów. Kongres z udziałem przedstawicieli 15 rad seniorów odbył się 7 i 8 września 2021 roku w Supraślu. Program dwudniowego spotkania był bardzo bogaty. Były debaty, prelekcje zaproszonych gości, warsztaty i formułowanie stanowisk Kongresu.

publiczność Kongresu słuchająca prelekcji

Społeczeństwo się starzeje, toteż coraz więcej obowiązków wykonywanych dotąd przez ludzi młodszych będą musieli przejąć seniorzy. Dotyczy to funkcji obywatelskich, konsumenckich, aktywności na rynku pracy itp. Wymaga to przygotowania środowisk senioralnych do większej aktywności fizycznej, intelektualnej, społecznej. Wymaga też ścisłej współpracy przedstawicieli rad seniorów z samorządem.

Partnerem Kongresu było Województwo Podlaskie. Radosław Dobrowolski burmistrz Supraśla podziękował organizatorom za to, że Supraśl został po raz drugi wybrany jako miejsce tego wydarzenia. Zaznaczył, że seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna. To nie tylko doświadczenie ale bardzo ważny podmiot życia społecznego. Podkreślił, że wszystko, co wiąże się z przekazywaniem tradycji, kultury lokalnej, wartości – łączy seniorów z pokoleniem ich dzieci i wnuków.

Wicewojewoda Tomasz Madras odczytuje list od Minister Marleny Maląg

Do wypracowania wspólnych rozwiązań w radach seniorów zaprosił Jan Oniszczuk, prezes Stowarzyszenia Szukamy Polski. który prowadzi Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Do Artura Kosickiego, marszałka województwa podlaskiego, i obradujących seniorów skierowała swój list Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Odczytał go Tomasz Madras, wicewojewoda podlaski. https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/ii-kongres-rad-seniorow-wojewodztwa-podlaskiego


„Państwa doświadczenie, wiedza i mądrość życiowa – gromadzone przez lata – mogą być doskonałą pomocą przy określaniu kierunków polityki senioralnej państwa, zwłaszcza w zakresie działań skierowanych do starszego pokolenia. Uczestnikom II Kongresu Rad Seniorów Województwa Podlaskiego życzę owocnych obrad oraz twórczej wymiany myśli i dobrych praktyk” (treść listu w załączeniu)

List min. M.Maląg Kongres Rad Seniorów

Marszałka województwa reprezentowała aa Kongresie Agata Puchalska, dyrektor Biura Kultury UMW. O potrzebie spotkań, wymianie doświadczeń mówiła Elżbieta Rajewska-Nikonowicz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. O blaskach i cieniach działalności Rad Seniorów mówili liderzy: Maria Lauryn z Suwałk, członek zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, sekretarz zarządu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Grażyna Czajkowska, przewodnicząca Rady Seniorów z Łomży, wiceprzewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Swoimi doświadczeniami dzielili się przedstawiciele rad ze znacznie krótszym stażem ale już prężnie działających: Czesław Sańko z Sokółki i Jolanta Sołtys z Augustowa. 

przedstawicielki urzędu marszałkowskiego z podniesionym kciukiem

Uczestnicy kongresu podpisali także dwa stanowiska, które zostały wcześniej wypracowane przez 120 uczestników VI Podlaskiego Forum Rad Seniorów. Zaapelowano do społeczności naszego regionu o jak najszybsze zaszczepienie się przeciwko COVID-19, odmowa szczepień to zagrożenie życia i zdrowia nas wszystkich. Drugie podpisane stanowisko to prośba do marszałka województwa podlaskiego o utworzenie Podlaskiego Centrum Międzypokoleniowego. W stanowisku czytamy m.in:
„W stolicy województwa podlaskiego brakuje miejsca, w którym mogłyby się odbywać działania inspirujące współpracę aktywnych grup społeczników. Sytuacja związana z pandemią pokazała, na przykładzie forów podlaskich rad seniorów on-line, jak ważna jest integracja, ale też uświadomiła wartość i konieczność regularnych spotkań osobistych między różnymi grupami mieszkańców zaangażowanymi społecznie. 

Przedstawiciele rad seniorów i grupy inicjujące powstanie takich rad, w imieniu starszych mieszkańców swoich gmin i miejscowości widzą potrzebę regularnych wspólnych spotkań, seminariów, szkoleń i różnego rodzaju wsparcia edukacyjnego w takim Centrum. Nie chcemy, aby Centrum było postrzegane jako Klub Seniora, organizujący zajęcia i czas wolny dla starszych mieszkańców. Dlatego proponujemy międzypokoleniowy charakter tego miejsca.” (treść stanowisk w załączeniu)

STANOWISKO KONGRESU_szczepienia

STANOWISKO KONGRESU_podlaskie centrum miedzypokoleniowe

Słuchacze debaty o współpracy z samorządem

Jednym z zaproszonych gości była Barbara Szafraniec, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. W swoim wystąpieniu opowiedziała o procesie powstawania porozumienia na przestrzeni lat. Mówiąc o sensie działania rady podkreśliła, że rady są po to, aby włodarze mieli wiedzę o potrzebach seniorów. To ciało doradcze, które wie, co się dzieje w środowisku osób starszych i inicjuje zapisy polityki senioralnej na terenie swego działania. Podkreśliła, że polityka senioralna jest wskaźnikiem aktywnego starzenia się.

Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowała propozycję udziału w projekcie „Cyfrowe Podlaskie” , cyklu bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera i korzystania z Internetu. Projekt Województwa Podlaskiego ma on na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców naszego regionu – w tym seniorów.

Piotr Sędziak z firmy PHOTON zaprezentował ciekawostkę technologiczną, robota Photon. Jest to innowacja w skali kraju i Europy. Opracowywany obecnie projekt „Seniorzy vs roboty”, to nowatorska oferta skierowana do seniorów, która ma na celu poprawę jakości ich życia. 

Design Thinking, nowy sposób pracy w radach seniorów przedstawił Marcin Nawrocki – ekspert w tej dziedzinie, na zajęciach warsztatowych. Warsztaty „Senior Rada” poprowadziła dr Małgorzata Wenclik, adiunkt na wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku; uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami o współpracy z samorządem. Ewa Wierzbicka-Nosal, ekspert w komunikacji i mediator sądowy poprowadziła warsztaty „Porozumienie bez przemocy czyli jak unikać konfliktu w grupie”.

Drugi dzień kongresu rozpoczęła dyskusja podsumowująca pierwszy dzień obrad. Uhonorowano też najbardziej aktywne rady seniorów. Nagrody i statuetki otrzymały: Rada Seniorów Miasta Augustów, Rada Seniorów Gminy Supraśl i Miejska Rada Seniorów w Sejnach. Wyróżnienie specjalne otrzymała Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej. 

W drugim dniu kongresu wybrzmiały też różnorodne opinie przedstawicieli samorządów miast, gmin w panelu dyskusyjnym „Rada Seniorów to pomoc, czy kłopot”. Moderatorami debaty były Bożena Bednarek z OWPRS i Maria Lauryn z Suwałk. Przedstawiono problemy i korzyści z funkcjonowania rad z punktu widzenia samorządu.

Najczęściej wskazywane problemy to:
1. Kolejne ciało społeczne do obsłużenia (strata czasu).
2. Spowolnienie procesu podejmowania decyzji.
3. Roszczeniowy charakter rady.
4. Ograniczone możliwości konsultacyjne rady (niski poziom wiedzy).
5. Niechęć lokalnych społeczności do angażowania się w sprawy gminy.

Najczęściej wskazywane korzyści z istnienia rady to:
1. Zaangażowanie większej liczby mieszkańców w sprawy gminy.
2. Lepsza (szybsza) identyfikacja problemów.
3. Możliwość wyboru tańszego rozwiązania problemu.
4. Możliwość bezpośredniej konsultacji podczas pracy nad dokumentem.
5. Możliwość pozyskania lojalnych wyborców.

Rady seniorów są integracyjną częścią samorządów a współpraca z nim jest podstawą i sukcesem samorządów. Seniorzy angażują swój czas, środki na szkolenia i reprezentację na zewnątrz. Co ósmy samorząd ma radę seniorów. Niektórzy samorządowcy mają jednak do tego typowo „urzędnicze” spojrzenie, zza biurka.

Jak pokazały dwa dni tegorocznego kongresu, rady seniorów nadal potrzebują merytorycznego wsparcia Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów a same rady powinny być wsparciem dla samorządów lokalnych w kreowaniu polityki senioralnej.

Organizatorami wydarzenia były: Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Partnerzy to Województwo Podlaskie. Patronat medialny to portal podlaskisenior.pl i Polskie Radio Białystok. Kongres był dofinansowany z Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni plus” na lata 2021-2025.

Organizatorów wspierali wolontariusze z białostockiej redakcji podlaskiego seniora i Rady Seniorów z Supraśla, gospodarza kongresu.

(foto: Teresa Wysocka-Kluczny i ze strony Podlaski Urząd Wojewódzki)

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora BiałystokEcha VI Forum Rad Seniorów

Współpraca rad seniorów z samorządami i przygotowanie się do udziału w II Podlaskim Kongresie Rad Seniorów –  to temat VI Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, w którym uczestniczyło 120 osób.

Obrady online IV Forum Podlaskich Rad Seniorów

2.09.2021 r. przed ekranami komputerów zasiedli przedstawiciele podlaskich rad seniorów a także zaproszeni goście. Było to już kolejne takie spotkanie online: do tej formy spotkań na Zoomie w czasach pandemii zaczęli się przyzwyczajać, aby nie tracić kontaktu z innymi osobami z rad oraz kadrą Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów i Radą Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Te spotkanie dotyczyło przygotowań do II Kongresu Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, które odbędzie się 7 i 8.09.2021 r. w Supraślu. Przedstawiciele rad uczestniczących w forum zaprezentowali problemy, które chcieliby poruszyć podczas dyskusji w Supraślu oraz pytania, które  chcą skierować do ekspertów i samorządowców, obecnych na kongresie.

Uczestnicy IV Forum Podlaskich Rad Seniorów

Krystyna Bobrowska-Dąbrowska  z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku mówiła o pokutującym nadal niewłaściwym rozumieniu roli  rad seniorów przez same rady. Rady nie organizują działań seniorów, rady konsultują, doradzają, inicjują pewne aktywności starszych mieszkańców, ale na pewno nie powinny się włączać w ich organizację.  Tu jest ciągle potrzebna pomoc merytoryczna OWPRS.

 

Współpraca samorządów z radami seniorów jest potrzebna. Rady podpowiedzą gospodarzom gmin i miast,  jakie trzeba podjąć działania na rzecz osób starszych. Choć w ostatnich latach podjęto szereg działań, mających poprawić sytuację  seniorów, to niestety, wobec skali potrzeb są one daleko niewystarczające. Strategia senioralna, mądrze wdrażana, przyczyni się do rozwiązania  wielu problemów społecznych i będzie gwarancją realizacji praw osób starszych w Polsce..

Czekamy na wnioski z II Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów.

Krystyna Cylwik
Redakcja Podlaskiego Seniora  Białystok

 

 

 

 Tatar sesi 2

28 sierpnia 2021 r. delegacja członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Związku Tatarów RP Oddział Bohoniki wybrała się do Białegostoku na promocję płyty Tatar sesi 2.

Wnętrze restauracji Halva

Płyta nagrana została przez Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy Buńczuk z Białegostoku i nie mogło nas zabraknąć na tak ważnym wydarzeniu u przyjaciół.

Miejsce na promocję płyty udostępniła Lilla Świerblewska w swojej restauracji Halva przy ul. Rycerskiej 1. Dokładny adres podaję specjalnie, bo jest to restauracja tatarska, serwuje tatarskie dania. Kiedy weszłam, zachwycił mnie wystrój i panujący tam klimat. Każdy szczegół dopracowany jest do perfekcji. 

O 18.00 zespół Buńczuk rozpoczął prezentację piosenek z płyty, przeplatając wierszami tatarskimi i tańcami krymsko-tatarskimi. Nagrania na płycie to śpiew: Anny i Selima Mucharskich, Adama Półtorzyckiego, Mileny i Elwiry Kudrzyckich, Judyty i Anety Jurek oraz chórek z udziałem Ahmeda Chrzanowskiego.

Po występach przekazano gratulacje, podziękowania całemu zespołowi, a szczególnie założycielce Buńczuka Halinie Szahidewicz.

Wszyscy goście otrzymali płytę do wysłuchania w domowym zaciszu.
Wydarzenie nagrywała TVP Białystok, materiał można będzie obejrzeć w Tatarskich Wieściach.

fot. Lila Asanowicz

Podziękowania zespołowi „Buńczuk
Podziękowania zespołowi „Buńczuk"
Występ zespołu „Buńczuk
Występ zespołu „Buńczuk"
Wnętrze restauracji Halva
Wnętrze restauracji Halva

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora SokółkaXXIII Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich

Nazwa imprezy taka sama, ale odbywa się w dwóch wersjach i dwóch terminach. 20-21.08.2021- to data konferencji naukowej w Białymstoku, a 28.08.2021- to koncerty i piknik w Sokółce.

Prelekcje w Białymstoku

Pierwsza Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich miała miejsce po raz pierwszy w 1999 roku w Sokółce i jest już imprezą cykliczną. Druga odbyła się w formie dwudniowej konferencji, a jej organizatorem jest Podlaski Oddział Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Po rocznej przerwie związanej z pandemią koronawirusa konferencję zorganizowano w Muzeum Historycznym w Białymstoku. Sokółkę reprezentowała grupka kobiet ze Związku Tatarów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Niestety, obostrzenia jeszcze obowiązują, granice są zamknięte i w związku z tym nie mogli dojechać goście z Rosji, Litwy i Białorusi. Jednakże w dobie nowoczesnej techniki poradzono i z tym problemem.

Pierwszego dnia wykładu Stanisława Dumina rosyjskiego heraldyka i genealoga wysłuchaliśmy online. Nas szczególnie zainteresował  wykład Łukasza Wędy o roli kobiet w tatarskim dżemiacie w Studziance w XIX wieku.

Warsztaty kulinarne

Druga wersja Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich odbyła się w sobotnie popołudnie w Sokółce. Organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”. Po porannym ulewnym deszczu nie zostało śladu i ekipa techniczna w mig rozstawiła scenę, namioty i stoiska zabaw dla dzieci. Dzieci miały moc atrakcji: malowanie twarzy, malowanie domków, zjeżdżalnie, mega klocki itp. Dorośli mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych, zrobić zakupy na stoiskach kiermaszowych, a przede wszystkim posłuchać i obejrzeć występy Mażoretek, Jemioły, Solatium, EXIT i Jarosława Rynkiewicza. Był też konkurs wiedzy o Tatarach, występ zespołu Lunapark, a gwiazdą wieczoru był zespół Top One.

Impreza skończyła się około godziny dwudziestej drugiej. Był to miły akcent na zakończenie wakacji.

(foto: Lila Asanowicz)

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka

 Poznaj dobrą radę

Seniorzy województwa podlaskiego są Aktywni + i  chcą mieć wpływ na życie społeczne.

W naszym województwie jest  piętnaście rad seniorów. Działają w : Puńsku, Czarnej Białostockiej, Sokółce, Bielsku Podlaskim, Choroszczy, Supraślu, Wasilkowie, Łapach, Kuleszach Kościelnych, Dąbrowie Białostockiej, Augustowie, Sejnach, Suwałkach, Łomży. Wybory do szesnastej białostockiej rady planowane są jesienią. Działa też Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Baner Aktywni +

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS)  powstał w 2020 roku dzięki środkom z Programu ASOS). Działa nadal, aby wspierać te rady a także pomagać grupom aktywnych społeczników, którzy chcieliby, aby na terenie ich gminy powstała rada seniorów. Pomaga, szkoli, doradza, wspiera finansowo rady seniorów i grupy inicjatywne dzięki środkom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z  Programu  na rzecz osób starszych „Aktywni plus”  na lata 2021-2025.  Projekt realizuje Stowarzyszenie Szukamy Polski.

Prace OWPRS w Sokółce

Celem projektu jest kontynuacja prowadzenia Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS), którego zadaniem jest wspieranie rad seniorów działających w województwie podlaskim oraz wspomaganie procesu powstawania nowych rad w regionie. Projekt jest reakcją na główny problem rad seniorów – niedostatek wiedzy i umiejętności ich członków, a także na potrzebę integracji 15 działających już rad seniorów (wymianę doświadczeń, dobrych praktyk). Dzięki temu doskonalony jest system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej rad. Ośrodek prowadzony jest przez doświadczoną kadrę ze Stowarzyszenie Szukamy Polski. Biuro OWPRS znajduje się  w Białymstoku, działania odbywają też w siedzibach rad a także w miejscowościach, gdzie związują się grupy zainteresowane powołaniem rad.

OWPRS w Suwałkach

Wśród zaplanowanych działań OWPRS  są m.in. trzy sesje online  pod nazwą Forum Rad Seniorów. To sprawdzony pomysł debaty na Zoomie, do której zapraszani są eksperci z różnych dziedzin, parlamentarzyści, media. Najbliższe Forum z udziałem wszystkich rad odbędzie się 2 września. Najważniejszym wydarzeniem w projekcie jest II Kongres Podlaskich Rad Seniorów, który odbędzie się w Supraślu 7 i 8 września 2021 pod hasłem:” Samorząd i rady seniorów – potrzeba współpracy w Województwie Podlaskim”. Partnerem Kongresu jest Województwo Podlaskie, Program Kongresu – w załączeniu. Zależy nam, aby korzyści wynikające z aktywności obywatelskiej starszych mieszkańców i korzyści z działania rady seniorów zostały dostrzeżone także przez gospodarzy samorządu w gminach, gdzie taki rad nie ma. Dlatego na drugi dzień Kongresu będą zaproszeni również podlascy prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, którym zostaną zaprezentowane dobre praktyki rad. Odbędzie się też debata pod hasłem: „Rady seniorów – pomoc czy kłopot”, której współorganizatorem jest Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego . Podczas Kongresu przewidziane są prelekcje gości z Polski, ekspertów, prezentacja robota PHOTON, który może być wykorzystany do edukacji seniorów a także warsztaty dla członków rad seniorów.

OWPRS w Augustowie

W odpowiedzi na konkretne potrzeby rad, realizujemy szkolenia, doradztwo i coaching. Takie działania zrealizowaliśmy już w Augustowie, Sejnach, Sokółce, Suwałkach, Choroszczy, Supraślu Organizujemy Fundusz Wsparcia dla Rad w formie voucherów na działania rozwojowe. Członkowie rad myślą jak wydać z pożytkiem 1000 zł, które przewidziane są w ramach tego Funduszu. Pierwszy voucher będzie zrealizowany 18 sierpnia w formie wizyty studyjnej Rady Seniorów Gminy Supraśl w Radzie Seniorów Gminy Sejny.

Działania promocyjne to ważna część projektu. Cały czas dokumentujemy wydarzenia i spotkania z radami na fanpejdżu na Facebooku.. W zakresie medialnym  współpracujemy z Podlaską Redakcją Seniora (osoby 60+),doświadczoną w dziennikarstwie obywatelskim i prowadzącą portal podlaskisenior.pl, na podstronie którego publikowane będą informację, artykuły i materiały filmowe o projekcie oraz o działaniach poszczególnych Rad. Zrealizowaliśmy spot filmowy (internetowy) i radiowy (Polskie Radio Białystok) o projekcie, planowane są jeszcze dwa cykle emisyjne. Przewidujemy wydanie gazety „Senior Podlaski. Podlaskie Rady Seniorów”, która będzie wydrukowana i wręczona uczestnikom Kongresu.

Marszałek szczepienia,
fot. Wrota Podlasia

Stowarzyszenie Szukamy Polski już 7 rok zajmuje się tematyką senioralną. Wszystkie realizowane projekty, w które angażujemy seniorów są ze sobą powiązane i układają się w cykle. Dotychczas zajmowaliśmy się przede wszystkim indywidualnym rozwojem seniorów-liderów: pomagaliśmy im zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu komunikacji, wiedzy prawnej potrzebnej do aktywności obywatelskiej w radach seniorów i organizacjach senioralnych.
Prowadzenie OWPRS w 2021 roku jest kolejnym etapem naszego rozwoju –wzmacniamy tworzenie nieformalnej lecz stałej struktury, która będzie rozwijana i wzbogacana w kolejnych naszych przedsięwzięciach. Może się to zakończać utworzeniem ciała formalnego takiego jak Sieć Podlaskich Rad Seniorów, jeśli rady będą widziały taką potrzebę w wyniku wspólnych debat.

 

PROGRAM II KONGRESU – do pobrania i wydruku

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów

 II Podlaski Kongres Rad Seniorów

W Telewizji Seniora TVS publikujemy filmowe zaproszenie na II Podlaski Kongres Rad Seniorów, który odbędzie się 7-8 września 2021 r. w Supraślu.

Na Kongres zaprasza Marszałek Artur Kosicki i Województwo Podlaskie, które jest Partnerem Kongresu oraz Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Patronat medialny – Polskie Radio Białystok i portal podlaskisenior.pl Wydarzenie jest dofinansowane z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz osób starszych „Aktywni plus” na lata 2021-2025.
 

Filmowe zaproszenie na II Podlaski Kongres Rad Seniorów – kliknij w zdjęcie

Bożena Bednarek
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów
 
 


Supraśl w Puńsku – wizyta studyjna rady seniorów

18 sierpnia 2021 na zaproszenie seniorów i władz Gminy Puńsk Rad Seniorów Gminy Supraśl odbyła wizytę studyjną poświęconą wymianie wzajemnych doświadczeń i form działania. Była to realizacja pierwszego vocheru z Funduszu Rozwojowego w ramach działań Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów finansowanych z Programu Aktywni +.

W wizycie wzięło udział 10 członków Rady Seniorów Spotkanie rozpoczęło przywitanie przez Wójta Gminy Puńsk Pana Witolda Liszkowskiego oraz Przewodniczącą Rady Seniorów w Puńsku Panią Anielę Kluczyńską. Rada w Puńsku liczy podobnie jak supraska 15 członków.

Pierwszą część wizyty zajęła wzajemna wymiana poglądów na temat bieżącej działalności środowiska senioralnego w Puńsku reprezentującego podobnie jak cała Gmina mniejszość litewską i jej problemy społeczne, kulturalne i życiowe.

Druga część wizyty objęła miejsca i obiekty ściśle związane z działalnością seniorów, rozwijaniem ich pasji, hobby i spędzania przez nich wolnego czasu.

Zwiedziliśmy:

– Kościół pw. Wniebowzięcia NMP wraz z kolekcją wianków dożynkowych i stroików z ziół z tegorocznych plonów

– Ekspozycje Etnograficzną w starej plebanii i wystawę rękodzieła, głównie z tkanin i drewna

– Muzeum Etnograficzne założone w 1979 przez nauczyciela Józefa Vainę mieszczące się w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku

– Skansen Wsi Litewskiej ,gdzie mieliśmy możliwość degustacji potraw pogranicza polsko-litewskiego

Na zakończenie odwiedziliśmy Osadę Jaćwiesko-Pruską w Oszkiniach, i ekspozycję na wolnym powietrzu poświęconą obecności na tych terenach ludów bałtyjskich Prusów i Jaćwingów, którzy w obliczu ekspansji Państwa Krzyżackiego, książąt mazowieckich i litewskich zostali ostatecznie pokonani w XIII-XVI w.Ślad ich obecności pozostał jedynie w nazwach jezior, uroczysk i miejscach pochówku. Osada jest obiektem prywatnym, zbudowanym przez Piotra Łukaszewicza, który podkreśla swoje pruskie pochodzenie i więzy krwi.

Bardzo pięknie dziękujemy za miłe, serdeczne przyjęcie, a naszej Przewodniczce Julii dziękujemy najpiękniej.

Zdjęcia: Krzysztof Wolfram

         

Fragment Osady Prusko-Jaćwieskiej
Fragment Osady Prusko-Jaćwieskiej
Kamień upamiętniający zwycięską bitwę Prusów.
Kamień upamiętniający zwycięską bitwę Prusów.
Kościół w Puńsku pięknie udekorowany na Dożynki Gminne.
Kościół w Puńsku pięknie udekorowany na Dożynki Gminne.
Krzyś za biurkiem proboszcza wpisuje nas do księgi.
Krzyś za biurkiem proboszcza wpisuje nas do księgi.
Nasza grupa z Panią Przewodnik Julią w Skansenie.
Nasza grupa z Panią Przewodnik Julią w Skansenie.
Piękne wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców Gminy.
Piękne wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców Gminy.
Przepiękne krajki tkane przez mieszkanki gminy Puńsk.
Przepiękne krajki tkane przez mieszkanki gminy Puńsk.
Wieniec dożynkowy.
Wieniec dożynkowy.

                                                                                                            

Krzysztof Wolfram
Podlaska Redakcja Seniora Supraśl

  

APEL SENIORÓW Z DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

APEL RADY SENIORÓW Z DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ DO MIESZKAŃCÓW GMINY W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

My Seniorzy w trosce o zdrowie publiczne apelujemy – rozważcie w sercu dlaczego

warto się szczepić:

 1. Uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem;
 2. Uratujesz komuś życie;
 3. Możesz to zrobić w własnej woli;
 4. Możesz pomóc zwalczyć pandemię;
 5. Zyskasz spokój wewnętrzny z poczucia bezpieczeństwa;
 6. Szczepionki są bezpieczne;
 7. Zostaniesz zbadany;
 8. Dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności;
 9. Nastąpi poprawa jakości życia Nas wszystkich;
 10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metoda przed zarażeniem się różnymi chorobami.

Gdzie mało zaszczepionych osób tam jest dużo problemów z koronawirusem. Gdy będą zakażenia będą ograniczenia.

Z wyrazami szacunku dla Waszej wiedzy i rozsądku,

Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

fot: pixaby.comPoznaj dobrą radę

Seniorzy województwa podlaskiego są Aktywni + i  chcą mieć wpływ na życie społeczne.

W naszym województwie jest  piętnaście rad seniorów. Działają w : Puńsku, Czarnej Białostockiej, Sokółce, Bielsku Podlaskim, Choroszczy, Supraślu, Wasilkowie, Łapach, Kuleszach Kościelnych, Dąbrowie Białostockiej, Augustowie, Sejnach, Suwałkach, Łomży. Wybory do szesnastej białostockiej rady planowane są jesienią. Działa też Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS)  powstał w 2020 roku dzięki środkom z Programu ASOS). Działa nadal, aby wspierać te rady a także pomagać grupom aktywnych społeczników, którzy chcieliby, aby na terenie ich gminy powstała rada seniorów. Pomaga, szkoli, doradza, wspiera finansowo rady seniorów i grupy inicjatywne dzięki środkom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z  Programu  na rzecz osób starszych „Aktywni plus”  na lata 2021-2025.  Projekt realizuje Stowarzyszenie Szukamy Polski.

Celem projektu jest kontynuacja prowadzenia Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS), którego zadaniem jest wspieranie rad seniorów działających w województwie podlaskim oraz wspomaganie procesu powstawania nowych rad w regionie. Projekt jest reakcją na główny problem rad seniorów – niedostatek wiedzy i umiejętności ich członków, a także na potrzebę integracji 15 działających już rad seniorów (wymianę doświadczeń, dobrych praktyk). Dzięki temu doskonalony jest system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej rad. Ośrodek prowadzony jest przez doświadczoną kadrę ze Stowarzyszenie Szukamy Polski. Biuro OWPRS znajduje się  w Białymstoku, działania odbywają też w siedzibach rad a także w miejscowościach, gdzie związują się grupy zainteresowane powołaniem rad.

Wśród zaplanowanych działań OWPRS  są m.in. trzy sesje online  pod nazwą Forum Rad Seniorów. To sprawdzony pomysł debaty na Zoomie, do której zapraszani są eksperci z różnych dziedzin, parlamentarzyści, media. Najbliższe Forum z udziałem wszystkich rad odbędzie się 2 września. Najważniejszym wydarzeniem w projekcie jest II Kongres Podlaskich Rad Seniorów, który odbędzie się w Supraślu 7 i 8 września 2021 pod hasłem:” Samorząd i rady seniorów – potrzeba współpracy w Województwie Podlaskim”. Partnerem Kongresu jest Województwo Podlaskie, Program Kongresu – w załączeniu. Zależy nam, aby korzyści wynikające z aktywności obywatelskiej starszych mieszkańców i korzyści z działania rady seniorów zostały dostrzeżone także przez gospodarzy samorządu w gminach, gdzie taki rad nie ma. Dlatego na drugi dzień Kongresu będą zaproszeni również podlascy prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, którym zostaną zaprezentowane dobre praktyki rad. Odbędzie się też debata pod hasłem: „Rady seniorów – pomoc czy kłopot”, której współorganizatorem jest Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego . Podczas Kongresu przewidziane są prelekcje gości z Polski, ekspertów, prezentacja robota PHOTON, który może być wykorzystany do edukacji seniorów a także warsztaty dla członków rad seniorów.

W odpowiedzi na konkretne potrzeby rad, realizujemy szkolenia, doradztwo i coaching. Takie działania zrealizowaliśmy już w Augustowie, Sejnach, Sokółce, Suwałkach, Choroszczy, Supraślu Organizujemy Fundusz Wsparcia dla Rad w formie voucherów na działania rozwojowe. Członkowie rad myślą jak wydać z pożytkiem 1000 zł, które przewidziane są w ramach tego Funduszu. Pierwszy voucher będzie zrealizowany 18 sierpnia w formie wizyty studyjnej Rady Seniorów Gminy Supraśl w Radzie Seniorów Gminy Sejny.

Działania promocyjne to ważna część projektu. Cały czas dokumentujemy wydarzenia i spotkania z radami na fanpejdżu na Facebooku.. W zakresie medialnym  współpracujemy z Podlaską Redakcją Seniora (osoby 60+),doświadczoną w dziennikarstwie obywatelskim i prowadzącą portal podlaskisenior.pl, na podstronie którego publikowane będą informację, artykuły i materiały filmowe o projekcie oraz o działaniach poszczególnych Rad. Zrealizowaliśmy spot filmowy (internetowy) i radiowy (Polskie Radio Białystok) o projekcie, planowane są jeszcze dwa cykle emisyjne. Przewidujemy wydanie gazety „Senior Podlaski. Podlaskie Rady Seniorów”, która będzie wydrukowana i wręczona uczestnikom Kongresu.

Stowarzyszenie Szukamy Polski już 7 rok zajmuje się tematyką senioralną. Wszystkie realizowane projekty, w które angażujemy seniorów są ze sobą powiązane i układają się w cykle. Dotychczas zajmowaliśmy się przede wszystkim indywidualnym rozwojem seniorów-liderów: pomagaliśmy im zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu komunikacji, wiedzy prawnej potrzebnej do aktywności obywatelskiej w radach seniorów i organizacjach senioralnych.
Prowadzenie OWPRS w 2021 roku jest kolejnym etapem naszego rozwoju –wzmacniamy tworzenie nieformalnej lecz stałej struktury, która będzie rozwijana i wzbogacana w kolejnych naszych przedsięwzięciach. Może się to zakończać utworzeniem ciała formalnego takiego jak Sieć Podlaskich Rad Seniorów, jeśli rady będą widziały taką potrzebę w wyniku wspólnych debat.

 

PROGRAM II KONGRESU – do pobrania i wydruku

Bożena Bednarek
Stowarzyszenie Szukamy Polski
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów 

Inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

 

Propozycje inicjatyw Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

Sokólscy seniorzy

1. Zgłoszenie, aby jeden z punktów sesji Rady Miejskiej raz na pół roku był
poświęcony problemom seniorów.
2. Poprawa stanu zadaszenia przy Przychodni Medyk.
3. Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej

-autobusy niskopodłogowe
-otwieranie tylnych drzwi, zatrzymywanie się na wszystkich przystankach
-podjeżdżanie do krawężników (ułatwienie wsiadania niepełnosprawnym)
-odpowiednia ławka przy szpitalu

4.Karta Seniora

-bezpłatna komunikacja miejska kobietom od 60 lat, mężczyznom od 65 lat
-bezpłatne szczepienia p/grypie powyżej 65 lat
-50% zniżki na basen
-50% zniżki na bilety do kina i imprezy Sokólskiego Ośrodka Kultury

5.Bezpłatne badania profilaktyczne.

6.Utworzenie miejsca na „jarmark różności” 1x w tygodniu (umożliwienie
sprzedaży seniorom drobnych rzeczy i produktów z działek).

Sokólscy seniorzy obradują

Fot. Jolanta Wołągiewicz

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora SokółkaAktywni plus

Seniorzy województwa podlaskiego chcą mieć wpływ na życie społeczne. Wykonały pierwszy krok tworząc rady seniorów. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów działa, aby wspierać te rady a także pomagać grupom aktywnych społeczników, którzy chcieliby, aby na terenie ich gminy powstała rada seniorów.

Pomagamy, szkolimy, doradzamy, wspieramy finansowo rady seniorów i grupy inicjatywne. O naszych działaniach piszemy na podlaskisenior.pl Napisz do nas. owprs2020@gmail.com

Projekt realizuje Stowarzyszenie Szukamy Polski ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu na rzecz osób starszych „Aktywni plus” 

Spot radiowy kliknij w zdjęcie poniżej

Bożena Bednarek

 

 

 Łomżyńska Rada Seniorów aktywna w realu

Po długiej przerwie związanej z pandemią, po raz pierwszy w tym roku, spotkali się w realu członkowie Łomżyńskiej Rady Seniorów. Posiedzenie Rady z udziałem Andrzeja Stypułkowskiego zastępcy Prezydenta Miasta Łomża  odbyło się 21 czerwca 2021 roku w Domku Pastora. W trakcie obrad podsumowano działania Rady i placówek senioralnych w czasie pandemii oraz zaplanowano działania na dalszą część roku.

Posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniorów

Członkowie Łomżyńskiej Rady Seniorów (ŁRS) zaprezentowali się po raz pierwszy w koszulkach z logo Rady i Miasta Łomża. W tle sali stał rollup Rady, a przewodnicząca Grażyna Czajkowska rozdała członkom notesy opatrzne logo Rady, wizytówki oraz torby. Materiały wizualizujące Radę zostały zakupione w ramach projektu Stowarzyszenia Szukamy Polski z Białegostoku „Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”.

Co było?

Ograniczenia w organizacji posiedzeń spowodowały, że członkowie Rady kontaktowali się telefonicznie lub spotykali się w mniejszych grupkach, uaktywnili się też w Internecie. Aby wszyscy mieli wiedzę o aktywności Rady, przewodnicząca Grażyna Czajkowska przedstawiła zebranym działania i inicjatywy podejmowane w okresie pandemii.

Najważniejsze aktywności członków Rady to m.in.: udział w spotkaniach, warsztatach, Podlaskim Kongresie Rad Seniorów, Forach Podlaskich Rad Seniorów, Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów poświęconym rozwojowi rad seniorów w Polsce, w VI sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów poświęconej sytuacji osób starszych w Polsce, w pracach zespołu do spraw przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, akcji maseczkowej, w tworzeniu projektu dokumentu dotyczącego rozwoju lokalnego Łomży (w celu pozyskania przez Miasto środków finansowych z funduszy norweskich), udział w działaniach zmierzających do zmiany Ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa w zakresie dotyczącym rad seniorów, nawiązanie współpracy z łomżyńskimi uczelniami i radami społecznymi oraz udział w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Kierowniczki Klubu Seniora i Dziennego Domu Pobytu poinformowały o funkcjonowaniu placówek w okresie pandemii oraz o wsparciu udzielanym w tym czasie seniorom.

Efektem udziału w kilku projektach jest m.in. Gazeta Seniora SREBRNI (wkładka do Tygodnika Narew), materiały wizualizujące Radę, fachowiec dla seniorów i osób z niepełnosprawnością, wizytówka Rady (dostępna na stronie https://www.youtube.com/watch?v=Je9lu6JeD10&t=9s) oraz informacje o Radzie zamieszczone w publikacjach „Poradnik dla rad seniorów województwa podlaskiego. Pytania i odpowiedzi”, „Rozwój Ekonomii Społecznej i Solidarnej”. Członkowie Rady współpracują także z redakcją (portalem internetowym) podlaskisenior.pl.

Co będzie?

Grażyna Czajkowska przedstawiła plany Łomżyńskiej Rady Seniorów na ten rok, w tym m.in.:

 • wydanie niezbędnika osoby starszej i z niepełnosprawnością – z Urzędem Miejskim w Łomży,
 • organizacja Seniorady – z Urzędem Miejskim w Łomży,
 • udział przedstawicieli ŁRS w tworzeniu projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do 2030 roku oraz Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022 – 2030,
 • udział przedstawicieli ŁRS w Kongresie Podlaskich Rad Seniorów 7 i 8 września 2021 r. w Supraślu,
 • udział w pracach i sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
 • udział w pracach Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów,
 • kontynuowanie dziennikarstwa obywatelskiego przez członków Rady Seniorów w tym włączenie się ŁRS w tworzenie miejskiej gazety poświęconej osobom starszym, ew. wkładki do miesięcznika My z Łomży,
 • monitorowanie procesu legislacyjnego zmierzającego do zmiany Ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa w zakresie dotyczącym rad seniorów,
 • włączenie się do prac środowisk senioralnych w prace nad zmianą Ustawy o osobach starszych w kontekście kształtu i późniejszego wykorzystania sporządzanej każdego roku informacji o osobach starszych,
 • udział w konsultacjach Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030 w obszarze dotyczącym polityki senioralnej,
 • współpraca ze środowiskiem łomżyńskich seniorów w kierunku utworzenia w Łomży poradni geriatrycznej i oddziału geriatrycznego,
 • udział członków Rady w działaniach organizacji pozarządowych.
Posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniorów

Członkowie ŁRS dyskutowali też o możliwościach tworzenia senioralnych klubów dzielnicowych (osiedlowych) lub klubów babci, dziadka i wnuczka, w których byłby kącik dla dzieci, a dziadkowie i babcie w czasie zabawy wnucząt, mogliby spotkać się ze sobą i też aktywnie spędzać czas.

Ponadto Przewodnicząca zaproponowała, by polityka senioralna była jednym z obszarów Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Łomża na lata 2022 – 2030 oraz wyraziła chęć udziału ŁRS w pracach nad tworzeniem tej strategii.

Posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniorów

Przedstawiła pomysł, by sprawozdania z działalności Łomżyńskiej Rady Seniorów mogły być corocznie punktem posiedzeń komisji/sesji Rady Miejskiej Łomży, aby radni mogli zapoznać się z pracą Łomżyńskiej Rady Seniorów. Zachęcała uczestników posiedzenia do zaangażowania się w kampanię Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2022.

Członkowie Rady wyrazili też swoje oczekiwania związane z utworzeniem w strukturze Urzędu Miejskiego stanowiska pełnomocnika ds. osób starszych, otrzymaniem lokalu biurowego z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Rady oraz włączaniem Rady do udziału w ważnych uroczystościach miejskich.

 

Aktualności z Ratusza

Grażyna Czajkowska z Zastępcą Prezydenta Miasta Łomży Andrzejem Stypułkowskim

Uczestniczący w posiedzeniu Zastępca Prezydenta Andrzej Stypułkowski włączał się do dyskusji oraz odpowiadał na liczne pytania członków Rady. Wyraził otwartość na realizację pomysłów w nowej perspektywie finansowej. Będzie to zależało od potrzeb i aktywności samych seniorów oraz od możliwości finansowych Miasta. Poinformował członków ŁRS o planowanym remoncie i adaptacji na potrzeby Klubu Seniora dwóch budynków przy ul. Nowogrodzkiej (wcześniej użytkowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej), tuż przy Parku Jakuba Wagi.

– Przenosząc Klub z ul. Mickiewicza kierujemy się bezpieczeństwem seniorów, chcemy zapewnić Państwu odpowiednie warunki – mówił Zastępca Prezydenta. Wyraził otwartość na potrzeby osób starszych oraz nadzieję, że budynki zostaną przekazane seniorom już jesienią.

Na zakończenie posiedzenia członkom Łomżyńskiej Rady Seniorów w koszulkach z logo ŁRS i Miasta Łomża wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Członkowie Łomżyńskiej Rady Seniorów na tle panoramy Piątnicy

Grażyna Czajkowska

Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów

 

Fot. Kamil Brzostowski

 Zielona Księga w sprawie starzenia się

Komisja Europejska przedstawiła w styczniu 2021 roku „Zieloną Księgę w sprawie starzenia się. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami”. Zapoczątkowała ona debatę na temat wyzwań i szans, związanych ze starzeniem się społeczeństwa w Europie

fot. pixabay.com

 

Żyjemy w dobrym zdrowiu i dłużej niż poprzednie pokolenia. Jest to jednak równocześnie źródło nowych wyzwań i szans, które musimy mieć na względzie – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do Spraw Demokracji i Demografii Dubravka Šuica.

Szacunki wskazują, że w krajach Unii Europejskiej w kolejnych latach liczba osób starszych będzie systematycznie wzrastać. Obecnie osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią 20 procent ludności, a w 2070 roku  wskaźnik ten ma wynieść 30 procent. Odsetek osób w wieku powyżej 80 lat natomiast ma wzrosnąć ponad dwukrotnie i w 2070 roku osiągnąć 13 procent. Podobnie szacuje się, że liczba osób potencjalnie potrzebujących opieki długoterminowej wzrośnie z 19,5 mln w 2016 roku do 23,6 mln w 2030 roku i 0,5 mln w 2050 roku. (źródło: Sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat skutków zmian demograficznych, czerwiec 2020 r.)

Fot. pixabay.com

Biorąc pod uwagę analizy demograficzne, w styczniu br. Komisja Europejska przedstawiła „Zieloną Księgę w sprawie starzenia się. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami”, która ma zapoczątkować szeroką debatę na temat wyzwań i szans stojących przed rządzącymi w zakresie starzenia się społeczeństwa, w szczególności biorąc pod uwagę Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz inicjatywę ONZ „Dekada starzenia się w dobrym zdrowiu”. Kwestia demografii została uznana jako priorytetowa w programie politycznym Komisji Europejskiej.

W Zielonej Księdze przyjęto podejście uwzględniające cykl życiowy odzwierciedlający uniwersalny wpływ starzenia się społeczeństwa na wszystkie pokolenia i etapy życia. Podkreślono zarazem, jak ważne jest osiągnięcie odpowiedniej równowagi między zrównoważonymi rozwiązaniami dotyczącymi systemu opieki społecznej a wzmocnieniem międzypokoleniowej solidarności i sprawiedliwości pomiędzy osobami młodymi i starszymi.

Uwzględniono w niej wszystkie kwestie, od promowania zdrowego stylu życia i uczenia się przez całe życie począwszy, po wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi. W dokumencie podkreślono potrzebę zwiększenia liczebności siły roboczej, przypomniano o nowych możliwościach w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz zbadano wpływ starzenia się na nasze perspektywy zawodowe, dobrostan, emerytury, systemy zabezpieczenia społecznego i produktywność.

W Zielonej Księdze w sprawie starzenia się wyróżniają się dwie idee, dzięki którym starzenie się społeczeństwa może odbywać się w pozytywny sposób.  Pierwsza z nich to idea całożyciowego uczenia się, całożyciowego rozwoju i wykorzystania potencjału zawodowego. W jej ramach mowa jest nie tylko o systemowej edukacji, ale także o reintegracji zawodowej, zdobywaniu nowych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych w aktywności ekonomicznej i zawodowej, przedsiębiorczości osób starszych, o nowych technologiach i innowacjach, o srebrnej gospodarce, o wykorzystaniu potencjału regionów słabiej rozwiniętych, w tym obszarów wiejskich, a w szczególności o edukacji cyfrowej. Natomiast druga koncepcja, silnie akcentowana w dokumentach światowych i europejskich, to koncepcja zdrowego i aktywnego starzenia się, polegająca na promowaniu zdrowego stylu życia przez całe życie, obejmująca nawyki konsumpcyjne i żywieniowe, a także poziomy aktywności fizycznej i partycypacji społecznej.

Przedstawiono też nowe możliwości, wyzwania i szanse dla osób przebywających na emeryturze. Są to działania dające możliwość pobudzania aktywności, np. wolontariat, świadczenie opieki, działania międzypokoleniowe, mobilność seniorów.

Podkreślono, że w przypadku większości osób emerytura wiąże się ze spadkiem dochodów i dla niektórych z nich stanowi zagrożenie ubóstwem. W szczególności dotyczy to kobiet i osób z niepełnosprawnościami. Istnieje problem utrzymania adekwatnych, sprawiedliwych i zrównoważonych emerytur w starzejącym się społeczeństwie i konieczność odkładania dodatkowych oszczędności, co jest wynikiem zarysowującej się niewydolności systemów emerytalnych, wynikającej z malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym i rosnącej liczby emerytów.

Wydłużanie średniego dalszego trwania życia zwiększa ryzyko pojawienia się choroby lub niepełnosprawności. Rosną zatem potrzeby w zakresie zdrowia, opieki długoterminowej i innych usług wsparcia. Wyzwania w sektorze opieki długoterminowej obejmują zapewnianie dostępu do takiej opieki oraz odpowiedniej siły roboczej, a także ich przystępność cenową i wysoką jakość usług.

Wskazuje się, że wykwalifikowany personel, solidne systemy opieki długoterminowej, innowacje społeczne i technologiczne, integracja opieki a także zaangażowanie do działań przedsiębiorstw i organizacji społecznych wpłynie na poprawę warunków życia osób starszych, zmniejszy się też ryzyko izolacji i osamotnienia.

Dokument poddany był konsultacjom publicznym, ale informacja o nich nie była ogólnie dostępna. Stąd też z Polski wpłynęło do Komisji Europejskiej tylko kilka opinii i uwag, które można odszukać na stronie https://ec.europa.eu/.

W sprawie Zielonej Księgi toczyła się też debata na Komisji do Spraw Unii Europejskiej Polskiego Sejmu, gdzie stanowisko Rządu RP przedstawił Minister Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Stwierdził on, że przyjęte w Polsce strategie, programy i dokumenty kierunkowe na szczeblu krajowym są spójne z Zieloną Księgą. Zarówno w stanowisku Rządu jak i opinii posła sprawozdawcy Agnieszki Dziemianowicz – Bąk zwrócono uwagę na problem występowania w Polsce znaczących opóźnień w realizacji polityk senioralnych w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie opieki długoterminowej i systemu ochrony zdrowia

Rozwiązania przedstawione w Zielonej Księdze wymagają współdziałania wszystkich europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych organizacji i instytucji. W przypadku problemu starzenia się społeczeństwa nie chodzi jedynie o utrzymanie wzrostu gospodarczego i państwo opiekuńcze, ale o społeczeństwo jako całość i o sposób interakcji między pokoleniami. Oprócz szukania rozwiązań politycznych dotyczących społeczno – gospodarczego wpływu starzenia się, należy rozmawiać o tym, w jaki sposób zapewnić wszystkim możliwość uczestnictwa w życiu naszych społeczeństw. Wymaga to aktywnego zaangażowania w dyskusję zarówno osób młodych, jak i starszych.

– (…) chodzi o to, jak żyjemy razem jako społeczeństwo. Rozwiązanie problemu zmian demograficznych ma kluczowe znaczenie dla budowania bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwapowiedziała Dubravka Šuica.

Na szczeblu UE istotna część pracy związanej z systemowym, przemyślanym wspieraniem solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami będzie toczyć się także w związku z rozdysponowywaniem środków finansowych.

Zachęcam do zapoznania się z zapisami Zielonej Księgi dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en i do wykorzystywania w działaniach proponowanych rozwiązań.

 

Grażyna Czajkowska

Redakcja Podlaskiego Seniora, Łomża

Opracowano na podstawie:

 1. Zielona Księga w sprawie starzenia się. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami
 2. Opinia na temat Zielonej Księgi w sprawie starzenia się. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami (COM(2021) 50 final) Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu z dnia 09.04.2021
 3. Transmisja archiwalna z posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP w dniu 14.04.2021 r.

#ZielonaKsięga #starzeniesię #demografia #osobystarsze #seniorzy #UniaEuropejska #KomisjaEuropejska 

V Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego – zapis filmowy

 

 Pamięć Sybiru

Na zaproszenie budowanego w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru Rada Seniorów Gminy Supraśl odbyła wizytę studyjną jako grupa testowa przed oficjalnym otwarciem Muzeum, które otwarte będzie 17 września 2021 w rocznicę napaści Sowietów na Polskę.

Grupa seniorów z Rady Seniorów Gminy Supraśl

15 -osobowa grupa zapoznała się ze stanem przygotowań do udostępnienia szerokiej publiczności najnowszej placówki muzealnej w Polsce. Sami uczestnicy stanowili swoistą grupę treningową dla obsługi Muzeum na etapie przygotowawczym przed jej otwarciem. Uczestnicy wizyty jednomyślnie wyrazili uznanie dla jakości i wartości wykonanej dotąd pracy, podkreślając pietyzm i staranność w aranżacji całej ekspozycji. Szczególne wrażenie na zwiedzających zrobiły umieszczone w poszczególnych częściach ekspozycji zdjęcia, listy i inne dokumenty osób podlegających deportacji na Sybir będących członkami rodzin lub znajomymi, często sąsiadami oglądających wystawę.

Tą drogą Rada Seniorów Gminy Supraśl pragnie złożyć kierownictwu Muzeum Pamięci Sybiru serdeczne podziękowania.

zdjęcia; Krzysztof Wolfram

Krzysztof Wolfram
Podlaska Redakcja Seniora Supraśl

  

V Forum rad seniorów 

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów(OWPRS) i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego zapraszają członków rad oraz przedstawicieli samorządów i media do udziału V Forum on line, które odbędzie się 25 czerwca.

V Forum Rad Seniorów – online

Kolejne, V Forum  Rad Seniorów Województwa Podlaskiego planujemy na 25 czerwca 2021 o naszej stałej porze godz. 11;00 – 13:00. Tym razem będziemy rozmawiać o nowych wojewódzkich dokumentach strategicznych dotyczących rozwiązywania problemów społecznych i spraw osób starszych w naszym regionie. Nasze zaproszenie na Forum przyjęła Elżbieta Rajewska-Nikonowicz, dyrektor ROPS w Białymstoku, która omówi te dokumenty i odpowie na Państwa pytania.. Dodatkowo porozmawiamy o opublikowanej ostatnio  GUS analizie statystycznej ” Sytuacja osób starszych w Polsce w 2019 r.”

Sytuacja_osob_starszych_w_polsce_w_2019_roku – kliknij

Przedstawimy też założenia projektu, który realizować będzie OWPRS  w ramach Programu „Aktywni+”, Już oferujemy radom szkolenia, doradztwo i indywidualne wsparcie członków rad oraz vouchery. Zastanowimy się też nad pomysłami inicjowania powstawania nowych rad w regionie. W ramach projektu przygotujemy się m.in. do II Kongresu Rad Seniorów Województwa Podlaskiego.

OWPRS prowadzony jest przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.
Partnerem Strategicznym jest Województwo Podlaskie. Patronem medialnym jest portal podlaskisenior.pl i Polskie Radio Białystok.

Strategia_Polityki_Spolecznej_Wojewodztwa_Podlaskiego_do_roku_2030 -kliknij

Zgłoszenia na Forum – owrsp2020@gmail.com. Informacje: Informacje: podlaskisenior.pl

Bożena Bednarek

 

 

  

V Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego on line

Forum on line  piętnastu Rad Seniorów Województwa Podlaskiego planujemy na 25 czerwca 2021. Tym razem będziemy rozmawiać o nowych wojewódzkich dokumentach strategicznych dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. Gościem Forum będzie dyrektor ROPS w Białymstoku.

Na Forum zapraszają Stowarzyszenie Szukamy Polski i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Jeżeli chcesz, aby powstała  rada w Twojej gminie, napisz do nas: owrsp2020@gmail.com lub zajrzyj na stronę podlaskisenior.pl

Partnerem Strategicznym Programu jest Województwo Podlaskie a patronem medialnym Forum jest Polskie Radio Białystok.

Bożena Bednarek
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad seniorów

tablica_patronaty


V Forum rad seniorów

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS) i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego zapraszają członków rad oraz przedstawicieli samorządów i media do udziału V Forum online, które odbędzie się 25 czerwca. 

tablica V Forum Podlaskich Rad Seniorów

Kolejne, V Forum  Rad Seniorów Województwa Podlaskiego planujemy na 25 czerwca 2021 o naszej stałej porze godz. 11;00 – 13:00. Tym razem będziemy rozmawiać o nowych wojewódzkich dokumentach strategicznych dotyczących rozwiązywania problemów społecznych i spraw osób starszych w naszym regionie. Nasze zaproszenie na Forum przyjęła Elżbieta Rajewska-Nikonowicz, dyrektor ROPS w Białymstoku, która omówi te dokumenty i odpowie na Państwa pytania.. 

Przedstawimy też założenia projektu, który realizować będzie OWPRS w ramach Programu „Aktywni+”, W jego ramach oferować będziemy szkolenia, doradztwo i indywidualne wsparcie członków rad oraz vouchery. Zastanowimy się też nad pomysłami inicjowania powstawania nowych rad w regionie. W ramach projektu przygotujemy się m.in. do II Kongresu Rad Seniorów Województwa Podlaskiego..

OWPRS prowadzony jest przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.
Partnerem Strategicznym jest Województwo Podlaskie. Patronem medialnym jest portal podlaskisenior.pl

Zgłoszenia na Forum – owprs2020@gmail.com

Informacje: Informacje: podlaskisenior.pl

Bożena Bednarek
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów

 Silny głos podlaskich rad seniorów – spot radiowy

W województwie podlaskim działa 15 rad seniorów. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów pomaga w zdobyciu wiedzy i umiejętności członkom rad, aby jak najskuteczniej reprezentowali potrzeby seniorów w dialogu z władzami samorządowymi. Wzmacniamy ten głos  poprzez organizację Forów z udziałem wszystkich rad seniorów w regionie. Dzięki temu rady mogą się wymieniać opiniami, doświadczeniami i działać wspólnie. 

A gdyby tak w  naszym województwie powstało najwięcej rad? To możliwe! Jeżeli chcesz, aby powstała  rada w Twojej gminie, napisz do nas: owprs2020@gmail.com lub znajdź nas w Internecie.
Zapraszają Stowarzyszenie Szukamy Polski i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Partnerem Strategicznym Programu jest Województwo Podlaskie.

Bożena BednarekMiejska Rada Seniorów w Sejnach zaprasza seniorów do włączenia się w aktywne życie miastaJak radzą rady seniorów w Podlaskiem

Wolontariat, współpraca z samorządem, udział w sesjach rad miejskich inicjowanie zmian w przepisach o samorządach, działania na rzecz społeczności lokalnej – to tylko niektóre przykłady pracy rad seniorów województwa podlaskiego.

Pandemia pokrzyżowała nieco plany, ale nie zatrzymała działań rad seniorów w naszym regionie. Można było przekonać się o tym podczas IV Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego 19 maja 2021 roku.  Mówiono o sprawach bieżących, problemach, potrzebach i działaniach. Oto przykłady takich działań z Augustowa, Łap i Supraśla

logo – _Rada_Seniorow_Augustów

Augustowska Rada Seniorów

Świetnie radzi sobie Rada Seniorów w Augustowie. Jej przewodnicząca Helena Jolanta Sołtys do sukcesów działań rady zalicza nabycie umiejętności  pracy z mediami społecznościowymi. W jego wyniku powstał profil społecznościowy rady, gdzie zamieszczane są aktualne informacje dotyczące seniorów. Jej członkowie uczestniczyli w opracowaniu wniosku do Urzędu Miejskiego pt. Zegarek Życia i Usługi Opiekuńcze. W ramach wolontariatu zorganizowano pomoc w zakupach potrzebującym. Spotykają się raz na kwartał, aby omówić i wdrożyć w miarę potrzeb działania.  Czynnie uczestniczą online we wszystkich forach Rad Seniorów Województwa Podlaskiego. To wielki sukces, że dzięki staraniom  rady i dobrej współpracy z Urzędem Miejskim powstanie w Augustowie, Centrum Aktywności Seniora. Zorganizowano IV Augustowski Dzień Seniora. Członkowie rady uczestniczyli w szkoleniu Lokalne Usługi Społeczne w obliczu demografii. Przewodnicząca uczestniczyła w lutym tego roku w sesji Rady Miejskiej. Rada Seniorów i wzięła udział w projekcie do Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego  Łąka Kwietna. Inne przykłady aktywnego uczestnictwa Rady to Pozytywny Marsz Kobiet promującym zdrowy styl życia i profilaktykę raka piersi oraz  Augustowska Sztafeta po Zdrowie . W planach na przyszłość jest nawiązanie współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Augustowa i zorganizowanie  kursu obsługi komputera dla seniorów. Ważnym wydarzeniem będzie spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Wspierania Rad Seniorów Województwa Podlaskiego na warsztatach kompetencyjnych 11 czerwca 2021 r. 

Seniorka pisze na laptopie_zdj, BB

Gminna Rada Seniorów w Łapach

Działania Gminnej Rady Seniorów z Łap ograniczyła pandemia COVID-19. Jednak poprzez współpracę z Urzędem Miasta i regularnym spotkaniach raz w miesiącu z burmistrzem, magistrat jest na bieżąco informowany o potrzebach działań na rzecz seniorów. Z inicjatywy Rady Seniorów w Dniu Święta Ziemi 22 kwietnia 2021 roku zorganizowano sprzątanie miejsc najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców Łap pod hasłem: „Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna”. Uczestnicy otrzymali sadzonki drzew i krzewów ozdobnych. Jak mówi przewodnicząca Stanisława Grzybowska dążeniem rady seniorów jest zabezpieczenie w budżecie gminy dotacji na działania rady, która nie posiada żadnego źródła finansowania.

logo Rady Supraśl

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Młoda stażem rada seniorów z Supraśla ma na swoim koncie wiele osiągnięć i sukcesów, co potwierdza, że jest radą skuteczną. Na IV Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego przedstawiła sprawozdanie z działania od 15 grudnia 2020 do chwili obecnej. Wiele się działo w tym czasie u supraskich seniorów za przyczyną  rady. Było to zgodne z wytycznymi Burmistrza Supraśla w okresie trwania pandemii. Dzięki zakupionej aplikacji Zoom odbyło się 12 posiedzeń Rady Seniorów w składzie pozwalającym na podejmowanie uchwał. W trzech z nich uczestniczył burmistrz Radosław  Dobrowolski. Rada Seniorów uczestniczyła we wszystkich Forach Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, biorąc aktywny udział w formułowaniu apelu do społeczeństwa w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Inicjowała i brała udział w redagowaniu petycji do naczelnych władz RP o przyspieszenie prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym,  regulującej na nowo tryb powoływania rad seniorów i nadanie im nowych kompetencji i uprawnień. Opracowano zmiany w Statucie Rady Seniorów Gminy Supraśl w formie uchwały Rady Miejskiej. Poprawiono relacje między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a  Radą Seniorów. Supraska Rada Seniorów spotkała się z przewodniczącą Rady Miejskiej Supraśla Moniką Suszczyńską, aby omówić bieżące problemy Rady Seniorów. Opracowano plan pracy rady na drugie półrocze 2021 roku. Rada bierze udział w tworzeniu koncepcji Leśnego Parku Uzdrowiskowego. Jej przedstawiciele uczestniczyli w sesjach rady miejskiej i pracach komisji  statutowych w sprawach ochrony przyrody i planach zagospodarowania przestrzennego gminy. Opracowano scenariusz i zlecono produkcję filmu “Seniorzy Gminy Supraśl”, teraz trwają prace nad formą jego rozpowszechniania. Przygotowywane są wnioski o dotacje. W wyniku interpelacji, interwencji i rozmów Rady Seniorów  z władzami Gminy Supraśl doszło do skutku uruchomienie specjalnej linii autobusowej Białystok – Supraśl. Trwają prace na rzecz wprowadzenia 50% zniżki na przejazd autobusami PKS dla emerytów i rencistów poniżej 70 roku życia.  Wszystkie informacje o działaniach Rady zamieszczane są na stronie internetowej  i profilu Facebooka – powiedzieli Krzysztof Wolfram – przewodniczący Rady Seniorów z Supraśla i Bożenna Chmielewska – członek zarządu rady.

Jak widać podlaskie rady seniorów chcą wrócić do swojej aktywności sprzed pandemii.

 

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok    Interpelacja poselska

Pierwszą interpelację w sprawie finansowania i powoływania rad seniorów złożył Stefan Krajewski, Posła na Sejm RP.

flaga polska biało-czerwona

Na petycję III Forum  Rad Seniorów Województwa Podlaskiego odpowiedział Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szrot.

 
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów prowadzony przez Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i 14 rad seniorów z naszego regionu czekają jeszcze na odpowiedź Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Premiera oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 fot: pixabay.com
 
 
 


IV Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego za nami

Potrzeby rad seniorów to temat IV Forum Podlaskich Rad Seniorów. Mówili o tym przedstawiciele rad seniorów z naszego województwa.

IV Forum Rad Seniorów grafika

19 maja 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli rad seniorów województwa podlaskiego. Chociaż pandemia pokrzyżowała im plany, miejmy nadzieję, że rady powrócą do dawnej aktywności. Od ponad roku wyjątkowa sytuacja wymusiła spotkania w trybie online. Jak powiedziała Bożena Bednarek z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, działalność ich ograniczyła się do spotkań w internecie. Nie udało nam się osobiście spotykać, ale wracamy do spotkań na żywo, na razie na świeżym powietrzu. Są plany aby spotkać się z organizacjami działającymi na rzecz seniorów.

Echo wysłanej petycji 

Na IV Forum wrócił temat petycji w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w kontekście zapisów dotyczących rad seniorów, przygotowanej przez uczestników kwietniowego spotkania. Przypomniała o tym Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Dokument został wysłany do adresatów oraz parlamentarzystów podlaskich biorących udział w ostatnim forum. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów otrzymał informację zwrotną z Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Refleksje Rad Seniorów

O potrzebie zmian współpracy rad seniorów z samorządami mówiła Grażyna Czajkowska z Łomżyńskiej Rady Seniorów.

Trwa przepychanka na temat, jak ma wyglądać pomoc samorządów, zarówno finansowa jak i techniczna radom, powiedział Krzysztof Wolfram, przewodniczący Rady Seniorów w Supraślu. Wskazał też na problem zbyt małej liczby zaszczepionych seniorów. 

Uczestnicy spotkania prezentowali, co udało się zrobić a z jakimi działaniami trzeba będzie poczekać do kolejnego złagodzenia obostrzeń pandemicznych. Jak się okazało, pomimo trudnego czasu rady doskonale sobie radzą w swoich działaniach. W sytuacjach trudnych, mogą liczyć na wsparcie Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Przewidziane są szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne.

Jak bumerang wrócił temat braku rady seniorów w Białymstoku, stolicy województwa. Jej pierwsza kadencja zakończyła się w styczniu tego roku, ale prezydent nie zdecydował się na powołanie nowej. Dopiero teraz białostocki magistrat przedstawił do konsultacji społecznych projekt uchwały powołującą w Białymstoku radę seniorów i statut, całkowicie w nowym brzmieniu, przygotowany przez miejskich urzędników. Do organizacji społecznych zostały przesłane karty zgłoszeniowe kandydatów na członków rady, których wybierze prezydent miasta.

W województwie podlaskim jest 15 rad seniorów przy samorządach gminnych i jedna przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Miejmy nadzieję, że dołączy do nich miejska rada seniorów z Białegostoku.

 Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniorów Białystok

Zapis IV Forum Podlaskich Rad Seniorów

 

 Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19 – kliknij

 IV Forum rad seniorów 19 maja 2021.

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów(OWPRS) i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego zapraszają członków rad oraz przedstawicieli samorządów i media do udziału IV Forum online, które odbędzie się 19 maja.


Na III Forum 15 rad seniorów oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski wystosowało petycję w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w kontekście zapisów dotyczących rad seniorów.

Chodzi o prawne możliwości ich finansowania i funkcjonowania nie tylko w gminach, ale też w miastach, powiatach i województwach.  Petycja została wysłana do adresatów – Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera RP, Rzecznika Praw Obywatelskich  i wszystkich Posłów Podlaskich.
Informacje zwrotne nadeszły już z Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP (petycja przekazana do Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Czekamy też na reakcję podlaskich parlamentarzystów, którzy brali udział w III Forum.
Dokument z treścią petycji opublikowaliśmy w mediach społecznościowych i przekazaliśmy do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy rad Seniorów, Jest opublikowany na profilu  Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów na Facebooku i powinno być rozesłane do zrzeszonych rad  z zaproszeniem do wsparcia tego apelu.

grafika-forum-maj-

Kolejne, IV Forum  Rad Seniorów Województwa Podlaskiego planujemy na 19 maja 2021 o naszej stałej porze godz. 11;00 – 13:00. Tym razem będziemy rozmawiać o  bieżących sprawach i planach wszystkich rad seniorów. Przechodzimy trudny czas związany z pandemią. Chcemy porozmawiać o Waszych działaniach w tym okresie. Poprosimy każdą Radę o przygotowanie  krótkiej wypowiedzi  o sukcesach i problemach jakie napotkaliście. Porozmawiamy też o najpilniejszych potrzebach, przedstawimy nasze plany – czekamy na wyniki konkursu Aktywni + 2021, powinny być lada moment. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli spotykać się z Wami w realu, szykujemy się już do szkoleń, warsztatów i debat poza platforma Zoo. Na Forum Rozpoczniemy też dyskusję na temat propozycji sposobu wyborów Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego następnej kadencji.

Szczegóły i link do spotkania zostanie przesłany jak zwykle drogą mailową . Prosimy o przekazanie informacji i linku pozostałym członkom rad  oraz o zorganizowanie wspólnego oglądania tam, gdzie będzie to możliwe.

Jolanta Wołągiewicz
Przewodnicząca Rady Seniorów
przy Marszałku Województwa
OWPRS

 

——————————————————————————————————————————————————- 

Łomżyńska Rada o III Forum Rad Seniorów

Pomimo pandemii COVID – 19 i związanych z nią obostrzeń Łomżyńska Rada Seniorów aktywnie uczestniczy w spotkaniach podlaskich rad organizowanych przez Radę Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów oraz w pracach dotyczących ważnych dla rad i seniorów tematów.

V posiedzenie Zespołu do Spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP 29.01.2020

Przyszłości rad seniorów, zdrowiu i lepszej starości poświęcone było III Forum Podlaskich Rad Seniorów, które odbyło się 21 kwietnia br.

Przyszłość rad seniorów

Obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku wraz z późniejszymi zmianami daje radom gmin możliwość tworzenia rad seniorów, które mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

W naszym kraju istnieje 2807 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 16 wojewódzkich, 380 powiatowych i 2477 gminnych. Jednak tylko nieco ponad 400 z nich (mniej niż 20%) powołało rady seniorów. Zainteresowanie taką formą aktywności obywatelskiej jest duże, ale według opinii istniejących rad seniorów czynnikami hamującymi powoływanie i funkcjonowanie rad są zbyt pasywne regulacje ustawowe nie dające radom gmin zbyt dużych możliwości co do wyposażania rad seniorów we właściwe kompetencje oraz środki do działania. Oczekiwania środowisk senioralnych co do ról, jakie powinny pełnić rady seniorów są o wiele większe niż te, które nakłada na nie ustawa i te, które regulują ich statuty.

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację demograficzną, kierując się doświadczeniem w działalności i lokalnymi potrzebami, rady seniorów od kilku lat wypracowują propozycje zmian w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa. Chodzi tu o czytelne przepisy, które umożliwią powoływanie na wszystkich szczeblach samorządu podmiotów reprezentujących osoby starsze oraz dadzą narzędzia do prawidłowego ich funkcjonowania.

Łomżyńska Rada Seniorów dołączyła do ogólnopolskiego ruchu rad seniorów działającego w kierunku oczekiwanego przez seniorów ustawowego umocowania rad. Rada Seniorów w sierpniu 2019 roku skierowała pisma do łomżyńskich Posłów Bernadety Krynickiej i Lecha Antoniego Kołakowskiego z prośbą o wsparcie w procesie legislacyjnym postulatów rad seniorów dotyczących zmian w ustawach o samorządzie terytorialnym. Przewodnicząca – Grażyna Czajkowska brała czynny udział w pracach Zespołu do Spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, które również wyraziły swoją opinię dotyczącą tych zmian.

W związku ze wstrzymaniem prac nad zamianami w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, podlaskie rady seniorów, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski wystosowały do decydentów petycję o jak najszybsze przygotowanie i uchwalenie nowelizacji ustaw w części dotyczącej tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego rad seniorów. Treść petycji opracowana przez zespół w składzie: Krzysztof Wolfram, Grażyna Czajkowska, Maria Jolanta Lauryn, Bożena Bednarek i Jolanta Wołągiewicz została przedstawiona uczestnikom III Forum, tj. członkom podlaskich rad seniorów oraz podlaskim parlamentarzystom.

Piętnaście podlaskich rad seniorów oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski podpisało się pod petycją skierowaną do prawodawców, a uczestniczący w spotkaniu Posłowie: Mieczysław Kazimierz Baszko, Stefan Krajewski, Paweł Krutul, Robert Winnicki oraz w imieniu Posła Roberta Tyszkiewicza – asystent Adam Utko zadeklarowali wsparcie postulatów podlaskich rad w procesie legislacji projektu ustawy o zmianie ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa w obszarze dotyczącym rad seniorów.

Jest już pierwsza reakcja na petycję Podlaskich Rad Seniorów. Kancelaria Premiera poinformowała nas o przekazaniu petycji w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym do rozpatrzenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 Potrzeby podlaskich rad seniorów

Stowarzyszenie Szukamy Polski prowadzące Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów przeprowadziło ankietowe badanie potrzeb podlaskich rad seniorów. Problemy i potrzeby rad są bardzo różne, a ich wyartykułowanie spowoduje ukierunkowanie działań Ośrodka na rzecz rad w przyszłości. Będą one skierowane na ich wzmocnienie, dostarczenie im kompetencji niezbędnych do dobrego funkcjonowania. Równocześnie konieczna jest debata na temat roli rad seniorów i ich pozycji (zwłaszcza wobec lokalnego samorządu), a także zwiększania poczucia wpływu osób starszych na własne życie i współtworzenie społeczności lokalnej.

Dla zdrowej i lepszej starości

W polskim systemie ochrony zdrowia brakuje zintegrowanego podejścia do osób starszych, a współczynnik geriatrów na liczbę osób starszych jest najniższy w Europie.

Problem ageismu czyli dyskryminacji seniorów w dostępie do należytych usług leczniczych w Polsce jak również monitoring systemu ochrony zdrowia pod kątem praktyki leczenia farmakologicznego osób starszych jest tematem projektu pn. „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”. Jego założenia podczas Forum zaprezentowały: prof. Barbara Bień – Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz dr Eliza Szadkowska – Prezes Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.

Grażyna Czajkowska i Stanisław Kaseja podczas VI sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 01.10.2020 r.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w ramach projektu zostaną opublikowane w raporcie i wykorzystane do działań rzeczniczych i edukacyjnych. Kampania edukacyjna „Dla Zdrowej i Lepszej Starości” obejmie m.in. akcje informacyjne, webinaria, konferencje prasowe, sympozjum eksperckie. W ramach projektu powstanie handbook dla lekarzy oraz poradnik o prawach pacjenta seniora. Podjęte zostaną także działania na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych na poziomie centralnym służących realizacji praw pacjenckich seniorów. Wiele działań w ramach projektu będzie skierowanych do seniorów, a także współtworzonych przez seniorów.

Organizatorzy zapraszają na inaugurację projektu „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”, która odbędzie się 30 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Dołączyć do wydarzenia można wybierając jedną z opcji:

Tematy, które były poruszane na Forum są istotne nie tylko dla obecnych seniorów, ale także dla młodszego pokolenia i decydentów. Dotyczą one bowiem prawa, ale też zdrowia i dostępu do usług medycznych, a te mają znaczący wpływ na aktywność obywatelską osób starszych w społeczności lokalnej.

Organizatorami Forum była Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Szukamy Polski, a otworzył je Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, który wspiera wszelkie aktywności osób starszych i uznaje za bardzo ważne kwestie prawne dotyczące rad seniorów jak również ochrony zdrowia osób starszych.

Grażyna Czajkowska
Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów

fot. Aleksandra Wójcik

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rada Seniorów Gminy Supraśl informuje

21 kwietnia 2021 odbyło się III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego z udziałem parlamentarzystów województwa podlaskiego.

W debacie poświęconej  petycji do władz Państwa wzięło udział ponad 100 przedstawicieli 15 rad seniorów, w tym sześciu członków Rady Seniorów Gminy Supraśl. Idea opracowania petycji powstała na II Forum Rad Seniorów Województw Podlaskiego w wyniku dyskusji nad niezadowalającym i zbyt wolnym stanem prac w Parlamencie nad nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym w zakresie powstawania i kompetencji rad seniorów  w współczesnych warunkach.

Założenia do petycji przygotował Krzysztof Wolfram Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl. Po  dyskusji nad tekstem petycji odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem jako stanowiska III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego. Petycję uchwalono jednogłośnie.

Petycja – kliknij

Obecni  na III Forum parlamentarzyści zobowiązali się do popierania petycji w kontaktach z instytucjami Państwa oraz w zespołach parlamentarnych Sejmu i Senatu RP pracujących nad nowelizacją właściwych ustaw. W debacie wzięli udział posłowie; Mieczysław Baszko, Stefan Krajewski, Paweł Krutul, Robert Winnicki oraz przedstawiciel Roberta Tyszkiewicza. Debata odbyła się w trybie on-line;  zapis debaty jest dostępny w Internecie.

Krzysztof Wolfram
Przewodniczący Rady Seniorów
Gminy Supraśl

 

——————————————————————————————————————————————————-Prawda i fałsz o szczepieniach seniorów

Prawda i fałsz o szczepieniach seniorów – to temat Drugiego Forum Podlaskich Rad Seniorów spotkania online podlaskich rad seniorów, które odbędzie się 22 stycznia 2021 o 11.00 na platformie Zoom.

fot. screen z Forum

W Internecie krąży wiele niesprawdzonych, kłamliwych wręcz informacji na temat COVID-19 i fałszywych wiadomości o szczepieniach przeciwko tej chorobie. Powodują one chaos informacyjny, a to właśnie osoby starsze są najbardziej podatni na ujemne skutki bałaganu informacyjnego.

I tu dobra wiadomość na początek 2021 roku. Jak zapowiadano  na grudniowym Forum Podlaskich Rad Seniorów, kolejne Forum będzie  poświęcone szczepieniom przeciw COVID-19.  22 stycznia 2021 roku (w piątek) w godzinach  11.00 – 13.00  odbędzie się  II Forum Podlaskich Rad Seniorów. Jego temat: „Prawda i fałsz o szczepieniach seniorów”.  Do udziału w spotkaniu, zgodnie z sugestiami uczestników grudniowego spotkania,  zaproszono  prof. Barbarę Bień, konsultanta wojewódzkiego ds. geriatrii, członka Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i prof. Joannę Zajkowską,  podlaskiego wojewódzkiego konsultanta ds. epidemiologii. Organizatorzy liczą też na obecność pana Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, który przyjął zaproszenie na to spotkanie i zadeklarował pomoc w działaniu Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, który prowadzić będzie Stowarzyszenie Szukamy Polski wraz z Radą Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Aby jak najlepiej wykorzystać doświadczenie i wiedzę ekspertów, organizatorzy Forum proszą poszczególne rady seniora o przesłanie pytań i ewentualnych wątpliwości nurtujących środowisko seniorów, które rady reprezentują. Pytania dotyczące pandemii oraz szczepień prosimy przesyłać pod : owsprs2020@gmail.com. Zebrane i opracowane pytania zostaną zadane uczestniczącym w Forum ekspertom.  Im więcej pytań i odpowiedzi na nie, tym mniej wątpliwości i większa wiedza na temat COVID-19, sposobów zabezpieczenia się przed pandemią i argumentów na temat decyzji o szczepieniu. 

Podczas Forum zaplanowano też dyskusję i głosowanie  nad apelem zainicjowanym przez Radę Seniorów Gminy Supraśl w sprawie szczepień seniorów przeciwko COVID-19.

 

 Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

——————————————————————————————————————————

W Telewizji Seniora TVS przedstawiamy relację filmową z I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów zrealizowaną przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.

W dniach  2 i 3 września 2020 r. przedstawiciele 15 Rad Seniora spotkali się na I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów w Supraślu. Były tam prelekcje, warsztaty, debata nad wartościami i debata nad wspólną strategią działania oraz wzajemne poznanie się .

Aby obejrzeć film kliknij w zdjęcie poniżej:

widok na salę z uczestnikami I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów
uczestnicy I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów

Kongres objął  patronatem marszałek województwa podlaskiego. Województwo Podlaskie było  też Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Stowarzyszenie Szukamy Polski inspiruje wiele działań na rzecz aktywności seniorów. Tym razem wspiera przedstawicieli 16 Rad Seniorów w województwie podlaskim. Powołano Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów umożliwiający zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy, oraz podnoszenie kompetencji społecznych przedstawicieli wszystkich rad w regionie. Dodatkowo wspiera Rady promocyjnie i finansowo  w formie voucherów na rozwój. Biuro Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów mieści się w Białymstoku przy ul. św. Rocha 10 lok.306 . Zaprasza od poniedziałku do czwartku w godz.10.00-14.00. Kontakt mailowy: owprs2020@gmail.com

Wizytówki Rad Seniorów

Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie

Rada Seniorów Miasta Augustowa

Rada Seniorów Gminy Choroszcz

Łomżyńska Rada Seniorów

Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

Miejska Rada Seniorów w Sejnach

Miejska Rada Seniorów w Sokółce

Gminna Rada Seniorów w Puńsku

Projekt  jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych ASOS 2014 – 2020

 

 

Bożena Bednarek
Telewizja Seniora TVS

  

Spotkanie w Supraślu

Prelekcje, warsztaty, debaty o wartościach i strategii działania oraz wiele innych atrakcji – tak można w skrócie podsumować  I Podlaski Kongres Rad Seniorów.

2 i 3 września 2020 roku przedstawiciele rad seniorów z naszego regionu na zaproszenie Stowarzyszenia Szukamy Polski – organizatora wydarzenia,  przyjechali do Supraśla aby integrować się, wymienić doświadczeniami i wziąć udział w warsztatach edukacyjnych. Jak powiedziała Maria Lauryn z Suwalskiej Rady Seniorów: “ Razem możemy więcej – pomóc, podzielić się doświadczeniem i po to to spotkanie”.

Otwierając kongres Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego powiedział: “Dla nas, zarządu województwa, korzystanie z waszej wiedzy, doświadczenia życiowego i zawodowego jest bardzo istotne, bo tylko wtedy będziemy mogli z sukcesem współpracować tak, aby nasze pomysły jak najlepiej trafiły do seniorów”.

Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu jeden z zaproszonych gości –  Jarosław Dobrowolski, burmistrz gminy i gospodarz miasta Supraśl: “My jako samorząd uczymy się współpracy z seniorami. Dlatego ten kongres jest dla nas bardzo ważny”. Sytuację ekonomiczną i zdrowotną podlaskich seniorów przedstawiła Bożena Tomaszewska, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Białymstoku.

Jak wspierać Rady Seniorów?

Prowadzące spotkanie: Bożena Bednarek, Jolanta Wołągiewicz
Prowadzące spotkanie: Bożena Bednarek, Jolanta Wołągiewicz

“Kongres to jedynie część naszego przedsięwzięcia. Po nim nastąpi praca bardziej indywidualna, dostosowana do potrzeb poszczególnych rad, które będziemy odwiedzać”  – powiedział Jan Oniszczuk ze Stowarzyszenia Szukamy Polski. Opowiedział o założeniach projektu Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Umożliwi on nowopowstającym radom, ale też tym, które borykają się z trudnościami w działaniu zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń poprzez nawiązanie współpracy z bardziej doświadczonymi radami. Wesprze też je finansowo, oferując vouchery  w wysokości 1000 zł.

Pierwszy dzień kongresu zakończyły warsztaty edukacyjne na tematy:”Czego jest w bród a czego brakuje radom seniorów”, które poprowadziła Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab, “Integracja ze sobą i otoczeniem – podstawy dobrej komunikacji zespołowej” poprowadziła Magdalena Gołaszewska dziennikarka. Trzeci temat warsztatów poprowadzonych przez Dominika Sołowieja  “Technologia cyfrowa w radach seniorów – kłopot czy pomoc”.

Po pracowitym dniu obrad uczestników kongresu na spacer po Supraślu zaprosili  burmistrz miasteczka Jarosław Dobrowolski z przewodniczącym Rady Seniorów w Supraślu Krzysztofem Wolframem.

Dobre praktyki z Pomorza

W drugim dniu kongresu uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami współpracy zachodniopomorskich rad seniorów. Prelekcję i warsztaty poprowadził Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej w Koszalinie.

Z inicjatywy uczestników Kongresu sformułowano list do Marszałka Województwa Podlaskiego z prośbą o pomoc w  rozwiązaniu problemu finansowania Rad Seniorów i  wstawiennictwo Marszałka  u Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Sejmie RP. List podpisało 57 uczestników Kongresu w Supraślu. Kopia listu w załączeniu.

Co czwarty z nas to senior

Jak podają statystyki w 1990 roku 12,8 % społeczeństwa stanowiły osoby 60+, w roku 2000 liczba ta wzrosła do 14,8 %, w roku 2010 osiągnęła 16,8% aby w 2019 roku wzrosnąć do 21,9 %. Już niedługo co czwarty mieszkaniec regionu to będzie osoba powyżej 60 roku życia. Jest to siła, którą można wykorzystać do tworzenia polityk publicznych, pewnych programów – powiedziała Bożena Bednarek z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. 

Po co rady seniorów?

Rady seniorów pełnią rolę konsultacyjną i doradczą. Mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminy (np. koperty życia , centra seniorów jak to ma miejsce w Łomży).

Kongres poprowadziły  Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i  Bożena Bednarek redaktor naczelna portalu www.podlaskisenior.pl. A w organizację i obsługę Kongresu włączyły się przedstawicielki Podlaskiej Redakcji Seniora: Krystyna Cylwik (jednocześnie członkini Rady Seniora przy Marszałku Województwa Podlaskiego), Jolanta Falkowska, Elżbieta Urban, Janina Żarnowska i Maria Beręsewicz.

Kongres zrealizowany był przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach projektu “Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”.  Zadanie zostało sfinansowane w ramach programu MRPIPS “Aktywizacja Społeczna Osób Starszych  (ASOS) na lata 2014-2020. Partnerem strategicznym wydarzenia było Województwo Podlaskie Honorowy patronat – marszałek województwa. Opiekę medialną zapewniły Wrota Podlasia  i Radio Białystok.

Materiały do pobrania

Odpowiadając na potrzeby uczestników Kongresu przedstawiamy  prezentacje przedstawione podczas wydarzenia – w formie plików do pobrania;

1.Prezentacja ogólna przygotowana przez organizatorów Kongresu.(do pobrania)
2. ”Sytuacja i aktywność seniorów w województwie podlaskim” –  Bożena Tomaszewska , ROPS w Białymstoku(do pobrania)

3. “Razem czy osobno” –  Marii Lauryn, Suwalska Rada Seniorów(do pobrania)

4. “Standardy – czym są, czym nie są: – Łukasz Cieśliński,Pracownia Pozarządowa w Koszalinie.(do pobrania) 

5. Kopia listu uczestników Kongresu do Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego(do pobrania)

1/12
Praca zespołowa - dobre praktyki
Praca zespołowa - dobre praktyki
Praca zespołowa
Praca zespołowa
Prace nad dobrymi praktykami Rad Seniorów
Prace nad dobrymi praktykami Rad Seniorów
Jan Oniszczuk - Stowarzyszenie Szukamy Polski
Jan Oniszczuk - Stowarzyszenie Szukamy Polski
Uczestnicy Kongresu
Uczestnicy Kongresu
Tworzenie dobrych praktyk Rad Seniorów
Tworzenie dobrych praktyk Rad Seniorów
Praca zespołowa
Praca zespołowa
Sala obrad
Sala obrad
Koordynatorki projektu
Koordynatorki projektu
Marszałek województwa podlaskiego
Marszałek województwa podlaskiego
Uczestnicy kongresu
Uczestnicy kongresu
Baner kongresu
Baner kongresu

 

Wizytówki Rad Seniorów

Fot: Krystyna Cylwilk
Janina Żarnowska
Maria Beręsewicz
Teresa Wysocka Kluczny
Marcin Nawrocki

 Krystyna  Cylwik

                                                                       Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok

—————————————————————————————————————————————————-

I Podlaski Kongres Rad Seniorów

Tego jeszcze w naszym regionie nie było. W dniach 2-3 września 2020 r. przedstawiciele 16 Rad Seniora spotkają się na I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów w Supraślu. Prelekcje, warsztaty, debata nad wartościami i wspólną   strategią działania a także wzajemne poznanie się – to główne cele Kongresu, które swym patronatem objął marszałek województwa podlaskiego. Województwo Podlaskie jest też Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Rady seniorów istnieją w ponad 300 polskich gminach. Pełnią rolę konsultacyjną i doradczą, mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminę. W skład rady seniora wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz lokalnych podmiotów działających na rzecz osób starszych, m.in. UTW i innych organizacji senioralnych. Rady te różni sposób powołania, sposób naboru członków, styl działania. W województwie Podlaskim. W 2013 r. Rady Seniorów zostały wpisane do ustawy o samorządzie gminnym.

W naszym regionie działają następujące rady – mają status rad gminnych, miejskich i wojewódzkich:
1) Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego,
2) Miejska Rada Seniorów w Białymstoku,
3) Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów,
4) Miejska Rada Seniorów w Suwałkach,
5) Miejska Rada Seniorów w Sejnach,
6) Augustowska Rada Seniorów,
7) Gminna Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej,
8) Gminna Rada Seniorów w Kuleszach Kościelnych,
9) Gminna Rada Seniorów w Łapach,
10) Gminna Rada Seniorów w Puńsku,
11) Rada Seniorów Gminy Supraśl,
12) Rada Seniorów Gminy Choroszcz,
13) Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim,
14) Miejska Rada Seniorów w Sokółce,
15) Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka,
16) Rada Seniorów Gminy Wasilków.

Stowarzyszenia Szukamy Polski inspiruje wiele działań na rzecz aktywności podlaskich seniorów. Tym razem  realizuje przedsięwzięcie skierowane do przedstawicieli 16 Rad Seniorów w województwie podlaskim. Powołano Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów umożliwiający zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy, oraz podnoszenie kompetencji społecznych przedstawicieli wszystkich rad w regionie.  A przy okazji wspiera Rady finansowo – w formie voucherów na rozwój w wysokości 1000 zł.
Pomaga też  w promocji – powstają profesjonalne wizytówki filmowe każdej Rady, relacje filmowe, artykuły prasowe, nagrania radiowe. Powstał fanpage n Facebooku i specjalna zakładka na portalu podlaskisenior.pl Ośrodek organizuje warsztaty, doradztwo z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdej Rady. Dodatkowo inspiruje grupy nieformalne do organizowania nowych rad.

Efektem wspólnej pracy organizatorów i przedstawicieli Rad uczestniczących w projekcie będzie też przygotowanie i opublikowanie Poradnika Podlaskich Rad Seniorów „Pytania i odpowiedzi”. Organizatorzy mają nadzieję na wspólne korzyści oraz wymianę wiedzy i doświadczeń i integrację Rad.  Mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, realizują różne formy kontaktu – wirtualne, telefoniczne oraz osobiste spotkania z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów – ze względu na te obostrzenia – weźmie udział po 3 przedstawicieli każdej z rad.

Wizytówki Podlaskich Rad Seniorów

Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie

Rada Seniorów Miasta Augustowa

Rada Seniorów Gminy Choroszcz

Łomżyńska Rada Seniorów

Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

Miejska Rada Seniorów w Sejnach

Miejska Rada Seniorów w Sokółce

Biuro Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów mieści się w Białymstoku przy ul. św. Rocha 10 lok.306 i zaprasza od poniedziałku do czwartku w godz.10.00-14.00. Kontakt: owprs2020@gmail.com tel. 602 383 682

Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych ASOS 2020.

 

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, Wrota Podlasia i podlaskisenior.pl

Bożena Bednarek
Stowarzyszenia Szukamy Polski

 

 


 

W telewizji seniora TVS przedstawiamy filmowe zaproszenie na I Podlaski Kongres Rad Seniorów, który odbędzie się 2-3 września 2020 r. w Supraślu. Kongres objął patronatem Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Aby obejrzeć film kliknij w zdjęcie poniżej:

Jolanta Wołągiewicz, koordynatorka Kongresu

Kongres realizowany jest przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”. Zadanie sfinansowano w ramach ASOS 2014-2020.

 

Bożena Bednarek
Telewizja Seniora TVS
Podlaska Redakcja Seniora

 


 

Zakładka OŚRODEK WSPIERANIA PODLASKICH RAD SENIORÓW (OWPRS) na podlaskisenior.pl  – jest do Państwa dyspozycji.  Zapraszamy do lektury do przysyłania informacji do o radach, ich działaniach, składach, prezydiach/zarządach, problemach, radościach i komentarzach o polityce senioralnej w skali lokalnej i ogólnopolskiej. A my będziemy to publikować.

Chcemy też przyjeżdżać do Państwa na spotkania szkoleniowe i doradcze, jeśli dacie nam znać, jaki termin Wam pasuje. Korzystajcie z maila do Biura OWPRD: owprs2020@gmail.com,
janekoniszczuk@gmail.com ,
tel. kontaktowy 602 383 682.

2-3 września w Supraślu w Ośrodku „Pięć Dębów” w Supraślu organizujemy I Podlaski Kongres Rad Seniorów. Hasło przewodnie Kongresu to: „Siła współpracy, moc integracji”.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Ze względu na obostrzenia sanitarne nie możemy zaprosić całych składów Rad, tylko po 3 przedstawicieli każdej Rady. Poniżej załączamy kwestionariusz, prosimy o wypełnienie i jak najszybsze odesłanie nam mailem tego dokumentu. Dzięki temu będziemy mogli odpowiednio przygotować zakwaterowanie uczestników (pokoje 2-osobowe) i zadbać o odpowiednio dobraną dietę, jeśli zajdzie tak potrzeba.

 

I PODLASKI KONGRES RAD SENIORÓW
Siła współpracy, moc integracji
Supraśl  2-3 września 2020
Ośrodek 5 Dębów, ul. Rymarka 7, 16-030 Supraśl

Ramowy Program
I dzień 2 września

10.00 -11.00

Recepcja Kongresu, poranna kawa

 

11:00 – 11:10

Otwarcie obrad

 

11:10 – 11:15

Powitanie uczestników przez Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego

11:15 – 11:20

Powitanie uczestników przez Radosława Dobrowolskiego,  Burmistrza Supraśla

11:20 – 11:30

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniora – założenia projektu  Jan Oniszczuk, Stowarzyszenie Szukamy Polskli

11:30 – 12:20

Prezentacja uczestników poszczególnych Rad Seniorów (3-4 minuty dla każdej z  Rad)

12:20 – 12:35 

Sytuacja i aktywność  seniorów w województwie podlaskim Elżbieta Rajewska – Nikonowicz, Dyrektor ROPS w Białymstoku

12:35 – 12:50

Rady Seniorów – razem czy  osobno? Maria Lauryn –Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Suwalska Rady Seniorów

12:50 – 13:00

Prezentacja ekspertów prowadzących warsztaty w sesji popołudniowej

13:00 – 14:00

 

obiad

                                                          godzina

warsztat

14:00 – 15:00

15:15 – 16:15

16:30 – 17:30

Czego jest w bród a czego  brakuje Radom Seniora

Agnieszka Maszkowska

Grupa

niebieska

Grupa

czerwona

Grupa

 zielona

Integracja ze sobą i z otoczeniem – podstawy dobrej

komunikacji zespołowejMagdalena Gołaszewska

Grupa

 zielona

Grupa

niebieska

Grupa

czerwona

Technologia cyfrowa w Radach Seniorów  – kłopot

 czy pomocDominik Sołowiej

Grupa

czerwona

Grupa

 zielona

Grupa

niebieska

         

 

17:30 – 20:00 

Chwila relaksu – Krzysztof Wolfram (Rada Seniorów Gminy Supraśl) zaprasza na spacer po Supraślu

20:00

Kolacja integracyjna*

 

*Każda Rada Seniora przedstawi się na wesoło wszystkim uczestnikom – forma dowolna: śpiew, wiersz, skecz, taniec, kalambur lub coś innego  w wykonaniu  całej reprezentacji Rady Seniora  (rekwizyty, przebrania, transparenty i inne gadżety wskazane)

 

II dzień 3 września

9:30 – 10:00

Recepcja, kawa powitalna

 

10:00 – 10:10

Otwarcie II Dnia Podlaskiego Kongresu  Rad Seniorów

 

10:10. -10:18

Film o powstawaniu Rad Seniorów w naszym regionie 

 

10:20 – 10:45

Doświadczenia współpracy zachodniopomorskich Rad Seniorów  – po co standardy? Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa, Koszalin

10:45 – 11:30

Standardy funkcjonowania podlaskich Rad Seniorów – dyskusja  World Cafe

11:30 – 11:45

przerwa kawowa

11:45 –  12:15

 

Omówienie rezultatów pracy przy stolikach World Cafe i wnioski

12:15 – 12:40

Pytania, wnioski, uwagi uczestników

 

12:40 – 12:50

Podsumowanie Kongresu i zamknięcie  obrad

 

12:50 – 13:00

Wspólne zdjęcie uczestników Kongresu

 

13:00 – 14:00

Obiad

 

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy – do pobrania


 I PODLASKI KONGRES RAD SENIORÓW – program do wydruku

 

RAMOWY PROGRAM przestawia się następująco: (kliknij)

 

Bożena Bednarek

 

 


 

 

Wspólnota Obywatelska – refleksje łomżyńskiego seniora

Przedstawiamy opinię Stanisława Kasei z  Łomżyńskiej Rady Seniora na temat historii współczesnej Polski od czasów Solidarności po dzień dzisiejszy. Wszystkich przedstawicieli Rad Seniora w województwie podlaskim oraz naszych czytelników zapraszamy do dyskusji lub komentarzy. 

 

Należy zrobić wszystko, aby ludzie Solidarności znowu przemówili. Chciałbym, aby po latach oddać klimat tamtych czasów, czego byłem naocznym świadkiem. Należy przekazać rzetelną ocenę tamtego okresu, który był trudny dla Polaków. Niech to będą wydarzenia historyczne o sierpniu 1980 roku.
Nie chcę, aby o tym okresie mówiono i pisano, że było.

Jestem człowiekiem zbyt starym, nie umiem chodzić w stadzie, śpiewać w chórze, pierwszy rzucić kamieniem w bliźniego, ani go wychwalać. Mogę być denerwujący dla otoczenia. Kto takich ludzi potrzebuje?  Przeżyłem bezkrwawą rewolucję Solidarności. Czy dane mi będzie przeżyć podobne przemiany wynikające z ruchu obywatelskich i organizacji pozarządowych, której początkiem może być 2020 rok, wynikający z lipcowych wyborów na Prezydenta RP?

Początek jest frapujący. W ruchu demokratycznym może być zaangażowanych 10 milionów obywateli, porównywalnie do 9,5 miliona ludzi pracy pierwszej Solidarności demokratycznej.
W wydarzeniach lipca 2020 roku nie ma nudy. Będą zapewne opracowania naukowe z analizami porównawczymi i komentarzami. Polska na naszych oczach znów staje się inna. Mamy wizję budowy Polski zielonej i cyfrowej. Nie mogą w tym zakresie być ograniczenia przez nadmiernie rozbudowany aparat biurokratyczno-partyjny. Nie wolno niszczyć tkanki społeczno-samorządowej, budowy społeczeństwa obywatelskiego. Brak skutecznego ośrodka decyzyjnego. Efekty ludzkiej pracy nieracjonalnie są wykorzystane.

Staram się poszukać najbardziej odpowiedniej formy inwersji i narracji okresu sierpnia 1980 roku i lipca 2020 roku. Jest to edycja Polska, państwa obywatelskiego odnosząca się do naszego codziennego życia społeczno-politycznego.  Cieszy nas każde szczęśliwe życie. Zasadniczym źródłem narracji jest przekaz bohaterów tamtych i obecnych dni, tak jak pamiętamy, że było lub jak chcielibyśmy aby było.

Rewolucję ustrojową roku 89 można uznać za sukces Polski.
W pojęciu społecznym była to jednak rewolucja klasy średniej, inteligencji, której proces dokonywał się odgórnie, tzw. Reformy Balcerowicza. Na początku procesu była akceptacja społeczna, ponieważ miała wymiar zmian ekonomicznych. Jednak bunt podskórnie narastał przeciwko wpływom elit zachodniej Europy.  Czy przeżywamy obecnie Zimną Wojnę domową?

Polska dla mnie jest źródłem energii i sensu życia. Moja akceptacja Polski po 1989 roku nie była nadmiernie optymistyczna. Miałem świadomość, że trzeba zapłacić za cenę sukcesu. W tych warunkach było niemożliwe uzyskania konsensusu społecznego. Kryzys światowy w 2008 roku zaostrzył stosunki między władzą a społeczeństwem. Był to nasz Polski dramat pisany od początku przemian.  Brak było autorytetów i przywódcy, który mógłby doprowadzić Polskę do zbudowania kapitalizmu. Brakowało nam dobrego i sprawiedliwego gospodarza.

Co zwyciężyło w ostatnich wyborach? Język:
1. Wspólnoty narodowej i katolickiej
2. Antyelitarny
3. Godność dla ludu
4. Wyborcy powyżej 50 roku życia opowiedzieli się za kontynuacją obecnej polityki.

Czy nasza demokracja umiera po cichu?
Jako wyborcy mamy bardzo ograniczoną wiedzę o polityce Państwa. Czy uczniowie wynoszą ze szkoły niezbędną wiedzę o polityce naszego kraju? Nie musimy się kochać i jednoczyć, wystarczy tworzyć klimat dla dialogu. Pluralizm jest warunkiem demokracji. Należy w szerokim konsensusie wypracować program społeczny dla wszystkich grup mieszkańców.

Po roku 1989 kolejne ekipy rządowe są obciążane za afery na styku polityki i gospodarki, a także blokady społecznego i pokoleniowego awansu.  Brak zgody na system, w którym korupcja, nepotyzm, klientelizm stają się normą dla zdobywania zwolenników. Nastąpiła faktyczna likwidacja służby cywilnej, zaniechano procedury przetargowe w zamówieniach publicznych dla podmiotów prywatnych i pozarządowych, np. Ministerstwo Zdrowia (wykorzystując epidemię).
Bez wspólnej listy opozycji nie da się wygrać wyborów parlamentarnych, ani do sejmików wojewódzkich. Ordynacja wyborcza jest nieubłagalna, dla zdobycia i zachowania władzy wystarczy 36% poparcia.

Opozycja nie może sobie pozwolić na wielopartyjność w wyborach. Opozycja musi zrozumieć i odrzucić, czyli przestać powtarzać, że walka pomiędzy obozem demokratycznym a obozem władzy to nieistotna rzecz dla przyszłości Polski. „Wojna dwóch plemion” z których każde popełnia błędy, więc nie różnią się od siebie. Jest to zła diagnoza przywódców opozycji. Walka społeczeństwa obywatelskiego, broniącej praworządność i demokrację z populistyczną prawicą, jest sporem dużo ważniejszym niż spór prawicy z lewicą.

Sięgam do historii, ten podział istnieje od czasów, kiedy targowica skupiająca płatnych zdrajców, ale również ludzi uważających się za szczerych patriotów, broniących suwerenności przed jakobizmem i pruskim protestantyzmem, wystąpiła przeciwko Konstytucji 3 maja. Także ten podział wracał po 1989 roku pod różnymi postaciami, np. w sporze o przynależność do NATO i UE, o gospodarkę rynkową oraz nieśmiały rozdział Kościoła od Państwa.

Zapewniono, że nic co zostało dane przez Rząd nie będzie odebrane.  Strona demokratyczno-opozycyjna musi zaproponować własne 500+ motywacyjne, prorozwojowe, inwestujące w młode pokolenie, równości szans – małe ośrodki między dużymi metropoliami, uwolnienie dzieci ze środowisk patologicznych, obniżki podatków i zwiększenia kwoty wolnej od podatku.
Młodzieży zapewnić wiedzę i pokoleniową zmianę zastąpienia nostalgii za Państwem opiekuńczym w zamian za ograniczanie wolności.

Opozycja demokratyczna nie może wyrzec się chrześcijaństwa. Polski Kościół nie jest własnością jednej partii. Powinien być prowadzony dialog katolików świeckich z lewicą laicką. Opozycja demokratyczna musi dotrzeć na Polską wieś. Wieś jest podzielona na prawdziwych rolników i mieszkańców żyjących z zasiłków. Opozycja demokratyczna nie powinna prowadzić kulturowych wojen, w czym lubują się radykalni maniacy, których postulaty prowadzą do absurdu.

Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne nie mogą być konkurencją dla partii opozycyjnych.
Konieczny jest dialog i wsparcie. Eliminujmy z naszego pola wyrastające chwasty.
Tylko partia może zastąpić inna partię u władzy i realizować postulaty społeczne.
Zjednoczona Europa musi być silna, by znów budowała ze Stanami Zjednoczonymi Atlantycką Wspólnotę.

 

Stanisław Kaseja
Wiceprzewodniczący Łomżyńskiej Rady Seniora

 

WordPress Theme built by Shufflehound.
Translate »
Skip to content