Fundacja Zaczyn, to warszawskie stowarzyszenie, obejmujące swoim działaniem nie tylko stolicę, ale także województwo mazowieckie, a w niektórych projektach obszar całego kraju. Jej celem jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i wzmocnienie ich głosu w debacie publicznej.

Stara się wyposażyć pokolenie 60+ w kompetencje, które pozwalają na prowadzenie działań w społecznościach lokalnych. Jest to zespół międzypokoleniowy, dzięki temu tworzy wspólnotę zaangażowaną w społeczność obywatelską

Co robi, jakie działania podejmuje, na czym skupia się w swojej działalności – o tym mówi raport 2021 Fundacji Zaczyn?

Badania i statystyki nie pozostawiają złudzeń. Liczba seniorów z roku na rok wzrasta. Według Raportu 2021 Fundacji Zaczyn w 2050 roku w Polsce 40% populacji będą stanowić seniorzy. Dokument ten pokazuje, jakie działania podjęto na rzecz włączania osób starszych w aktywność obywatelską.

Jakie działania propaguje i rozwija Fundacja Zaczyn? Jak czytamy w raporcie, tworzą i rozpowszechniają działania dla osób 60 plus?

W 2020 roku została uruchomiona pierwsza w Polsce jednostka badawcza – Instytut Polityki Senioralnej. Jej celem było wypromowanie i upowszechnianie rozwiązań na rzecz starzejącego się społeczeństwa. Od lat wydawany jest magazyn Polityka Senioralna. Jest on poświęcony wyzwaniom czekającym starzejące  się społeczeństwo.

Wspomaga tworzenie polityki senioralnej na szczeblu lokalnym. Wieloletnim stażem może pochwalić się tworzona wyłącznie przez seniorów gazeta Zdaniem Seniora, dostępna na terenie całego kraju poprzez tradycyjną prenumeratę lub w wersji elektronicznej. Powstała w ramach projektu Telewizja Pokolenia i Radio SoVo docierają do szerokich mas społecznych nie tylko w wieku 60+, upowszechniając tematykę  senioralną.

Rokrocznie odbywa się w Warszawie niezwykłe wydarzenie kulturalne. Jest to Parada Seniorów. Zainspirowani przez główną inicjatorkę przemarszu DJ Wikę, seniorzy wraz z rodzinami idą w radosnym pochodzie, zakończonym prozdrowotnym festynem. W dotychczasowych edycjach wzięło udział 30 000 osób z wielu miejscowości z całej Polski.

Jednym z ważnych elementów działania Fundacji Zaczyn jest walka z wykluczeniem cyfrowym seniorów. Jest to kolejny projekt realizowany przez fundację. Każdy z uczestników zajęć mógł liczyć na indywidualny sposób nauczania. Seniorzy mogli poznać tajniki fotografii cyfrowej oraz aplikacje, mogące ułatwić codzienne życie.

Fundacja od 2018 roku prowadziła kampanię „Zrozumieć starość” w mediach samorządowych i szkołach. Miała ona przybliżyć tematykę związaną ze starzeniem się oraz zrozumienie tego procesu nie tylko przez seniorów, ale i młodsze pokolenia.

Kontynuowała działania skierowane do Rad Seniorów na Mazowszu. Organizowała szkolenia, sfinansowała kilkanaście działań lokalnych, prowadziła bezpośrednie doradztwo. W tej chwili współpracuje z sześćdziesięcioma Radami Seniorów.

W 2020 roku fundacja zrealizowała siedem projektów. Były one prowadzone nie tylko w Warszawie, gdzie ma swoja siedzibę, ale na terenie stu gmin w Polsce. Działania te służą one integracji międzypokoleniowej w tworzonych przez fundację  świetlicach  społecznych.

Tyle w skrócie raport. Tylko tyle, czy aż tyle. Biorąc pod uwagę, że 2020 rok to okres pandemii myślę, że osiągnięcia są imponujące.

Więcej informacji  na temat Fundacji Zaczyn można uzyskać na stronie zaczyn.org

Zredagowała Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora