W tym roku po raz trzeci podlaskie organizacje pozarządowe wspólnie świętowały Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji Federacja Białystok podczas „Gali Wolontariatu” 18 grudnia 2017  w Białostockim Teatrze Lalek podziękowała społecznikom wręczając im okolicznościowe medale i dyplomy. Kilkanaście osób z naszej Redakcji Senior również otrzymało medale „Wolontariusz na medal”.

W Gali wziął udział Szymon Hołownia, wygłosił specjalny wykład dla wolontariszy obecnych w sali BTL. Tym razem nie wystąpił jako publicysta, dziennikarz, czy pisarz, ale   jako aktywny wolontariusz prowadzący Fundację Kasisi i Fundację Dobra Fabryka.

„Im dłużej zajmuję się tym światem, tym bardziej wydaje mi się przerażający. Jest to świat, w którym w ciągu minuty umiera z głody sześcioro dzieci na świecie, Wolontariat to jedna z metod zmieniania tego świata. My, wolontariusze, w całej naszej działalności mamy jeden cel: zniwelować niesprawiedliwość podziału dóbr i szans na świecie w tak dużej ilości życiorysów, jak to jest tylko możliwe. Nigdy nie przestańmy tego robić!” – powiedział.

Gala wolontariatu została poprzedzona działaniami edukacyjnymi i promującymi ideę wolontariatu. W szkołach i na uczelniach w Białymstoku odbywały się warsztaty pogłębiające wiedzę uczniów – młodych liderów na temat wolontariatu i działalności społecznej, promowano też  aktywność białostockich organizacji. 17 grudnia 2017 najbardziej aktywni uczniowie i nauczyciele współpracujący z organizacjami pozarządowymi wzięli udział w  warsztatach z zakresu komunikacji społecznej, budowania zespołu i organizowania akcji społecznych „Akademia Wolontariatu”. Działania edukacyjne zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Białystok w projekcie „W drodze do wolontariatu”.

Praca, wykonywana za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna i warta szczególnego docenienia. W celu okazania szacunku dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To świetna okazja, by pokazać społeczności lokalnej ogrom wysiłku, jaki wkładają organizacje społeczne w niesienie pomocy innym ludziom, w szczególności na poziomie lokalnym. Taką okazją będą wspólne obchody dnia wolontariusza.

Gala Wolontariatu w porównaniu z dwiema poprzednimi, miała ona szerszy charakter, bo w jej przygotowanie zaangażowały się organizacje z całego regionu. Co roku udaje się przy tej okazji zgromadzić całą rzeszę zaangażowanych i aktywnych osób. Jest to także okazja do podziękowań, na co w normalnych warunkach pozostaje niewiele czasu. Dlatego też na Gali został rozstrzygnięty wojewódzki konkurs „Barwy Wolontariatu 2017”, który od lat promuje Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach, został też wręczonych 10 statuetek dla laureataów konkursy wybranych przez kapitułę.

Jak wskazują społecznicy, warto o tym pamiętać, szczególnie ze względu na fakt, że poziom zaangażowania w wolontariat wśród Polaków jest dość niski i wynosi około 18%.

„Jest on bardzo istotny dla organizacji pozarządowych” – zauważa Marcin Kruhlej, prezes Federacji Białystok. „Ponad 61% organizacji pozarządowych korzysta ze wsparcia wolontariuszy w swoich działaniach– podkreśla.

 

Wolontariusze to równie często kobiety, jak i mężczyźni , zdecydowanie częściej osoby młode (odsetek wolontariuszy wśród osób do 26 roku życia to 26%), dobrze wykształcone (z wykształceniem wyższym – 30%) oraz lepiej zarabiające (z gospodarstw domowych, których dochód przekracza 4000 złotych miesięcznie – 24%). wśród wykonywanych w ramach wolontariatu aktywności dominuje bezpośrednia pomoc, wsparcie lub działanie na rzecz innych ludzi – angażuje się w ten sposób 54% osób. Połowa (51%) osób zaangażowanych społecznie wyjaśnia to chęcią bycia przydatnym, a 46% po prostu uważa, „że w życiu trzeba pomagać”. Ponad jedna czwarta (28%) sądzi też, że warto współdziałać, a 23% deklaruje, że nie są im obojętne problemy i ważne kwestie społeczne. Aż 46% deklaruje, że takie działania sprawiają im po prostu przyjemność.

W tym roku w organizację Gali Wolontariatu zaangażowały się organizacje z różnych obszarów – zarówno Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, jak i Stowarzyszenie „My dla innych”, Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, Fundacja Dialog, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie Szukamy Polski i Podlaska Redakcja Seniora, Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat z Suwałk Pryzmat, Stowarzyszenie Barka z Sokółki oraz pracująca społecznie redakcja portalu podlaskisenior.pl. Do wspólnego świętowania organizatorzy zapraszały także inne zainteresowane instytucje, pracujące z osobami zaangażowanymi społecznie.

Gala organizowana jest we współpracy z Miastem Białystok i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Wszystkim wolontariuszom życzymy radości z pracy, uśmiechu wokół i sił do dalszej aktywności na rzecz innych.

 

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora Białystok