Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zapraszają 15 listopada 2018 r. o godz. 16.00 na uroczyste wręczenie Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego.

 

Kapituła XIV edycji Ogólnopolskiej Nagrody im. Franciszka Karpińskiego pod przewodnictwem ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszki w składzie: Jolanta Gadek, Dorota Sokołowska, Bogusława Wencław, prof. dr hab. Jarosław Ławski, prof. UwB, dr hab. Dariusz Kulesza, ks. dr. Dariusz Wojtecki, Jan Leończuk oraz Romuald Gumienniak przyznała nagrodę Krzysztofowi Kuczkowskiemu za stworzenie oryginalnego modelu poezji metafizycznej oraz zorganizowanie i prowadzenie przez ćwierć wieku dwumiesięcznika „Topos”, unikalnego ośrodka kultury i literatury chrześcijańskiej.  

 

 

 

 

Program wieczoru:

  • werdykt Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego
  • słowo J. E. ks. bp. Henryka Ciereszki – Przewodniczącego Kapituły
  • laudacja – prof. dr hab. Dariusz Kulesza
  • wystąpienie Laureata
  • Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu CHÓRU MATER ECCLESIAE

Uroczystość odbędzie się w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. Marii Skłodowskiej–Curie 14A).

Krzysztof Kuczkowski będzie też jednym z bohaterów spotkania z autorami antologii „Konstelacja Toposu”, które odbędzie się w Książnicy Podlaskiej 14 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w ramach cyklu „Środy Literackie”.

Spotkanie będzie towarzyszyło Jubileuszowej Konferencji Naukowej „«Topos»: pismo literackie, idea, środowisko artystyczne w XXV rocznicę wydania pierwszego numeru «Toposu» 1993–2018”, organizowanej w dniach 15 –16 listopada 2018 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego, Uniwersytet w Białymstoku oraz Towarzystwo Przyjaciół Sopotu – wydawcę dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Krzysztof Kuczkowski, ur. w 1955 r. w Gnieźnie to poeta, eseista, założyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika literackiego „Topos” i redaktor serii książek Biblioteka „Toposu”. Od 1995 do 2005 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego magazynu „Gitara i Bas”. Wydał zbiory wierszy Prognoza pogody (1980), Pornografia (1981), Ciało, cień (1989), Trawa na dachu (1992), Widok z dachu (1994), Stado (1995; wspólnie z Krzysztofem Szymoniakiem), Anioł i góra (1995), Niebo w grudniu (1997), Wieża widokowa (wybór wierszy, 1998), Tlen (2003), Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (2006; wspólnie z Wojciechem Kassem), Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości (2007), Wiersze [masowe] i inne (2010) oraz Ruchome święta (2017), Sonny Liston nie znał liter (2018). Publikował w czasopismach polskich i zagranicznych. Jego teksty tłumaczono na angielski, niemiecki, włoski, czeski, serbski i chorwacki. Odznaczony m.in. Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2008). Laureat Nagrody „Nowej Okolicy Poetów” za dorobek poetycki (2008), Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego (2018), Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego (2018) oraz Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki „Sopocka Muza” (1996), a także Honorowego Orfeusza (2017). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Gdyni-Orłowie.

Ogólnopolska Nagroda im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1995 roku. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m. in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Stefan Sawicki, Jan Leończuk, Waldemar Smaszcz, Wojciech Wencel, prof. Elżbieta Feliksiak, Przemysław Dakowicz, Wiesław Myśliwski, ks. Jerzy Szymik.

Celem Nagrody jest pogłębianie i upowszechnianie, czym w wymiarze chrześcijańskim jest literatura. Białystok nie jest przypadkowym miejscem wręczania tej Nagrody. Franciszek Karpiński – jeden z najwybitniejszych polskich poetów epoki oświecenia, prekursor stylu sentymentalnego w literaturze polskiej, poeta ludowy i narodowy – był związany właśnie z Białymstokiem. Przebywał na dworze Branickich od 1785 roku. To właśnie tu, w starym kościele farnym, po raz pierwszy śpiewane były „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego.

 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Podlaska Redakcja Seniora Białystok
Opracowała: Jolanta Falkowska