Wiesława Szwed, członkini teatru Bajkowe SuperBabcie jest kolejną osobą Galerii SuperSTARSów – Seniorów XXI Wieku zgłoszoną do kampanii promującej wizerunek nowoczesnych, aktywnych seniorów.

Kobieta w czerni z szalem z czerwonych piór

Anna Anchimowicz: Wiesiu, mam przyjemność przeprowadzić z Tobą wywiad. Jak to się stało, że zostałaś, podobnie jak ja, członkiem teatru Bajkowe SuperBabcie, którego członkinie zostały zgłoszone do konkursu SuperStarsi-Seniorzy XXI wieku?

Po przejściu na emeryturę zaraziłam się aktorstwem. Zainteresowałam się warsztatami dla dorosłych prowadzonych przez Agnieszkę Możejko – Szekowską w Teatrze Dramatycznym. Na zakończenie rocznych warsztatów wystawiliśmy sztukę G. Zapolskiej „Ich troje”. Potem trafiłam do Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza, gdzie uczęszczałam na zajęcia teatralne. Następnie poznałam Halinkę Zybajło i weszłam w skład grupy teatralnej „Bajkowe Superbabcie”. Widok zadowolenych dzieci, ich reakcji na naszą „grę aktorską” – bezcenny. Ich przeżywanie, ich radość i zadowolenie. Realizując te pasje odkrywam siebie i swoje emocje.

 Co spowodowało, że zainteresowałaś się konkursem SuperStarsi- Seniorzy XXI wieku?

 Zaciekawił mnie wizerunek osób starszych, będących na emeryturze.

Skąd dowiedziałaś się o konkursie SuperStarsi-Seniorzy XXI wieku?

Z portalu podlaski senior.pl. Jest tam wiele ciekawych artykułów i ogłaszanych konkursów.

Czy uważasz się za nowoczesną seniorkę?

Tak, uważam, że jestem nowoczesną seniorką. Do tej pory senior był postrzegany, jako osoba nieaktywna, siedząca w domu i opiekująca się wnukami.

Dlaczego sądzisz, że jesteś nowoczesna seniorką?

Myślę, że staram się przełamać panujący stereotyp seniora. Drzemie we mnie chęć działania, dzielenia się wiedzą, samorealizacja, poszukiwanie nowych pasji i ich realizacja, również odkrywanie siebie na nowo.

Co motywuje Ciebie do takiej działalności?

Przede wszystkim utrzymanie ciała w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej – tańczę tańce w kręgu; chęć poszerzania wiedzy- biorę udział w różnorodnych szkoleniach. Motywuje mnie, wbrew pozorom starzenie się, mimo tego, że mam dopiero 64 lata. Jednak mózg mój jest ciągle kreatywny, ciągle pobudzam swoją wyobraźnię. Kiedy prowadziłam cykl zajęć warsztatowych w Szkole Super Babci i Super Dziadka „Moje ciało-moje zdrowie” zadawano mi różnorodne pytania, to te pytania motywowały mnie, by przygotowywać kolejne zajęcia, gdyż widziałam ciekawość i zainteresowanie koleżanek-seniorek tematami dotyczącymi funkcjonowania swojego ciała.

Czym zajmujesz się obecnie, jakie pasje realizujesz? 

Pasji drzemie we mnie wiele. Jest to czytanie książek (głównie kryminałów), oglądanie filmów, o fabule których można dyskutować wieloaspektowo. Moją pasją jest też ogrodnictwo – uwielbiam pielęgnować kwiaty i otaczać się nimi. Ostatnio nawet wzięłam udział w performatywnym czytaniu Ballad i Romansów Adama Mickiewicza w Książnicy Podlaskiej. Realizując te pasje odkrywam siebie i swoje emocje.

 Jaka działalność sprawia Ci największą przyjemność? Może jest coś, czym chciałabyś się pochwalić?

Może tym, że prowadzę w wersji elektronicznej kronikę klubu seniora działającego w Klanzie. Albo też tym, że współorganizowałam inicjatywy lokalne dla mieszkańców (dzieci, młodzieży i dorosłych) osiedla Słoneczny Stok w ramach projektu „Seniorzy w akcji”, „Podlaskie lokalnie” i „Lider-Senior – Obywatel”. A może również i tym, że w ramach projektu „E-senior. Moja zmiana” uczyłam seniorki z naszego klubu obsługi komputera, wykonania fotoksiążki oraz tego jak sprawdzić czy informacje do nas docierające są prawdziwe czy fałszywe. W chwili obecnej należę do grupy Ikarek (Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju) w Stowarzyszeniu 100 – lecie Kobiet i tam realizuję inicjatywę „Znane i nieznane Białostoczanki”. W ramach tej inicjatywy zorganizowałam grę miejską „Kobiety obecne w przestrzeni miejskiej”. O naszej inicjatywie można poczytać na facebooku i stronie 100-lecia Kobiet. Pełnię również rolę sekretarza należąc do Białostockiej Rady Seniorów. A jako babcia emerytka mogę się pochwalić jedenastoma wnukami.

Gratuluję. Jesteś szczęśliwą babcią. Czy trudno jest dzielić rolę aktywnej seniorki z byciem babcią jedenastu wnuków?

Utrzymuję równowagę. Kiedy jestem potrzebna tym młodszym, pomagam, odbieram z przedszkola czy szkoły, bawię się z nimi odkrywając przed nimi świat. Kiedy przedstawiamy teatrzyk- zapraszam je do obejrzenia, potem rozmawiamy o bohaterach. Zapraszam je do uczestniczenia w moich aktywnościach w Klanzie. Z nastolatkami dyskutuję na różne tematy, w tym światopoglądowe. Rozmawiam o ich pasjach. Z racji swojego zawodu (byłam nauczycielką biologii) przygotowuję wnuków do olimpiady przedmiotowej. Jak mówią moje wnuki, jestem dla nich inspiracją.

Jak myślisz, czy zawód, który wykonywałaś przyczynił się do Twojej obecnej aktywności?

Będąc nauczycielem, wychowawcą trzeba być aktywnym i kreatywnym. Organizowałam wycieczki szkolne, apele, wiele różnych uroczystości. Zresztą aktywność mam chyba w genach, bo już, jako nastolatka należałam do harcerstwa, potem byłam społecznym instruktorem młodzieży przy PCK. Czyli aktywność to moja pasja.

Kim jest Twoim zdaniem nowoczesny senior XXI wieku, SuperStars?

Nowoczesny senior to taki, który jest otwarty na innych i tych młodych i tych starszych, szanujący ich odmienność. Jeśli zdrowie mu dopisuje i chce działać w wolontariacie to super.

Jaką radę, a może mądrość, chciałabyś przekazać młodym?

Jeśli młodzi ludzie chcieliby mnie posłuchać, to chciałabym by dostrzegali wielopokoleniowość w swoim otoczeniu. Aby czerpali z doświadczeń starszych i nie zapominali o emerytach, gdy np. w zakładach pracy organizowane są imprezy okolicznościowe. Aby dbali o naszą planetę i swoje zdrowie. Aby również przestrzegali praw człowieka. Uogólniając, lepszy świat to ludzie, których drogowskazem będzie dekalog, siłą różnorodność, a bioróżnorodność da im zdrowie i uśmiech.

Dziękuję za rozmowę. Życzę dalszych osiągnięć i sukcesów w tak potrzebnych dla pokolenia 60+ inicjatywach, których jesteś realizatorką i inicjatorką.

Fot. z zasobów rodzinnych

Z Wiesławą Szwed

rozmawiała: Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok