Ruszyła V Edycja Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

studenci V edycji Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej

18 lutego 2020 roku Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki. 44 studentów seniorów, absolwentów Uniwersytetu Zdrowego Seniora złożyło przed władzami uczelni ślubowanie i otrzymało z ich rąk materiały szkoleniowe wraz kartą zaliczeń wykładów.

To specyficzne studia. Seniorzy poznają min. najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące w tym wieku a także istotne informacje poruszające tematykę uzależnień w tej grupie wiekowej. Będą to wykłady prowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W programie zajęć znajdą się wykłady o samotności, która jest głównym problemem społecznym osób starszych, zaburzeniach snu, zaburzeniach psychosomatycznych osób starszych, zaburzeniach otępiennych a także wykład o prawach pacjenta psychiatrycznego. Seniorzy dowiedzą się, co zrobić z depresją, co zrobić z lękiem, gdy nie rozumieją swoich myśli i zachowań a chcą sobie pomóc. 

 

 

Będą to ciekawe spotkania a także kontynuacja znajomości zawartych w poprzednim roku akademickiego. Seniorzy studenci przyznają, że studiowanie na takim uniwersytecie, to sama przyjemność. 

Uniwersytet Zdrowego Seniora i Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej to prozdrowotne projekty naukowców Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ich adresatami są mieszkańcy miasta Białegostoku powyżej 60 roku życia. Nadzór merytoryczny sprawuje prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Koordynatorem projektu jest dr hab. Mateusz Cybulski. Działanie naukowców wspiera Stowarzyszenie “Pro Salute” oraz Urząd Miejski w Białymstoku. 

Chętnych do nauki jest wielu, toteż wprowadzono limitowanie naboru. Najstarszy student senior miał 90 lat. To przykład, że na naukę nigdy nie jest za późno.

 

(zdjęcia: Krystyna Cylwik)

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok