Inauguracja XXIV roku akademickiego 2017/2018  na Uniwersytecie Trzeciego Wieku  odbyła się w czwartek, 5.10.2017,  w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczestniczyli w niej,  oprócz studentów  zrzeszonych  w UTW, zaproszeni goście przedstawiciele – władz samorządowych:  Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski i reprezentujący Prezydenta Miasta – Adam Kurluta, uczelni białostockich:  profesorowie Jerzy Halicki z UwB i Jarosław Perszko z Politechniki Białostockiej, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, organizacji senioralnych, ośrodków  kultury, mediów. Opiekun z ramienia UwB – prof. Małgorzata Halicka oraz honorowi i zasłużeni członkowie UTW.

Uroczystej  immatrykulacji dokonała Prezes UTW pani Maria Szulga, wręczając studentom     I roku Legitymacje Słuchacza.

Wykład inauguracyjny – „Umowy zawierane w bieżących sprawach życia codziennego, prawa konsumentów, klauzule niedozwolone, reklamacje”  wygłosiła Joanna Kuczyńska-Leszczyńska, adwokat z Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.

Uroczystości uświetnił chór UTW śpiewając „Gaude Mater Polonia” i  „Gaudeamus igitur”,  a na zakończenie pieśni z własnego repertuaru.

Zespół Podlaskiego Seniora życzy wszystkim studentom UTW pomyślnego roku akademickiego, ciągłego głodu wiedzy, twórczych  inspiracji, spełniania marzeń i nawiązywania przyjaźni.

 

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok