Rok 2021 był czasem dużego wysiłku i równie dużych wyzwań. Udało nam się wyjść obronną ręką ze wszystkich trudności, a nawet znacząco powiększyć nasz potencjał. Stało się to przede wszystkim dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności, a dokładnie – Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO3).

Gazeta 2 str.

Wiele z naszych przedsięwzięć, jeśli nie większość, dotyczyła portalu podlaskisenior.pl. Przede wszystkim osiągnął dobry poziom informatyczny i graficzny. Ma wszystkie potrzebne funkcje: m.in. możliwości dla niedowidzących, automatycznego tłumacza na angielski i esperanto, możliwość odbioru na smartfonach i tabletach.

Portal stał się na tyle rozpoznawalny i popularny, że przyciągnął zainteresowanie agencji reklamowych. Podstawowym jego atutem jest oryginalność: nie publikujemy przedruków, właściwie wszystkie teksty są autorstwa naszych dziennikarzy lub współpracowników. To rzadkość na współczesnym internetowym rynku medialnym. Nie bez znaczenia była także kampania promocyjna, która pomogła wywindować odbiór portalu na naprawdę wysoki poziom. Szczegóły (dla wytrwałych i specjalistów) – wewnątrz numeru na str. 6.

Powoli i konsekwentnie rozwijamy dział podcastów. Dzięki dotacji kupiliśmy sporo dobrego sprzętu; wstępnie przeszkoliliśmy reporterów. Teraz pracujemy nad pomysłami cyklicznych audycji tzw. formatów. Potrzeba nam jeszcze trochę doświadczenia. To jeszcze nie radio, ale kto wie…

Gazeta „Podlaski Senior” str. 3

Także w zakresie naszej podstawowej działalności, aktywizacji seniorów, osiągnęliśmy znaczące postępy. Odbył się II Kongres Podlaskich Rad Seniorów organizowany przez nasze Stowarzyszenie przy wsparciu Marszałka Województwa Podlaskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele 15 lokalnych rad oraz kilku burmistrzów i wójtów. Kongres, poza celami edukacyjnymi, służył także wypracowaniu kilku ważnych stanowisk publicznych zarówno o zasięgu regionalnym, jak i krajowym. Wykazał, że podlaskie rady seniorów są coraz bardziej świadome swojego znaczenia, a także swoich niedostatków, stąd ogromne parcie do zdobywania wiedzy i doświadczeń. Wielkie są też oczekiwania.

Z pewnością jako sukces możemy potraktować powołanie Miejskie Rady Seniorów – 16 w województwie podlaskim. Stowarzyszenie długo „chodziło’ wokół tej sprawy. Zabiegało o przeprowadzenie wyborów na podstawie ordynacji dającej szansę organizacjom realnie zaangażowanych w pracę na rzecz seniorów. Mamy w nowej Radzie znaczącą reprezentację. Wiele pracy przed nią, bo – po latach złych doświadczeń – wszystko trzeba budować od nowa. Więcej o tym na str. 4. W tym wydaniu „Podlaskiego Seniora” są też teksty o innych ważnych dla nas i naszych partnerów sprawach – tych najbliższych i tych zagranicznych.

Aby pobrać gazetę należy kliknąć w zdjęcie poniżej ↓

lub kliknąć → TUTAJ

Jan Oniszczuk
Redaktor naczelny gazety „Senior Podlaski”