Zapraszamy do lektury internetowego wydania Gazety Senior Podlaski. Pierwszy artykuł w gazecie – tak zwany wstępniak – nosi tytuł: „Miejsce na Ziemi” a jego autorem jest Jan Oniszczuk.

okładka gazety

Projekt Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów dobiegł końca. Jednak Ośrodek nie zakończył działalności. Przeciwnie – dopiero teraz nasza aktywność nabiera sensu. Rok 2020 był czasem intensywnej pracy i, przy okazji – rozpoznania problemu. Zgromadziliśmy mnóstwo wiedzy, nawiązaliśmy wiele ciekawych znajomości. I choć wcześniej nie byliśmy w tej materii nowicjuszami, to dopiero teraz mamy, jak nam się wydaje, wystarczającą wiedzę, aby skutecznie pomagać seniorom zaangażowanym w działalność na rzecz swoich gmin.

Niezależnie od tego, jak bardzo lubimy i szanujemy swoich znajomych z podlaskich rad seniorów nie możemy uniknąć fundamentalnego pytania: czy rady te dobrze pełnią swoją funkcję. To znaczy: czy są rzeczywistym ciałem dialogu społecznego, które konsultuje, opiniuje i inicjuje, jak to jest zapisane w ustawie. Wypada uczciwie przyznać, że w większości są one na początku drogi. A poza tym – jest ich dramatycznie mało: 16 rad na 121 gmin to kropla w morzu.

Dlaczego jednak mielibyśmy wymagać od seniorów więcej niż od innych ciał dialogu społecznego? Ustawa daje, na przykład, możliwość organizowania gminnych rad młodzieżowych. A czy ktoś słyszał o aktywnie działającej radzie młodzieżowej współpracującej z lokalnym samorządem? Młodość to czas poszukiwań, poznawania świata. W tym wieku lokalność nie jest atrakcyjną propozycją. Rady działalności pożytku publicznego to, przede wszystkim, reprezentacje organizacji pozarządowych, które mają skłonność do abstrakcyjnego języka i uniwersalnych celów. W tym gronie jedynie rady seniorów są naturalnym lokalnym wyborem. Składają się z ludzi, którzy znaleźli swoje miejsce na Ziemi i są gotowi o nie dbać.

Nie chodzi więc o to, że seniorów trzeba dopuścić do głosu, bo jest ich dużo, a będzie jeszcze więcej. Dojrzali ludzie to naturalny partner dla lokalnej władzy, a także – co nie jest bez znaczenia – jej coraz liczniejszy wyborca. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów poważnie traktuje tę grupę obywateli i zamierza aktywnie pomagać im w odgrywaniu ich społecznej roli. 

Nie chodzi o zatem o godne starzenie się – to jest domena innych organizacji – lecz o realny wpływ na lokalną rzeczywistość.
Przed nami dużo pracy.

Zapraszamy do lektury 

Aby przeczytać lub pobrać kliknij niżej:

gazeta_seniorpodlaski_

Jan Oniszczuk

Podlaska Redakcja Seniora Białystok

Gazeta wydana przez Stowarzyszenie Szukamy Polski powstała dzięki środkom z Programu ASOS 2014-2020