Po raz pierwszy w Łomży ukazała się Gazeta Seniora „Srebrni” poświęcona w całości aktywności i twórczości seniorów.

warsztaty dziennikarskie

W ramach projektu Aktywny Senior = Obywatel, kilkunastu łomżyńskich seniorów brało udział w „Warsztatach dziennikarskich – od seniora do redaktora – Gazeta Seniora”, podczas których nabyli oni wiedzę na temat dziennikarstwa prasowego. Zwieńczeniem kursu było przygotowanie przez uczestników materiału do wydania Gazety Seniora „SREBRNI”. Cel ambitny, a efekt – to pierwszy numer Gazety, który ukazał się 28 lipca 2020 r. razem
z tygodnikiem NAREW i jest dostępny w wersji elektronicznej pod linkiem (od str. I do str. VIII).

Na łamach Gazety seniorzy – dziennikarze dzielą się swoimi pomysłami, poglądami, opiniami. Piszą o tym, co dobre, pozytywne, co daje nadzieję – artykuły, felietony, wiersze, wspomnienia. Mają ogromny potencjał twórczy, wciąż nie dość doceniamy, często marginalizowany we współczesnym społeczeństwie. Należy go wykorzystać. Powstaną kolejne wydania Gazety Seniora. 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie SAPERE AUDE ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zdjęcia: Stowarzyszenie SAPERE AUDE

 

Grażyna Czajkowska, Danuta Waśko
Podlaska Redakcja Seniora Łomża