Jeden z najważniejszych zabytków na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – dwór z Bobry Wielkiej – znalazł się w finale ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Zgłoszone obiekty ocenia nie tylko kapituła. Każdy może wyrazić swoją opinię w głosowaniu internetowym.

wnętrze dworskie

Modrzewiowy dwór z Bobry Wielkiej to największy i jeden z najstarszych budynków na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Został zbudowany w 1818 roku i jest typowym przykładem dworu ziemiańskiego o cechach klasycystycznych, o czym świadczy między innymi sześciokolumnowy portyk osłaniający wejście.

Sto lat temu, należący wówczas do rodziny Tomaszewskich dwór z Bobry Wielkiej, był ważnym ośrodkiem życia towarzyskiego. Gospodarzy odwiedzali między innymi wybitny fotograf Jan Bułhak czy pisarka Wanda Miłaszewska. Po drugiej wojnie światowej budynek stał się własnością PGR-u, później zaczął popadać w ruinę i gdyby nie trafił do skansenu, zapewne podzieliłby los większości tego typu drewnianych obiektów, które dawno zniknęły z krajobrazu Podlasia.

Modernizacja zabytku, po trzydziestu latach od przeniesienia go do skansenu, była możliwa dzięki realizacji projektu „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”, który otrzymał unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.Po remoncie dwór jest przystosowany do całorocznego użytkowania, a w środku można oglądać dwie wystawy stałe. Jedna z nich pokazuje wnętrza dworskie z przełomu XIX i XX wieku, druga – sztukę ludową Podlasia. W piwnicach mieści się nowoczesny magazyn muzealiów.

Dzięki realizacji projektu, dwór z Bobry Wielkiej może śmiało stanąć w szranki z innymi zabytkami w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Kapituła będzie oceniać między innymi funkcjonalność przebudowanych obiektów, poziom zachowania architektury budynków, jakość zastosowanych materiałów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu.

Link do głosowania na dwór z Bobry Wielkiej: http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/2021/remont-dworu-z-bobry-wielkiej-wraz-z-zagospodarowaniem-wnetrz-na-terenie

(źródło i foto: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej)

opracowanie: Lija Półjanowska
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok