Idea Hospicjum Proroka Eliasza została zaprezentowana 10 czerwca 2021 r. podczas inauguracji  projektu „Dać to co naprawdę potrzeba”. W  przyszłości może pomóc on starszym, nieuleczalnie chorym mieszkańcom wsi, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Konferencja prasowa na spotkaniu inauguracyjnym projektu

To projekt, który prezentuje innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi. Pokazuje też formy wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich. Jest on realizowany w partnerstwie z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) w Warszawie oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) w Białymstoku.

Inicjatorem innowacji jest Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, która przy współudziale Partnerów opracowała założenia projektu. Złożony w konkursie w Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji społecznych (“EaSI) 2014-2020, znalazł się wśród siedmiu finalistów wyróżnionych projektów w Europie i jako jedyny projekt z  tej kategorii z Polski, został zgłoszony do konkursu na innowację społeczną w zakresie opieki długoterminowej.

To projekt, dzięki któremu pokażemy naszą aktywność na terenach wiejskich. Działamy od lat na terenie gmin Michałowo, Narewka, Gródek, Zabłudów, Narew i widzimy, że ten rodzaj wsparcia, którym państwo obejmuje ludzi nieuleczalnie chorych na wsi  nie jest wystarczający. Dlatego proponujemy zupełnie nowy model opieki – mówił na inauguracji dr Paweł Grabowski Prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.

Te działania koncentrują się na nowym podejściu do opieki długoterminowej dla osób nieuleczalnie chorych, starych, zależnych.  Model dotyczy też  objęcie wsparciem ich opiekunów, którymi są najczęściej członkowie ich rodzin. Innowacja polega na stworzeniu sieci zasobów na obszarach wiejskich, angażujących się w pomoc na  wielu poziomach – od pomocy sąsiedzkiej i grup nieformalnych, po instytucje sektora publicznego i organizacje społeczne. Kluczowym elementem innowacji jest Koordynator Opieki Osób Zależnych, który pełni  rolę „ogniwa” spajającego potrzeby pacjentów z  działaniami sieci. Ten sposób myślenia i działania  może zaspokajać  potrzeby zdrowotne oraz dawać możliwość elastycznego dopasowania opieki do potrzeb podopiecznych. Z założenia projekt jest na tyle uniwersalny, że będzie go można łatwo powielić w innej części obszarów wiejskich naszego województwa, Polski i Europy. 

Jestem dumny, że samorząd województwa może uczestniczyć w projekcie, którego celem jest pomoc nieuleczalnie chorym, niesamodzielnym mieszkańcom wsi, czyli osobom, którym ze względu na miejsce zamieszkania trudno jest otrzymać profesjonalną opiekę medyczną  Mam nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu pozwolą na przygotowanie rozwiązań uzupełniających opiekę oferowaną –  mówił na konferencji marszałek Artur Kosicki. 

Ze względu na bezpieczeństwo podopiecznych w czasie pandemii,  projekt zainaugurowany w październiku ubiegłego roku musiał być zawieszony w realizacji i dopiero teraz, po poluzowaniu obostrzeń, nastąpiła ponowna jego inauguracja.
W konferencji uczestniczył online m.in. zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz. Odczytano także list gratulacyjny Marleny Maląg – Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skierowany do autorów i partnerów  projektu.
„Wybrane problemy osób starszych w świetle badań empirycznych – propozycja działań wspierających” to tytuł prezentacji prof. Małgorzaty Halickiej, Kierownika Zakładu Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku.

Z odczytem „Podlasie, innowacje społeczne” wystąpiły też  Monika Stanny i Sylwia Michalska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza została założona w 2010 roku przez dr Pawła Grabowskiego, specjalistę medycyny paliatywnej. Działa na terenach wiejskich wschodniego Podlasia o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, wyludniających się i starzejących.  Jej zespół jest wszędzie  tam, gdzie inni zawodzą, dojeżdża do nieuleczalnie chorych na wsiach. Z szacunku do życia aby było godne aż do końca. Dlatego powstał projekt „Dać to czego naprawdę potrzeba”, którego wartość wynosi 890 504,97 EUR, w tym wartość dotacji 712 403,97 EUR. 

źródło: Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza

foto: Krystyna Cylwik

redakcja  Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok