W czasie weekendowych wędrówek po Podlasiu lubię odwiedzać Tykocin, zabytkowe miasto położone nad Narwią. Z wieloma zabytkami, a przede wszystkim z zachowanym oryginalnym układem przestrzennym miasta, z widoczną do dzisiaj granicą części żydowskiej, z unikalną synagogą.

Artur Chaciej – Tykocin na Kaczorowie

Stare zabudowania w pobliżu Małego Rynku, niegdyś centrum dzielnicy żydowskiej, wąska brukowana uliczka Złota z widokiem na Kościół św. Trójcy, graniczna rzeczka Motława z mostkiem rozdzielającym obie społeczności oraz atmosfera tego kresowego miasteczka przyciągają wielu turystów i artystów.

Tym właśnie klimatom poświęcona jest obecna wystawa malarstwa prezentowana w babińcach Wielkiej Synagogi, ilustrująca zarówno historyczny świat sztetli jak i współczesną rzeczywistość tego zabytkowego miasteczka. 

Eksponowane są obrazy trzech pokoleń malarzy: Józefa Charytona, Tadeusza Bołoza, Artura Chacieja i Grzegorza Radziewicza. Wszystkie pochodzą z kolekcji muzeum.

Dwaj pierwsi artyści urodzeni na początku XX wieku widzieli naocznie codziennie życie sztetli żydowskich, przed wojną i w czasie II Wojny Światowej. Zachowali pamięć o społeczności żydowskiej. Byli ich sąsiadami, a także świadkami holokaustu Żydów. Na swoich obrazach utrwalili mieszkańców tego, w połowie żydowskiego miasteczka. 

Dwaj pozostali artyści, urodzeni po wojnie, społeczność żydowską znali już tylko z opowiadań i z filmów. Urzekł ich klimat Tykocina i zabytkowe otoczenie synagogi, które utrwalili na swoich obrazach.

Wystawa będzie czynna do 20 sierpnia br.

Chodząc krętymi uliczkami Tykocina przypominają się obrazy Marca Chagalla z fruwającymi aniołami i „Elegia miasteczek żydowskich” Antoniego Słonimskiego:

Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek,
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy.
Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek,
I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bożnicy (…)

Źródło i fotografie: Muzeum w Tykocinie 

Opracowała: Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok

Wystawa malarstwa
Wystawa malarstwa
Wystawa malarstwa
Wystawa malarstwa
Wystawa malarstwa
Wystawa malarstwa
Wystawa malarstwa
Wystawa malarstwa
Józef Charyton - Żydzi przed chałupą
Józef Charyton - Żydzi przed chałupą
Artur Chaciej - Tykocin na Kaczorowie
Artur Chaciej - Tykocin na Kaczorowie
Tadeusz Bołoz - W synagodze
Tadeusz Bołoz - W synagodze
Grzegorz Radziewicz - Kapsuła czasu
Grzegorz Radziewicz - Kapsuła czasu