Zdrowie, bezpieczeństwo, technologia, pasja – to hasła, pod którymi 25 października 2018 roku odbyło się I Forum Seniora w Białymstoku.

Niemal cudem udało mi się zdobyć zaproszenie na I Forum Seniora w Białymstoku. Organizator, Polska Press Grupa, pomimo podania informacji o tym wydarzeniu w prasie regionalnej, nie zapowiedział , że nie jest to impreza otwarta dla wszystkich seniorów.

Szłam na spotkanie z ciekawością, bo według zapowiedzi medialnych, miało to być wydarzenie niezwykłe. Pierwsze zaskoczenie, to odebranie mi mego zaproszenia przez obsługę forum w zamian za materiały reklamowe. Nigdy nie spotkałam się z taką praktyką na wydarzeniach tej rangi i w takich miejscach kultury Poczułam się jak na promocji garnków, czy pościeli wełnianej, gdzie organizatorzy odbierają przy wejściu zaproszenia.

Program spotkania zapowiadał się ciekawie. Czy zainteresował seniorów? Ciągłe wychodzenie i powroty uczestników spotkania, przeszkadzały pozostałym w czasie ciekawej prelekcji dr Joanny Zapolskiej o aktywności fizycznej i diecie dla seniorów, czy też wykładu dr Mateusza Cybulskiego z Uniwersytetu Zdrowego Seniora o zdrowiu psychicznym w okresie starości.

Zainteresowanie seniorów wzbudziła scenka rodzajowa w wykonaniu funkcjonariuszy policji i prelekcja o ciągle aktualnym problemie oszustw “na wnuczka”. Mirosław Jurczak ze Wschodniej Siły radził, jak dbać o swój kręgosłup. Przedstawicielki Białostockiego Centrum Onkologii poinformowały seniorki o badaniach mammograficznych, prowadzonych przez Centrum w ramach ogólnopolskiego projektu skierowanego do pań w wieku 65 – 69 lat. O bezpieczeństwie zawierania umów na rynku energetycznym mówił rzecznik PGE, a Michał Frejno, a Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku o bezpieczeństwie osób starszych na drogach.

Ważnym punktem wydarzenia było wystąpienie Marii Szulgi – prezeski Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Przedstawiła UTW, funkcjonujący w Białymstoku już od wielu lat. Organizator w swoich wystąpieniach używał raz nazwy “Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku”, który powstał na potrzeby projektu przy ogromnej ministerialnej dotacji, a innym razem “Uniwersytet Trzeciego Wieku”, który działa wolontariacko w Białymstoku już 25 rok na rzecz systematycznej, długofalowej aktywizacji seniorów, czyli na zasadzie “seniorzy seniorom”. Tu aż w 40 sekcjach seniorzy rozwijają swoje zainteresowania i pasje. To dopiero sztuka prowadzić taki Uniwersytet społecznie!

Całą imprezę uświetniły swoimi występami sekcja tańca cygańskiego z UTW “Sare Roma”, prowadzona przez opiekunkę sekcji Józefinę Bukin i  instruktorkę Radę Bogusławską oraz zespół Klekociaki.

I Forum Seniora, zorganizowane przez Polska Press, to wydarzenie przygotowane z wielkim rozmachem, gdzie seniorzy przez cały czas jego trwania mieli do dyspozycji zimne i gorące napoje i ciasteczka, a na zakończenie obiad. Jak łatwo się domyśleć, ten sukces organizacyjny to wsparcie finansowe wydarzenia przez zamożnych sponsorów, w tym przede wszystkim przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, o którym organizator wspomniał na początku spotkania.

Uczestnicząc w forum, nie usłyszałam, aby organizator i prowadzący imprezę, wspomniał o innych klubach i stowarzyszeniach seniorskich działających od ponad dwudziestu lat w Białymstoku bez wsparcia finansowego, gdzie białostoccy seniorzy mogą znaleźć sposób na nudę i miło spędzać czas. Niestety ich przedstawiciele nie zostali zaproszeni na forum.

14 listopada odbędzie się w Białymstoku czwarta już edycja Forum Aktywności Osób Starszych, którego organizatorami są Stowarzyszenie Szukamy Polski, Zarząd Województwa Podlaskiego i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Tegoroczne forum będzie koncentrować się wokół rzecznictwa, otwartości i integracji wielopokoleniowej. Będzie na nim poruszony temat “Rola rzecznika seniorów w społeczności lokalnej”. Program zapowiada się interesująco, a wydarzenie otwarte jest dla wszystkich seniorów działających w organizacjach społecznych.
Aby wziąć w nim udział należy zgłosić swoje uczestnictwo pod numer telefonu 603 073 234.
Warto!

(foto: Krystyna Cylwik)

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok