Po raz pierwszy w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki rywalizują organiści z całego świata. I Międzynarodowy Konkurs Organowy Białystok 2017 jest wyjątkowym  wydarzeniem  muzycznym w skali kraju i Europy.

  Jestem wzruszony i zaszczycony witając Państwa w imieniu dyrekcji i artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej na I Międzynarodowym Konkursie Organowym Białystok 2017 – powiedział Paweł Kotla, kierownik artystyczny i pierwszy dyrygent Opery i Filharmonii Podlaskiej. – Konkurs jest wspaniałym i unikalnym wydarzeniem muzycznym, popularyzującym piękno muzyki organowej, szczególnie w jej symfonicznym raczej niż religijnym kontekście.

W tych ekstremalnie trudnych zmaganiach o bycie najlepszym życzę – przede wszystkim wysoce zmotywowanym i utalentowanym uczestnikom konkursu – powodzenia! Jury i wszystkim Państwu – żywego zainteresowania tym, co się zdarzy podczas tego niezwykłego konkursu, podniosłych, inspirujących chwil i muzycznych przeżyć na najwyższym poziomie!

 

Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku.

(Źródło: Opera i Filharmonia Podlaska Fot. M. Heller/OiFP)

redakcja:  Jolanta Falkowska, Białystok
Logo Podlaska Red Seniora