Zakładka OŚRODEK WSPIERANIA PODLASKICH RAD SENIORÓW (OWPRS) na podlaskisenior.pl  – jest do Państwa dyspozycji.  Zapraszamy do lektury do przysyłania informacji  o radach, ich działaniach, składach, prezydiach/zarządach, problemach, radościach i komentarzach o polityce senioralnej w skali lokalnej i ogólnopolskiej. A my będziemy to publikować.

 


Chcemy też przyjeżdżać do Państwa na spotkania szkoleniowe i doradcze, jeśli dacie nam znać, jaki termin Wam pasuje. Korzystajcie z maila do Biura OWPRD:

owprs2020@gmail.com,
janekoniszczuk@gmail.com ,
tel. kontaktowy 602 383 682.

 

 

I Podlaski Kongres Rad Seniorów

2-3 września w Supraślu w Ośrodku „Pięć Dębów” w Supraślu organizujemy I Podlaski Kongres Rad Seniorów. Hasło przewodnie Kongresu to: „Siła współpracy, moc integracji”.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Ze względu na obostrzenia sanitarne nie możemy zaprosić całych składów Rad, tylko po 3 przedstawicieli każdej Rady. Poniżej załączamy kwestionariusz, prosimy o wypełnienie i jak najszybsze odesłanie nam mailem tego dokumentu. Dzięki temu będziemy mogli odpowiednio przygotować zakwaterowanie uczestników (pokoje 2-osobowe) i zadbać o odpowiednio dobraną dietę, jeśli zajdzie tak potrzeba.

RAMOWY PROGRAM przedstawia się następująco:

I PODLASKI KONGRES RAD SENIORÓW
Siła współpracy, moc integracji
Supraśl  2-3 września 2020
Ośrodek 5 Dębów, ul. Rymarska 7, 16-030 Supraśl

I dzień 2 września

10.00 -11.00 Recepcja Kongresu, poranna kawa
11.00 – 11.10 Otwarcie obrad
11.10 – 11.15 Powitanie uczestników przez Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego
11.15-11.20 Powitanie uczestników przez Radosława Dobrowolskiego – Burmistrza Supraśla
11.20 – 12. 10 Prezentacja uczestników poszczególnych Rad Seniorów (3-4 minuty dla każdej z  Rad)
12.10 – 12.25  wystąpienie dyrekcji ROPS w Białymstoku – sytuacja i aktywność  seniorów w regionie
12.25 – 12.45 wystąpienie Marii Lauryn – członka zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, sekretarza Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i wiceprzewodniczącej Suwalskiej Rady Seniorów : „Rady Seniorów – razem czy  osobno?”
12.45 – 12.50 Zapowiedź warsztatów w 3 grupach – Agnieszka Maszkowska :
„ Czego jest wbród a czego  brakuje Radom Seniora”
12.50 -12.55 Zapowiedź warsztatów w 3 grupach – Magdalena Gołaszewska:
„ Integracja ze sobą i z otoczeniem – podstawy dobrej komunikacji zespołowej”
12.55 – 13.00 Zapowiedź warsztatów w 3 grupach – Dominik Sołowiej „technologia cyfrowa w Radach Seniorów  – kłopot  czy pomoc”

13.00 – 14.00 obiad

14.00 – 17.30  3 sesje warsztatowe w 3 salach w trzech grupach 15-osobowych
(grupy żółta, niebieska i czerwona)
ok.16.15 przerwa kawowa
17.30 – 20.00  chwila relaksu – czas na zobaczenie Supraśla lub wypoczynek na łonie natury.
20.00 – 22.00  kolacja  integracyjna w plenerze przy muzyce i innych atrakcjach. Każda Rada Seniora przedstawi się na wesoło wszystkim uczestnikom – forma dowolna, może być śpiew, wiersz, skecz, taniec lub coś innego  w wykonaniu  całej reprezentacji Rady Seniora  (rekwizyty, przebrania, transparenty i inne gadżety wskazane)

II dzień 3 września

9.30 – 10.00 Recepcja, kawa powitalna
10.00 – 10.10 Otwarcie II Dnia Podlaskiego Kongresu  Rad Seniorów
10.10. -10.18 Film o powstawaniu Rad Seniorów w naszym regionie
10.20 – 10.45 Wystąpienie eksperta z Polski – w dziedzinie standardów działania Rad Seniora
10-45 – 11.30 Dyskusja  World Cafe o standardach Podlaskich Rad Seniorów
11.30 – 11.45 przerwa kawowa
11.45 –  12. 15 sprawozdania  z World Cafe – z pracy przy stolikach – i wnioski
12.15 – 12.40 pytania i  podsumowanie
12.40 – 12.50 Wspólne zdjęcie uczestników Kongresu
12.50 – 13.00 Podsumowanie Kongresu i zamknięcie  obrad
13.00 – 14.00  Obiad

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy – do pobrania

 I PODLASKI KONGRES RAD SENIORÓW – program do wydruku

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora