Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów spotyka się systematycznie z Radami w całym regionie. Ostatnio 18 września, na zaproszenie Łomżyńskiej Rady Seniorów, trafił na II Łomżyńskie Forum Seniora. Spotkaliśmy też tam łomżyńskich współpracowników Podlaskiej Redakcji Seniora – tym razem w zupełnie innych rolach.

wicemarszałek Marek Olbryś i Lidia Ułanowska z MPRIPS

Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, otwierając Forum, zwrócił się do seniorów: „Województwo Podlaskie liczy na Państwa zaangażowanie. A my jesteśmy do Państwa dyspozycji. Chcemy Państwa wspierać i organizacyjnie i finansowo – ze środków EFS i innych środków strukturalnych będących w dyspozycji województwa podlaskiego”.

Gościem Forum była Lidia Ułanowska, dyrektor departamentu polityki senioralnej w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, która zapowiedziała nowy program „Aktywni Plus”, który ministerstwo wdroży w miejsce Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020. Nowy program będzie również wspierać inicjatywy na rzecz seniorów. Szczegóły poznamy już wkrótce.

Grażyna Czajkowska i organizator Forum

Grażyna Czajkowska – przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów, wiceprzewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – podziękowała wszystkim seniorom za zaangażowanie w tworzenie polityk publicznych oraz różnych programów i dokumentów. Do tego potrzebna jest ogromna wiedza i czas. Łomżyńscy seniorzy uczestniczą w wielu warsztatach, seminariach, kongresach i uzupełniają swoją wiedzę. „ W Łomży jest nas prawie 15.800 – to jest jedna czwarta mieszkańców miasta. Naszą aktywność  kierujemy nie tylko w stronę seniorów, z myślą o ludziach starszych. Chcemy rozwiązań systemowych dla wszystkich, również dla przyszłych pokoleń” – zadeklarowała Grażyna Czajkowska.

Było też uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia Szkoły Liderów Seniora oraz wyróżnień „Miejsce przyjazne seniorom”. Wśród wyróżnionych dostrzegliśmy redaktorki portalu pdlaskisenior.pl – Grażynę Czajkowską, Danutę Waśko, Reginę Grzymek i Janinę Surowik.

Danuta Waśko i Grażyna Grzymek otrzymują nagrodę

Aplauz licznej publiczności zdobył też zespół „Maryna”, prowadzony przez Danutę Waśko, z wiązanką pieśni kurpiowskich. Zespół zaprezentował się w tradycyjnych, efektownych strojach.

Były też inne wystąpienia i prelekcje m.in.: o projekcie „Złota Rączka dla Seniora” mówił Krzysztof Kozicki, kierownik Centrum /integracji Społecznej w Piątnicy a  o Gazecie Seniora „Srebrni”, opowiedziała Marlena Stok.

II Łomżyńskie Forum Seniora, zorganizowane było przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Współorganizatorem była łomżyńska Rada Seniorów.

(foto: Bożena Bednarek)

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora Białystok