Muzeum Podlaskie organizuje konferencję naukową pt. Elżbiety, Ludwiki, Izabele. Kobiety w przestrzeni publicznej i prywatnej w Rzeczypospolitej XVIII wieku. Zapraszamy wszystkich pasjonatów historii w dniach 20–22 września na konferencję naukową do Hotelu Branicki.

Zaproszenie_na II SYMPOSIUM Branicianum

.Jak ważną rolę odgrywały kobiety w nowożytnej Rzeczypospolitej? Jaki miały wpływ na kulturę, gospodarkę oraz życie publiczne? Te i inne pytania będą niejednokrotnie powracać podczas II Symposium Branicianum pt. Elżbiety, Ludwiki, Izabele. Kobiety w przestrzeni publicznej i prywatnej w Rzeczypospolitej XVIII wieku

W bieżącym roku mija 275. rocznica zawarcia związku małżeńskiego przez Izabelę z Poniatowskich i Jana Klemensa Branickich – parę, której mecenat artystyczny także dziś jest czytelny na mapie kulturowej Podlasia. Zaślubiny siostry późniejszego monarchy stanowią dobrą okazję do przyjrzenia się roli, zaangażowaniu i aktywności kobiet w ówczesnej Rzeczpospolitej.

Tradycyjne ujęcie dziejów kobiet w epoce preindustrialnej zwykle sytuowało ich aktywność w sferze prywatnej, zamkniętej w przestrzeni gospodarstwa domowego: mieszkania, domu czy dworu, ewentualnie w kontekście religijnym. Tymczasem prowadzone od lat badania, dotyczące późnego średniowiecza czy epoki nowożytnej przyniosły odkrycia wielu źródeł, autorstwa nie tylko kobiet, wskazujących na rosnącą rolę pań także w życiu publicznym. Istotny pod tym względem jest wiek XVIII, w którym to okresie szczególnie obserwować można kobiecą działalność na polu gospodarczym, kulturalnym, a nawet politycznym. Taką aktywność wykazywała Izabela z Poniatowskich Branicka, siostra króla Stanisława Augusta i żona Jana Klemensa Branickiego, ściśle związana z dziejami i modernizacją Białegostoku. Dodać należy, że zwłaszcza w świetle najnowszej historiografii podobnych przykładów zaangażowania kobiet można wskazać znacznie więcej.

grupa ludzi przed pałacem w Choroszczy

W czasie konferencji odbędą się wystąpienia ponad 15 prelegentów z ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski. Wydarzeniami towarzyszącymi Symposium będą wizyta wraz z oprowadzaniem po letniej rezydencji Branickich w Choroszczy oraz wizyta w Starym Kościele Farnym w Białymstoku – mauzoleum rodu Branickich-Gryfitów. Największa niespodzianką będzie wprowadzenie do zabytkowych pomieszczeń Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy grupy rekonstrukcyjnej z Towarzystwa Stanisławowskiego – w większości pań – prezentujących stroje i zwyczaje z czasów stanisławowskich.

Druga konferencja z cyklu Symposium Branicianum, skupiająca wybitnych znawców XVIII wieku, przyczyni się nie tylko do pogłębienia badań nad dziedzictwem Podlasia, lecz także spełni znaczącą rolę w upowszechnieniu wiedzy o dokonaniach rodu Branickich-Gryfitów.

II Symposium Branicianum_program_7.09.2023- kliknij

Konferencja naukowa pod honorowym patronatem dr. Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego

Organizatorzy: 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Wstęp wolny!

źródło i zdjęcia: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

 

 

Wstęp wolny