05.04.2022 rozpocznie się wielkie teatralne święto – II Wojewódzki Przegląd Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy”, organizowany przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. 

piktogramy-banner

Ten przegląd bije rekordy popularności, a to dla nas organizatorów wielka radość – podkreśla Mila Wyszkowska, koordynatorka przeglądu z PIK – W przesłuchaniach konkursowych Mistrzowie Recytacji i Mistrzowie Piosenki zgłosiło się aż 220 recytatorów i wokalistów w wieku od 3 do 19- lat. Natomiast w Forum teatrów Niezawodowych zaprezentuje się 13 grup teatralnych. Uczestnicy to laureaci konkursów gminnych z całego województwa podlaskiego.

Występy oceniać będzie jury w składzie: Katarzyna Wolak-Gąsowska (aktorka teatru Wierszalin), Katarzyna Wiktorko (choreografka, nauczycielka tańca), Paula Gogol (aktorka teatru dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku) i Milka Wyszkowska (specjalista do spraw teatru Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku).

Przegląd będzie realizowany w formie konkursu, który podzielony będzie na trzy kategorie:

– przegląd recytatorski (Mistrzowie Recytacji)
– przegląd piosenki (Mistrzowie Piosenki)
– Forum Teatrów Niezawodowych.

Jako główny temat drugiej edycji II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy”, wybrano Mikrokosmos, a dokładnie owady, które istnieją w świecie przyrody, ale często przez pośpiech i zabieganie człowiek przestaje je zauważać. Poprzez skupienie się na tym temacie młodzi recytatorzy, wokaliści i aktorzy amatorzy, będą mieć okazję do obserwacji otaczającego świata i skupienia uwagi na znajdujących się wokół detalach. Obserwacja „kosmosu pod nogami” może sprawić, że dzieci i młodzież uzmysłowią sobie, że tuż obok, w parku na skwerku, trawniku pod szkołą, w szczelinach chodnika, tętni życie.

Dodatkową wartością przeglądu, poza wymiarem artystycznym, jest wartość edukacyjna. Dzięki towarzyszącemu przeglądowi stoisku z owadami i planszami tematycznymi oraz warsztatem prowadzonym przez studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku młodzi artyści, będą mieli okazję do bliskiego kontaktu z tą częścią otaczającego nas świata – mikrokosmosem.

Temat przeglądu połączony jest również z Projektem „pikTOgraMY”, który został dofinasowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt przewiduje pokaz spektakli profesjonalnych w formie objazdu, warsztaty tworzenia domków dla owadów oraz realizację spektaklu, który oparty jest na tekście Karla i Jozefa Čapeków „Zo života hmyzu” (z życia owadów).

 Program przeglądu:

 5 kwietnia 2022 r. (wtorek)
– Mistrzowie Recytacji

6 kwietnia 2022 r. (środa)
– Mistrzowie Piosenki

 7 kwietnia 2022 r. (czwartek)
– Forum Teatrów Niezawodowych

 8 kwietnia 2022 r. (piątek)
– Gala Laureatów Przeglądu

źródło: Podlaski Instytut Kultury

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok