To już trzecie spotkanie przedstawicieli Forum Aktywnych Mieszkańców TBS. 21 września 2021 roku najaktywniejsi z aktywnych tego białostockiego osiedla spotkali się  w Filii Nr 4 Książnicy Podlaskiej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Podsumowali dotychczasowe działania na osiedlu w ramach projektu OWOP  „Moja ulica, moje osiedle, moje miasto” i przygotowali się do kolejnych działań.

Spotkanie III Forum Aktywnych Mieszkańców Osiedla,  fot. Krystyna Cylwik

Projekt białostockiego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych powstał 2 lata temu na sześciu, bardzo zróżnicowanych  pod  względem historii, tradycji i wielkości, osiedlach Białegostoku. Są to osiedla  Bema, Tysiąclecia, Przyjaźń, Białostoczek i TBS. Miał na celu inicjowanie działań w małych grupach sąsiedzkich, aby bliżej poznać się i zastanowić, co można zrobić, aby na osiedlu mieszkańcom żyło  się lepiej. Na osiedlu TBS (Towarzystwa Budownictwa Społecznego) pierwsze spotkanie z tego projektu odbyło się 11 marca 2021 roku.

Co zrobiono? Przede wszystkim były to spacery tematyczne po sześciu osiedlach biorących udział w projekcie. Ten, po osiedlu TBS, pomimo upału, zgromadził 32 osoby. Dzięki przewodnikowi Andrzejowi Kłopotowskiemu, uczestnicy spaceru zobaczyli ciekawe miejsca na osiedlu, a także poznali ich historię. Kompletowany jest też zespół chętnych do organizacji tematycznej gry terenowej. Wzięcie w niej udziału przybliży historię osiedla, które ma opinię młodego, ale miejsce, na którym powstało, ma bogatą historię, tę odległą i tę prawie współczesną, z czasów PRL. Odbyły się warsztaty dla seniorów w świetlicy  przy parafii św. Faustyny Kowalskiej, a 25 września ognisko dla seniorów.

Jak bumerang wraca temat braku Klubu Seniora na TBS-ach. Kilka lat temu grupa inicjatywna seniorów z osiedla próbowała stworzyć taki klub przy pomocy miejskiego narzędzia, jakim jest budżet obywatelski. Niestety, bez pozytywnego rezultatu. Nie odłożyli jednak pomysłu na półkę. Cały czas marzy im się  klub seniora z prawdziwego zdarzenia z zapleczem socjalnym, do wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej.

W odróżnieniu  do innych osiedli, tutaj nie mamy klubu czy świetlicy, która stale i systematycznie wspierałaby naszą grupę wiekową – zauważają seniorzy skupieni w Forum Aktywnych Mieszkańców. A liczba seniorów na osiedlu ciągle rośnie. Dlatego też w ramach projektu „Moje osiedle, moja ulica, moje miasto”, wracamy do idei powstania  klubu i 22 września w Centrum Aktywności Społecznej spotkała się  grupa robocza d/s seniorów.

Co można zrobić na osiedlu, aby jego mieszkańcom żyło się lepiej? Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że najlepsze inicjatywy rodzą się w małych grupach, które swoim działaniem „zarażają” kolejne osoby. Dużą rolę odegrają też harcerze. Wspierani przez funkcjonującą  na osiedlu szkołę Nr 12, angażują swoich rodziców i sąsiadów do działań integracyjnych. A w listopadzie odbędzie się spotkanie „People meet People”. 

Wszystkie działania, inicjowane na podstawie modelu norweskiego, mają  na celu integrację mieszkańców osiedla przy wsparciu jego administracji. Niestety, nikt z jej przedstawicieli nie skorzystał z zaproszenia na spotkanie organizatorów. Proboszczowie katolickich i prawosławnej parafii z osiedla zadeklarowali pomoc w realizowaniu projektu. Filia Nr 4 gościnnie użycza na spotkania swoje pomieszczenia, a jej kierowniczka Monika Łapińska angażuje się w projektowe działania. 

Spacer po Bulwarach Jana Teologa, fot. Krystyna Cylwik

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, pomysłodawca projektu  „Moja ulica, moje osiedle, moje miasto”, ciągle czeka na autorów ciekawych działań. Żyjemy w dziwnych czasach. Łatwiej skontaktować się z kimś na drugim końcu świata niż z sąsiadem, który na pukanie do drzwi uchyla je nieufnie, nie mówiąc już o zwykłym „dzień dobry”. Stawmy czoło samotności i wykluczeniu, tak powszechnie panującym w naszych miastach. Dzięki małym gestom życzliwości można przejść do innych działań i wspólnie zastanowić  się nad projektem do Budżetu Obywatelskiego, który co roku ogłaszany jest przez miasto. To z Budżetu Obywatelskiego zrealizowano na osiedlu TBS projekt Bulwary Św. Jana Teologa, który ze względu na swoją wielkość, realizowany jest w trzech etapach.

Czekamy na osoby, które wspólnie z nami budować będą opowieść o białostockim osiedlu TBS i jego mieszkańcach. Podsumowaniem projektu będzie wydanie miniprzewodnika po osiedlu, w którym przeczytamy o historii, a także o inicjatywach i działaniach integracyjnych mieszkańców osiedla –  mówiła Ewa Jasińska z OWOP, koordynatorka projektu, na spotkaniu III Forum Aktywnych Mieszkańców TBS.

Odkryjmy siebie i swoje osiedle na nowo i twórzmy jego historię. Może uda nam się wrócić do idei aktywnych Rad Osiedla, które wesprą nas w naszych inicjatywach na osiedlu TBS. Warto o tym rozmawiać i włączyć się  do działań na rzecz osiedla i jego mieszkańców – mówią najaktywniejsi z aktywnych z białostockiego osiedla TBS. Zapraszamy.    

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok