Zapraszamy na III Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych „Seniorzy w działaniu”, które odbędzie się 9 listopada 2017 w sali konferencyjnej urzędu marszałkowskiego w Białymstoku. W tym roku hasło Forum to: „Seniorzy w działaniu”. Uczestnicy będą mogli posłuchać ekspertów-praktyków, poznać się wzajemnie, nawiązać kontakty, wymienić doświadczeniami. Podlaska Redakcja Seniora – z 6 powiatów naszego województwa – też tam będzie.

Podczas Forum zaprezentowane zostaną m.in. przykłady aktywności osób starszych np. regionalny portal podlaskisenior.pl w projekcie Stowarzyszenia Szukamy Polski „Podlascy seniorzy wpływamy na zmiany” oraz efekty projektu Fundacji Soclab  ”Rady Seniorów w działaniu” wspierającego istniejące i powstające Rady w naszym regionie. Na konferencji poznamy też założenia powstającej Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz usługi dla seniorów w e-urzędzie.

Będą też prelekcje gości z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA o innowacjach społecznych dedykowanych osobom starszych, z lubelskiej „fundacji tu obok”  na temat włączania starszych mieszkańców Lublina w sprawy miasta czy też modelowy przykład Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie.  Będą też przedstawione praktyki europejskie: holenderski portal dla seniorów SeniorWeb w Utrechcie, psychologiczne aspekty aktywizacji i edukacji osób starszych – doświadczenia władz lokalnych w Porto w Portugalii oraz alternatywne formy aktywizacji i edukacji seniorów realizowane na Bułgarskim Uniwersytecie w Sofii.

Konferencja odbędzie się w godz. 10.00 – 16.00 w sali 115 UMWP;  jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych seniorów i organizacji działających na rzecz osób starszych a udział w niej jest bezpłatny. Zgłoszenie na Forum, zawierające imię i nazwisko oraz nazwę organizacji/instytucji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: podlaskieforum@gmail.com lub telefonicznie pod numerami telefonów: +48 604 627 744 lub +48731205213 do dnia 3.11.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy: (kliknij tutaj)

Program III Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych „Seniorzy w działaniu” 

 Informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej www.podlaskisenior.pl oraz www.soclab.org.pl

Organizatorami Forum są: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Patronat medialny  : Radio Białystok i podlaskisenior.pl

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora