W Telewizji Seniora TVS przedstawiamy IKAR-a. To skrót od nazwy: INKUBATOR KOBIECEGO AKTYWNEGO ROZWOJU, który właśnie zaczyna realizować Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet.

Ewa Wierzbicka – Nosal, koordynatorka projektu, uroczyście zainaugurowała ten projekt 7.10.2021 podczas specjalnego wydarzenia w Białymstoku , czyli Śniadania z Wizytówką, z udziałem ok.90 kobiet.

Kliknij w zdjęcie poniżej, aby obejrzeć zaproszenie filmowe:

Filmowe zaproszenie i cały projekt jest realizowany z dotacji PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY, finansowanego z Funduszy EOG.

Bożena Bednarek
Telewizja Seniora TVS