Ducha niepodległej Polski przywoła koncert „Preludium do niepodległości”, którym w piątek 28 września Opera i Filharmonia Podlaska zainauguruje sezon symfoniczny 2018/19.

W pierwszej części koncertu wysłuchamy Koncertu fortepianowego a-moll op. 17 Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego polskiego pianisty, kompozytora, działacza społecznego i męża stanu. Koncert zaliczany jest do najpopularniejszych utworów zarówno w dorobku Ignacego Jana Paderewskiego, jak i w całej polskiej literaturze fortepianowej.

Warto pamiętać, że Koncert fortepianowy a-moll op. 17 kompozytor zadedykował Teodorowi Leszetyckiemu, cenionemu i wpływowemu nauczycielowi przyszłych wirtuozów, który poza Paderewskim kształcił także Artura Schnabla, Mieczysława Horszowskiego, Annę Jesipową, Benno Moiseiwitscha, Paula Wittgensteina, Elly Ney i Henryka Melcera.

W piątek na fortepianie zagra Kevin Kenner, amerykański pianista, laureat wielu konkursów pianistycznych, w tym II nagrody na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina (1990).

Druga część koncertu należeć będzie do Wojciecha Kilara, czołowego przedstawiciela polskiej awangardy muzycznej. Usłyszymy dwa jego utwory o charakterze religijnym, dziękczynnym.

„Victorię” na chór mieszany i orkiestrę Kilar napisał dla uczczenia drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Jako tekstu kompozytor użył fragmentu listu Jana III Sobieskiego, wysłanego do papieża Innocentego XI po bitwie pod Wiedniem, ze słynnymi słowami: „Venimus, vidimus, Deus vicit!” – „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył!”. Utwór okazał się kolejnym, po „Exodusie”, zawoalowanym, lecz nietrudnym do rozszyfrowania komentarzem do polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej. Jako hymn dziękczynny wzbudził wśród słuchaczy nadzieję na odrodzenie ojczyzny po traumie stanu wojennego.

„Angelus” Kilara to umuzyczniona wersja tzw. Pozdrowienia Anielskiego, jednej z modlitw pacierza. Tekst zbudowany jest z części adoracyjnej, w którą wplecione zostały ewangeliczne słowa archanioła Gabriela i św. Elżbiety („Zdrowaś Mario, łaski pełna…”), oraz niebiblijnego rozwinięcia, z litanijnymi wezwaniami do Matki Bożej („Święta Mario, Matko Boża…”).

Usłyszymy pochodzącą z Białegostoku Małgorzatę Trojanowską, sopran, wraz z Chórem i Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem Maestro Mirosława Jacka Błaszczyka. Chór przygotowała prof. Violetta Bielecka.

PRELUDIUM DO NIEPODLEGŁOŚCI
Inauguracja 64. sezonu artystycznego Opery i Filharmonii Podlaskiej
PIĄTEK, 28 IX 2018, godz. 19.00
SALA KONCERTOWA, UL. PODLEŚNA 2, BIAŁYSTOK

Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Kevin Kenner – fortepian
Małgorzata Trojanowska – sopran
Violetta Bielecka – przygotowanie chóru

PROGRAM:

Ignacy Jan Paderewski – Koncert fortepianowy a-moll op. 17
Wojciech Kilar – „Victoria” na chór mieszany i orkiestrę
Wojciech Kilar – „Angelus” na sopran, chór mieszany i orkiestrę

Źródło i foto: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum  Sztuki w Białymstoku

Opracowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok