Muzeum Podlaskie w Białymstoku przywiązuje szczególną wagę do postaci Jana Klemensa Branickiego, jednego z najzamożniejszych magnatów osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, właściciela rozległych dóbr, na Podlasiu skupionych wokół Białegostoku, Choroszczy i Tykocina. 

plakat

Jego aktywna działalność w wielu dziedzinach wciąż skupia uwagę badaczy, którzy w swoich
dociekaniach zajmują się świeckimi i sakralnymi fundacjami hetmana, dworem, kompozycjami ogrodowymi, założeniami urbanistycznymi, hetmańską kolekcją sztuki i biblioteką, teatrem i muzyką oraz zaangażowaniem politycznym i udziałem w życiu publicznym. 

W październiku 2021 r. obchodziliśmy 250. rocznicę śmierci Jana Klemensa Branickiego, natomiast we wrześniu bieżącego roku obchodziliśmy 333. rocznicę urodzin Hetmana. W ciągu tego czasu Muzeum Podlaskie przeprowadziło szereg działań naukowych, wystawienniczych i edukacyjnych ukazujące rolę rodu Branickich – Gryfitów w dziejach Podlasia.

_

Obchody rocznicowe to także dobra okoliczność do stworzenia platformy cyfrowej pod nazwą podlasiebranickich.pl. Jej celem jest powstanie wirtualnej przestrzeni, gdzie zostanie zebrane w jednym miejscu i udostępnione cyfrowo rozproszone dziedzictwo kulturowe po rodzie Branickich. Projekt zakłada stworzenie bazy zdjęć i opisów cennych pamiątek i zasobów archiwalnych, o unikalnym znaczeniu naukowym, kulturowym i historycznym, w skład których wchodzą: dokumenty archiwalne, obiekty architektoniczne, dzieła sztuki itp. Na stronie znajdą się zabytki nie tylko ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, ale też różnych instytucji świeckich i kościelnych, które dołączyły do projektu.

Chcielibyśmy, aby portal był ogólnodostępnym kompendium wiedzy skierowanym do pracowników sektora kultury, nauki oraz wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o dziedzictwie Branickich na Podlasiu.

Podlasiebranickich.pl jest projektem o charakterze otwartym. Jego powodzenie w dużej mierze zależy nie tylko od zaprzyjaźnionych instytucji świeckich czy kościelnych, ale przede wszystkim od tych wszystkich, którzy szukają śladów Jana Klemensa Branickiego oraz jego rodu w bliższej i dalszej okolicy. Do współpracy zaproszeni są także przedstawiciele świata nauki, którzy chcą podzielić się swoją pracą badawczą, a tym samym popularyzować historię naszego regionu. Każdy kto chciałby podzielić się z nami interesującą informacją na wyżej opisany temat, zapraszamy do skontaktowania się z redaktorami strony podlasiebranickich.pl, która sukcesywnie będzie uzupełniana o kolejne zasoby.

Nowoczesna platforma, stanowiąca zbiór rozproszonych zabytków pozostałych po rodzie Gryfitów, będzie stanowiła zachętę nie tylko do odwiedzin Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Choroszczy czy Tykocina, gdzie znajdują się główna siedziba i oddziały Muzeum, ale również do dłuższego pobytu w naszym województwie.

źrodło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska redakcja Seniora Białystok