Białostoccy seniorzy z radością powitali nowy rok akademicki.

Uroczyste Gaudeamus Igitur

W piątek (15.10) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022.

W uroczystości wzięli udział słuchacze UTW oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku, duchowieństwa, Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji, podlaskich instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych. 

Uczestników powitała Prezes UTW Maria Szulga. W swoim inauguracyjnym wystąpieniu wyraziła radość ze spotkania i powrotu do normalności, podziękowała wszystkim za współpracę i wspieranie działalności seniorów. Przywołała motto UTW „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” (Benjamin Franklin ) i życzyła seniorom zdrowia i energii we wspólnym działaniu.

W imieniu Rektora UwB głos zabrała dr hab. prof. Jolanta Muszyńska, Prorektor ds. studenckich. Podkreśliła radość ze współpracy i uznanie dla aktywności białostockich seniorów. Odczytano także okolicznościowe listy od Marszałka Województwa Podlaskiego i dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury.

Podczas inauguracji grupa nowych studentów złożyła ślubowanie. Immatrykulacji dokonała Prezes Maria Szulga. 

Zwieńczeniem uroczystości był wykład „Jakość życia osób starszych w regionie podlaskim”, wygłoszony przez prof. dr hab. Małgorzatę Halicką i dr Krzysztofa Czykiera. 

Na zakończenie spotkania uroczyście zabrzmiała pieśń Gaudeamus Igitur w wykonaniu chóru „Astra” i wszystkich zebranych.

Zdjęcia: Maria Beręsewicz 

Kliknij w poniższe zdjęcie:

1/7
XXVIII inauguracja roku akademickiego UTW
XXVIII inauguracja roku akademickiego UTW
Uczestnicy uroczystości w auli Wydziału Prawa UwB
Uczestnicy uroczystości w auli Wydziału Prawa UwB
Uczestnicy uroczystości w auli Wydziału Prawa UwB
Uczestnicy uroczystości w auli Wydziału Prawa UwB
Wystąpienie Marii Szulgi, Prezesa UTW
Wystąpienie Marii Szulgi, Prezesa UTW
prof. dr hab, Małgorzaty Halickiej
prof. dr hab, Małgorzaty Halickiej
Nowi studenci po immatrykulacji
Nowi studenci po immatrykulacji
Uroczyste Gaudeamus Igitur
Uroczyste Gaudeamus Igitur

 

Bożenna Krzesak-Mucha
Podlaska Redakcja Seniora Białystok