Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce 2 października 2021 r. już po raz trzynasty uczestniczył w inauguracji roku akademickiego.

Wręczanie indeksów

Studentek i studentów w sokólskim UTW jest około dwustu. Niestety pandemia ograniczyła obecność wielu osób na wykładach i spotkaniach, które pozostały w domach.

Na początku inauguracji były podziękowania trzem koleżankom, które prowadziły sekcje i ze względów zdrowotnych musiały ograniczyć swój czas pracy.
Było też uroczyste przyjęcie nowych słuchaczy, przyjęcie ślubowania i wręczenie indeksów.
Wykład wygłosił Dominik Sołowiej, dziennikarz i publicysta. Temat to „Życie w świetle wartości. Porozmawiajmy o autorytetach”.

Ostatnim punktem uroczystości była projekcja filmu „Zieja” w reżyserii Roberta Glińskiego.

Jeszcze chwila na łyk kawy, odebranie podpisanych przez wykładowcę indeksów i rozmowy o planach na bieżący semestr.

foto: Krzysztof Frejus

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka