Rozpoczęła się V edycja projektu Uniwersytetu Zdrowego Seniora realizowanego przy współpracy finansowej Miasta Białystok. Koordynatorem tego projektu jest dr Mateusz Cybulski.

 

 

 

Od pięciu lat Uniwersytet Zdrowego Seniora cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem seniorów. W tym roku na zapisy przeznaczono trzy godziny, ale już po godzinie zabrakło miejsc, ze względu na ograniczenie ich ilości (50 osób). Dotychczas naukę na Uniwersytecie Zdrowego Seniora ukończyło 191 osób.

Uroczystą inaugurację zaszczycili swą obecnością, między innymi: prof. dr hab. n. med. Sławomir Jerzy Terlikowski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof.dr hab.n. med. Elżbieta Krajewska – Kułak – prodziekan ds.Studenckich Wydziału Nauk UMB, dr n. o zdr. Mateusz Cybulski – koordynator projektu. Prezydenta Miasta Białegostoku reprezentował Adam Kurluta, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

 

Inauguracja miała uroczysty charakter. Po odsłuchaniu Hymnu państwowego i studenckiego, abiturienci złożyli ślubowanie. Ślubowali być dobrym, życzliwym, pilnym studentem i śledzić nowe zdobycze medycyny oraz podnosić swoją wiedzę w celu wykorzystania jej do umacniania swojego zdrowia. Z rąk dziekana Sławomira J. Terlikowskiego odebrali indeksy, a materiały pomocnicze i pudełka życia wręczył Adam Kurluta.

– Celem tego projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia i poszerzenie wiedzy medycznej, a także aktywizacja społeczna wśród osób starszych. W tym roku wprowadzono nowe zagadnienia, wykład o udarach mózgu, o postępowaniu diagnostyczno- terapeutycznym i o wolontariacie osób starszych – powiedział Mateusz Cybulski.

Nauka będzie trwała od października 2017 roku do czerwca 2018 roku. Wykłady i ćwiczenia odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Prowadzić je będą specjaliści z różnych dziedzin medycznych, pracownicy AMB

Starostą Roku została Helena Kurza, która złożyła podziękowanie organizatorom i życzenia dobrej współpracy w imieniu wszystkich słuchaczy.

Jako pisząca tę relację, a także słuchaczka Uniwersytetu życzę nowym abiturientom powodzenia!

(foto: Wojciech Więcko-Medyk Białostocki)

 

Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora