Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce realizuje program grantowy „Działaj Lokalnie 2022”. Działanie „Integracyjne spotkania sokólskich seniorów sposobem na powrót do normalności po okresie pandemii”.

W ramach realizacji w/w działania sokólscy seniorzy, zrzeszeni w naszym Związku, odbyli w miesiącu sierpniu dwie ciekawe jednodniowe wycieczki na nasze piękne Podlasie.
W dniu 3 sierpnia odwiedzili Augustów i okolice. Grupa liczyła 55 osób. Odbył się blisko trzygodzinny rejs statkiem na trzy jeziora: Necko, Białe i Studzieniczne. Po rejsie i spacerze po Augustowie uczestnicy udali się do Przewięzi na biesiadę nad jeziorem. Była muzyka i wspólne śpiewanie.
W wycieczce do pobliskiego Supraśla w dniu 18 sierpnia wzięło udział 45 seniorów.
Najpierw był spacer po mieście z przewodnikiem i zapoznanie się z historią miasteczka, a następnie wizyta w Monastyrze i Muzeum Ikon.
Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy do Arboretum im. Powstańców 1863 r. w Kopnej Górze.
Kolekcja 500 gatunków roślin zajmuje powierzchnię 26 ha. Oprócz walorów przyrodniczych uczestnicy zapoznali się z Miejscem Pamięci Narodowej, gdzie spoczywają powstańcy, którzy zginęli w walkach z wojskami carskimi w Powstaniu Listopadowym w 1830 r i Powstaniu Styczniowym w 1863. Wycieczka zakończyła się obiadem w zajeździe w Sokołdzie.
Podczas obu wycieczek, oprócz dobrej pogody, panowała świetna atmosfera. Seniorzy doświadczyli wielu doznań estetycznych i cieszyli się z bycia ze sobą razem. W wycieczkach wzięło udział kilkunastu seniorów, którzy niedawno wstąpili do Związku i dla nich były to pierwsze wspólne wyjazdy.
Dziękujemy za wsparcie wszystkim dawcom grantów w programie „Działaj Lokalnie 2022”.
Dofinansowane w wys. 3000 zł. ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.
1/16

Czesław Sańko
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka