Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS) i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego zapraszają członków rad oraz przedstawicieli samorządów i media do udziału IV Forum online, które odbędzie się 19 maja.

Na III Forum 15 rad seniorów oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski wystosowało petycję w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w kontekście zapisów dotyczących rad seniorów.

Chodzi o prawne możliwości ich finansowania i funkcjonowania nie tylko w gminach, ale też w miastach, powiatach i województwach. Petycja została wysłana do adresatów – Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera RP, Rzecznika Praw Obywatelskich i wszystkich Posłów Podlaskich.
Informacje zwrotne nadeszły już z Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP (petycja przekazana do Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Czekamy też na reakcję podlaskich parlamentarzystów, którzy brali udział w III Forum.

Dokument z treścią petycji opublikowaliśmy w mediach społecznościowych i przekazaliśmy do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Jest opublikowany na profilu Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów na Facebooku i powinno być rozesłane do zrzeszonych rad z zaproszeniem do wsparcia tego apelu.

Kolejne, IV Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego planujemy na 19 maja 2021 o naszej stałej porze godz. 11:00 – 13:00. Tym razem będziemy rozmawiać o bieżących sprawach i planach wszystkich rad seniorów.
Przechodzimy trudny czas związany z pandemią. Chcemy porozmawiać o Waszych działaniach w tym okresie. Poprosimy każdą Radę o przygotowanie krótkiej wypowiedzi o sukcesach i problemach jakie napotkaliście.

Porozmawiamy też o najpilniejszych potrzebach, przedstawimy nasze plany – czekamy na wyniki konkursu Aktywni + 2021, powinny być lada moment. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli spotykać się z Wami w realu, szykujemy się już do szkoleń, warsztatów i debat poza platformą ZOOM. Na Forum rozpoczniemy też dyskusję na temat propozycji sposobu wyborów Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego następnej kadencji.

Szczegóły i link do spotkania zostanie przesłany jak zwykle drogą mailową. Prosimy o przekazanie informacji i linku pozostałym członkom rad oraz o zorganizowanie wspólnego oglądania tam, gdzie będzie to możliwe.

Do zobaczenia.

Jolanta Wołągiewicz
Przewodnicząca Rady Seniorów
przy Marszałku Województwa
OWPRS