Potrzeby rad seniorów to temat IV Forum Podlaskich Rad Seniorów. Mówili o tym przedstawiciele rad seniorów z naszego województwa.

IV Forum Rad Seniorów grafika

19 maja 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli rad seniorów województwa podlaskiego. Chociaż pandemia pokrzyżowała im plany, miejmy nadzieję, że rady powrócą do dawnej aktywności. Od ponad roku wyjątkowa sytuacja wymusiła spotkania w trybie online. Jak powiedziała Bożena Bednarek z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, działalność ich ograniczyła się do spotkań w internecie. Nie udało nam się osobiście spotykać, ale wracamy do spotkań na żywo, na razie na świeżym powietrzu. Są plany aby spotkać się z organizacjami działającymi na rzecz seniorów.

Echo wysłanej petycji 

Na IV Forum wrócił temat petycji w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w kontekście zapisów dotyczących rad seniorów, przygotowanej przez uczestników kwietniowego spotkania. Przypomniała o tym Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Dokument został wysłany do adresatów oraz parlamentarzystów podlaskich biorących udział w ostatnim forum. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów otrzymał informację zwrotną z Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Refleksje Rad Seniorów

O potrzebie zmian współpracy rad seniorów z samorządami mówiła Grażyna Czajkowska z Łomżyńskiej Rady Seniorów.

Trwa przepychanka na temat, jak ma wyglądać pomoc samorządów, zarówno finansowa jak i techniczna radom, powiedział Krzysztof Wolfram, przewodniczący Rady Seniorów w Supraślu. Wskazał też na problem zbyt małej liczby zaszczepionych seniorów. 

Uczestnicy spotkania prezentowali, co udało się zrobić a z jakimi działaniami trzeba będzie poczekać do kolejnego złagodzenia obostrzeń pandemicznych. Jak się okazało, pomimo trudnego czasu rady doskonale sobie radzą w swoich działaniach. W sytuacjach trudnych, mogą liczyć na wsparcie Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Przewidziane są szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne.

Jak bumerang wrócił temat braku rady seniorów w Białymstoku, stolicy województwa. Jej pierwsza kadencja zakończyła się w styczniu tego roku, ale prezydent nie zdecydował się na powołanie nowej. Dopiero teraz białostocki magistrat przedstawił do konsultacji społecznych projekt uchwały powołującą w Białymstoku radę seniorów i statut, całkowicie w nowym brzmieniu, przygotowany przez miejskich urzędników. Do organizacji społecznych zostały przesłane karty zgłoszeniowe kandydatów na członków rady, których wybierze prezydent miasta.

W województwie podlaskim jest 15 rad seniorów przy samorządach gminnych i jedna przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Miejmy nadzieję, że dołączy do nich miejska rada seniorów z Białegostoku.

 Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniorów Białystok