IV Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych w tym roku odbędzie się pod hasłem: „Wpływamy na zmiany – otwieramy się na świat”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Szukamy Polski, Zarząd Województwa Podlaskiego i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego serdecznie zapraszają na konferencję 31 października w godzinach 9.00-14.00.

Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad Forum przyjął Rzecznik Praw Obywatelskich a portal podlaskisenior.pl jest patronem medialnym wydarzenia. Przemówienie powitalne wygłoszą marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno.

Tegoroczne forum koncentruje się wokół tematu rzecznictwa, otwartości seniorów na świat i  integracji międzypokoleniowej – w szczególności aktywnej współpracy osób starszych z młodzieżą. Ciekawą formą zebrania opinii uczestników Forum, czy seniorzy zamykają się we własnym środowiska będzie debata oksfordzka przygotowana wspólnie z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Podlaskiego i Klubem Debat w Białymstoku. Wcześniej dowiemy się jak postrzegają współpracę seniorów z młodzieżą i  młodzieży z seniorami radni Młodzieżowego Sejmiku.

Temat „Rola rzecznika seniorów w społeczności lokalnej” przedstawi Anna Chabiera, główna specjalistka
w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Poznamy też  regionalnych rzeczników seniorów biorących udział w projekcie „Akademia Rzeczników – wpływamy nazmiany” realizowanego z Programu  ASOS 2018.

O aktualnej sytuacji w Radach Seniorów w naszym regionie opowie dr Eliza Szadkowska, Pełnomocnik Zarządu. Będą też ciekawe przykłady dobrych praktyk  np. poznamy Przedstawicielki Klubu Kodowania w Orli zwane „Koderkami z Orli” oraz   UP TO DATE  – jako festiwal dla seniorów.

Program zapowiada się bardzo ciekawie, zapraszamy serdecznie seniorów działających w organizacjach senioralnych, przedstawicieli Rad Seniorów i instytucji działających na rzecz seniorów.
Miejsce Forum: Sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Białystok, ul.Wyszyńskiego 1, sala 115, I piętro

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę organizacji/instytucji oraz miejscowość i kontakt należy przesłać do 24 października pod adresem: podlaskieforum@gmail.com tel. tel. 603 073 234

Forum zakończy wspólny lunch. Wstęp jest bezpłatny. Nie refundujemy kosztów dojazdu.

Szczegółowy program forum (kliknij)